AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

CKE
Biologia, Tematy maturalne

Tematy maturalne 2000

- n +

Tematy maturalne 2000 - Biologia
Tematy maturalne 2000 - Biologia


  Instrukcja dla Maturzysty:
  Maturzysto, poniżej zamieszczono trzy tematy egzaminacyjne. Spośród nich wybierz jeden. Tematy pierwszy i drugi należy rozwinąć w formie wypracowania. Jeżeli wybierzesz temat trzeci, to znaczy, że podejmujesz się wykonania zawartych w nim zadań. Na napisanie odpowiedzi masz 5 godzin (300 minut). Powodzenia.

 1. Przedstaw zasadnicze cechy budowy organowców, wskaż przystosowania tych roślin do życia na lądzie.

 2. Opisz budowę i funkcjonowanie układu krwionośnego kręgowców oraz jego rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu.

 3. Procesy biologiczne przebiegające na różnych poziomach organizacji materii.Zadania do tematu trzeciego


 1. Reakcja enzymatyczna
  Schemat przedstawia przebieg i hamowanie reakcji enzymatycznej. Zapoznaj się z rysunkiem i rozwiąż zadania.

  Rozmiar: 14164 bajtów


  1. Na podstawie schematu A opisz etapy reakcji enzymatycznej. (2 pkt.)
  2. Uzasadniając swą odpowiedź, podaj czy schemat A przedstawia reakcję anaboliczną czy kataboliczną. (2 pkt.)
  3. Wyjaśnij, w jaki sposób enzym rozpoznaje substrat podczas reakcji. (1 pkt.)
  4. Objaśnij, w jaki sposób inhibitor może blokować reakcję enzymatyczną. (1 pkt.)

 2. Faza jasna fotosyntezy
  Zapoznaj się z rysunkiem i opowiedz na pytania.

  Rozmiar: 16003 bajtów


  1. Określ, jaki jest efekt padania światła na barwnik fotosyntetyczny. (1 pkt.)
  2. Wymień wszystkie produkty fazy jasnej przedstawione na powyższym schemacie. (1 pkt.)
  3. Opisz, co dzieje się z produktami fotolizy wody podczas fazy jasnej fotosyntezy. (3 pkt.)
  4. Określ, jaką rolę spełniają przedstawione na schemacie cytochromy. (1 pkt.)


 3. Drogi przepływu informacji.
  Schemat przedstawia (oznaczone od I do VIII) możliwe i nie występujące w przyrodzie drogi przepływu informacji genetycznej.

  Rozmiar: 8988 bajtów


  1. Wskaż i nazwij możliwe w przyrodzie drogi przepływu informacji genetycznej, np. III - replikacja.

   (B.Ch. Wypisz oddzielnie numer drogi przepływu informacji genetycznej występującej w przyrodzie wyjątkowo. Podaj gdzie zachodzi i na czym polega.) (2 pkt.)

  2. Wykonaj schematyczny rysunek ilustrujący replikację podanego fragmentu cząsteczki DNA. (1 pkt.)

  Rozmiar: 6445 bajtów


 4. Budowa korzenia
  Ilustracja przedstawia przekrój przez korzeń oraz dwa rodzaje tkanki przewodzącej.

  Rozmiar: 50137 bajtów


  1. Nazwij elementy oznaczone literami: r, s, t, u. (2 pkt.)
  2. Wymień 2 funkcje spełniane przez tkankę korzenia oznaczoną literą r. (1 pkt.)
  3. Podaj, która z przedstawionych na rysunku tkanek transportuje do korzenia produkty fotosyntezy. (1 pkt.)
  4. Opisz przystosowania tkanki u do przeprowadzanego transportu. (2 pkt.)
  5. Opisz przystosowania tkanki u i t wymień dwie cechy wspólne i dwie różnice w budowie i/lub funkcjach wskazanych tkanek. (2 pkt.)

 5. Trawienie
  Ilustracja przedstawia eksperyment, podczas którego do probówek z zawiesina skrobi dodawano jednakowe objętości wody destylowanej, soku żołądkowego lub soku trzustkowego.

  Rozmiar: 14448 bajtów


  1. Określ czy i jakiej reakcji spodziewasz się w probówkach P, R, S. Wyjaśnij swoje stanowisko. (3 pkt.)
  2. Podaj:
   1. poprawną nazwę reakcji której ulega skrobia,
    nazwy produktów pośrednich i produktu końcowego reakcji,
   2. nazwę enzymu, który tę reakcję katalizuje. (3 pkt.)
  3. Określ, jaki wpływ na przebieg zachodzących reakcji w poszczególnych probówkach procesów będzie miało zakwaszenie środowiska do pH 4. Wyjaśnij swoje stanowisko. (2 pkt.)
  4. Wymień po 3 składniki soku żołądkowego i trzustkowego. (4 pkt.)

