Katalog

Jolanta Wójcikiewicz
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Co to jest konflikt? - konspekt lekcji wychowawczej

- n +

Co to jest konflikt?

Konspekt lekcji wychowawczej

Cel główny: Dostarczenie uczniom wiedzy o konfliktach.

Cele operacyjne:
- Uczeń dobrze czuje się w zespole klasowym (integruje się z klasą)
- Zna zasady pracy grupowej
- Uczeń rozumie słowo "konflikt"
- Tworzy słownik pojęć wokół słowa konflikt
- Podaje przyczyny konfliktu
- Porządkuje informacje dotyczące konfliktu
- Podaje przykłady sytuacji kiedy konflikt okazał się czymś pomocnym lub pożytecznym i takie, gdy przeważały jego negatywne strony
- Dzieli się własnymi przeżyciami i doświadczeniami
- Aktywnie pracuje w grupie.

Metody: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, generowanie pomysłów.

Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, kartki formatu A-4, kolorowe karteczki, mazaki, papierowa taśma klejąca lub magnesy i karty pracy dla czterech grup.

Formy pracy: zajęcia z całą klasą w kręgu, praca grupowa.

Przebieg lekcji:
1. Powitanie uczniów.
2. Wyjaśnienie celu zajęć.
3. Zabawa integracyjna.
Uczniowie mają przypięte wcześniej przygotowane wizytówki. Każdy z uczniów
przedstawia się podając swoje imię i gestem pokazuje swój znak zodiaku.
Pozostali uczniowie zgadują, jaki to znak?
4. Podanie zasad pracy z grupą. Zasady zostają wywieszone w widocznym miejscu.
5. Omówienie zasad przez uczniów.
6. Uczniowie zastanawiają się i przypominają sobie jakieś sytuacje, które uznaliby za konfliktowe.
7. Położenie na środku kręgu arkusza szarego papieru z napisanym słowem "konflikt".
8. Rozdanie każdemu uczniowi dwóch karteczek. Uczniowie szukają słów pojęć ,które kojarzą się ze słowem konflikt, z sytuacją konfliktową. Następnie zapisują je na karteczkach, które kładą wokół słowa konflikt.
9. Wspólnie zastanowienie się, czego dotyczą słowa i pojęcia, które uczniowie podali na karteczkach. (przyczyny konfliktów, emocje, doznania fizyczne, sposoby zachowań).
10. Uczniowie podchodzą kolejno do tablicy i dobierają do podanych obszarów
- przyczyny konfliktów,
- emocje,
- doznania fizyczne,
- sposoby zachowań
słowa i pojęcia zapisane na karteczkach. Przypinają je w odpowiednim obszarze.
12. Zachęcenie uczniów, aby podali takie sytuacje, kiedy konflikt okazał się czymś pożytecznym i takie, kiedy przeważały jego negatywne strony (negatywne i pozytywne strony konfliktu).
13. Zwrócenie uwagi, iż spostrzeżenia uczniów były bliskie encyklopedycznej definicji słowa konflikt. Odczytanie definicji słowa konflikt.
14. Poproszenie, aby uczniowie dobrali się w 4 osobowe grupy (wiosna, lato, jesień, zima). W grupach opowiadają sobie przeżytą sytuacje konfliktową, najlepiej szkolną. Analizują ją wg podanych obszarów i zapisują na kartach pracy. Lider grupy przedstawia sytuacje i jej analizę.
15. Prezentacja pracy poszczególnych grup.
16. Na zakończenie zajęć proponuje się, aby uczniowie dokończyli zdanie:
Na dzisiejszej lekcji było ważne dla mnie.......................
17. Podziękowanie uczniom za pracę na lekcji.
 

Opracowanie: Jolanta Wójcikiewicz

Wyświetleń: 10704


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.