Katalog

CKE
Język polski, Tematy maturalne

Tematy maturalne 2001

- n +

Tematy maturalne 2001 - język polski Tematy maturalne 2001 - język polski

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

1) David Lawrence twierdził, że cała wielka literatura opowiada o moralności. Odwołując się do wybranych utworów, potwierdź ten pogląd lub podejmij z nim polemikę.
2) Współbrzmi, zachwyca, przeraża. Jaką rolę spełnia pejzaż w literaturze i sztuce? W swoich rozważaniach odwołaj się do wybranych przykładów.
3) Ajschylos w 2500. rocznicę urodzin. Sprawdzian z rozumienia czytanego tekstu i tworzenia własnego. Propozycje esejów: a) Czy można uznać, że tragizm wynika ze świadomości braku rozwiązania sprzeczności życia? Odpowiedz, analizując dwie, trzy postacie literackie. b) Co sądzisz o przekonaniu starożytnych Greków, że siła jest zasadą rządzącą światem? Odpowiedz, omawiając dwa, trzy wybrane utwory literackie.
4) Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Westchnienie".WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

1) "Już dom widać, dym na niebie pełznący cierpliwie i matkę w oknie z dłonią nad oczami" - cytat z Tadeusza Różewicza. Różne obrazy domu w wybranych tekstach kultury.
2) Skomentuj, odwołując się do postaw wybranych bohaterów, sentencję Zbigniewa Herberta: "Cnota nie jest azylem słabych, zaś akt wyrzeczenia się jest aktem odwagi".
3) Analiza i interpretacja porównawcza wierszy "Muzeum" Wisławy Szymborskiej i "Z życia przedmiotów" Adama Zagajewskiego.
4) Szczęściem jest mieć wielką pasję. Zrozumienie tekstu i pisanie wypracowania na podstawie "Tulipanów gorzki zapach" Zdzisława Herberta.


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1) Jest zawsze miejsce na nadzieję... (G. Herling-Grudziński). Zaprezentuj utwory literackie, w których odnalazłeś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności.
2) Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związki uczuciowe i konflikty postaw.
3) Rozważ, o ile historia naszego narodu wpłynęła na tematykę utworów literackich wybranych epok. 4) Dokonaj analizy i interpretacji wiersza L. Staffa "Znad ciemnej rzeki...", zwracając uwagę na sposób obrazowania i język poetyckiej refleksji.


WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

1) Trud wierności sobie. Rozważania o postawach wybranych bohaterów literackich.
2) O wędrówce jako metaforze ludzkiego losu i jej literackich ujęciach w wybranych utworach.
3) Jan Paweł II - "Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów". Rozważ myśl w odniesieniu do utworów XX wieku i współczesnego czasu.
4) Interpretacja tekstu do wyboru:
a) wiersz Tadeusza Różewicza "Drzewo",
b) prozę Czesława Miłosza "Żegnajcie wyspy",
c) tekst Michała Głowińskiego "Ten śmieszny Prometeusz".


WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE I WIELKOPOLSKIE

1) "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - czy w czasach dominacji kultury masowej Twoje doświadczenia pozwalają potwierdzić sąd Wisławy Szymborskiej?
2) "Jacy jesteśmy Polacy" - opracuj wypowiedź, poszukując przykładów w literaturze dwóch, trzech epok.
3) Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście? Jak na to pytanie odpowiadają bohaterowie literaccy wybranej epoki?
4) Interpretacja tekstów poetyckich Cypriana Kamila Norwida i Kazimierza Wierzyńskiego oraz fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta.


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1) Dyskusje i polemiki, a także waśnie i kłótnie - wskaż, jaką pełnią funkcję w utworach literackich różnych epok.
2) Odnosząc się do wybranych utworów, rozważ myśl Władysława Tatarkiewicza "Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla tych, co są do niej zmuszani".
3) "Od nas także zależy, co w dziełach widzimy" (Cz. Miłosz). Co w wielkiej literaturze romantyzmu i pozytywizmu może zobaczyć i zaakceptować współczesny młody Polak? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych dzieł tych okresów literackich.
4) Interpretując wiersz Bronisława Maja "kto da świadectwo tym czasom", przedstaw dramat pokolenia poety.


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

1) "Wieś nie jest prosta jakby się zdawało" (Stefan Żeromski) - odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
2) Camus twierdził, że samo wdzieranie się na szczyt starczy, by wypełnić serce człowieka. Wybierz i zaprezentuj tych bohaterów literackich, którzy podjęli trud zmagania się z losem.
3) "Najwyższa to doskonałość umieć zażywać szczerze swego istnienia". Rozważ ponadczasowość słów Montaigne'a, odwołując się do utworów pisarzy różnych epok.
4) Zinterpretuj wiersz Stanisława Barańczaka "Widokówka z tego świata" jako poetycką refleksję o kruchości ludzkiego bytu.


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

1) Josif Brodski twierdzi, że "przeznaczeniem dzieła sztuki zawsze jest przetrwać swego stwórcę". Omawiając wybrane dzieła powstałe do końca XIX wieku, wykaż, że wypełniły one swoje przeznaczenie.
2) Przyjmując punkt widzenia wybranych bohaterów literackich, odpowiedz na pytanie poety: "Cóż jest prócz sławy co warte?".
3) Literatura, film, teatr. Która z wymienionych sztuk najbardziej odpowiada twojej wrażliwości? Odpowiedź uzasadnij, omawiając wybrane dzieła XX wieku.
4) Zwracając uwagę na sposób kreowania portretu (w wierszu pod takim tytułem), odpowiedz na pytanie, co - według Leopolda Staffa - jest istotą losu człowieka.
Wyświetleń: 15893


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.