 6. Cykl życiowy glonu katleria
  Zapoznaj się ze schematem i wykonaj polecenia.

  Rozmiar: 28492 bajtów


  1. Ustal, które pokolenie (X czy Y) jest sporofitem. (1 pkt.)
  2. Określ, które pokolenie tej rośliny (X czy Y) jest pokoleniem dominującym. Wyjaśnij swoje stanowisko. (1 pkt.)
  3. Uzasadniając swą odpowiedź podaj, czy glon ten jest rośliną jednopienną czy dwupienną. (2 pkt.)
  4. Wyjaśnij, czym różni się sposób rozmnażania obu pokoleń glonu. (2 pkt.)

 7. Wydzielanie insuliny

  Rozmiar: 17463 bajtów


  1. Odczytaj ze schematu, jaki jest bezpośredni i pośredni efekt działania insuliny. (2 pkt.)
  2. Podaj dokładną nazwę widocznego na schemacie mechanizmu regulacji. (1 pkt.)
  3. Narysuj schemat ilustrujący regulację wydzielania glukagonu, który jest antagonistą insuliny. (2 pkt.)

 8. Doświadczenie Fredericka Griffith'a.
  Rysunek przedstawia doświadczenie Fredericka Griffith'a z roku 1928 nad transformacją bakterii Diplococcus pneumoniae. Było ono ważnym etapem na drodze do udowodnienia, że DNA jest nośnikiem informacji dziedzicznej. Przeanalizuj rysunek.

  Rozmiar: 25962 bajtów


  1. Na podstawie rysunku opisz własnymi słowami przebieg tego doświadczenia, (jakie czynności były kolejno wykonywane). (2 pkt.)
  2. Podaj, jaka cecha bakterii jest sprzężona z jej zjadliwością . (1 pkt.)
  3. Wskaż, w której próbie doświadczenia (a, b, c czy d) zaszedł proces płciowy zwany transformacją (1 pkt.)
  4. Przedstaw wynik doświadczenia i uzasadnij, dlaczego sugeruje on, że informacja dziedziczna przenoszona jest przez chemiczny składnik zawarty w martwej bakterii. (2 pkt.)
  5. Podaj, w jaki sposób można wykazać, że czynnikiem odpowiedzialnym za zjadliwość jest DNA.

   (B. Ch. Zaprojektuj doświadczenie (hipoteza i plan), które należałoby wykonać, aby udowodnić, że czynnikiem odpowiedzialnym za zjadliwość jest DNA. (2 pkt.))

 9. Krzyżówka genetyczna


   Załóżmy, że istnieją Wuzle, które mogą mieć ciało pałeczkowate, owalne lub okrągłe.
   Krzyżowanie Wuzli daje takie wyniki:
   - pałeczkowate x owalne = 52 pałeczkowate, 50 owalnych,
   - pałeczkowate x okrągłe = 99 owalnych,
   - owalne x okrągłe = 51 owalnych, 50 okrągłych,
   - owalne x owalne = 24 pałeczkowate, 53 owalnych, 26 okrągłych.

  1. Przedstaw hipotezę wyjaśniającą sposób dziedziczenia kształtu ciała Wuzli w oparciu o prawa G. Mendla. Uzasadnij odpowiedź. (2 pkt.)
  2. Przyporządkuj kształtom Wuzli wszystkie prawdopodobne genotypy. (2 pkt.)


 10. Zależności w ekosystemie

  Wykres przedstawia zmiany w liczebności organizmów oraz stężenie soli mineralnych w ekosystemie wodnym w ciągu jednego roku.

  Rozmiar: 23580 bajtów


  1. Wyjaśnij współzależność między przebiegiem krzywych ilustrujących ilość soli mineralnych oraz producentów. (2 pkt.)
  2. Maksimum liczebności producentów przypada na przełom kwietnia i maja. Podaj, kiedy konsumenci pierwszego rzędu osiągają maksimum liczebności i spróbuj przewidzieć, kiedy należy się spodziewać maksimum liczebności konsumentów wyższych rzędów.. Wyjaśnij tę zależność. (3 pkt.)
  3. Podaj, które elementy biotopu są głównymi czynnikami ograniczającymi rozwój producentów w następujących miesiącach:
   1. czerwcu
   2. grudniu
   W obu wypadkach wyjaśnij krótko swoje stanowisko. (3 pkt.)

 11. Archeopteryks
  Rysunek przedstawia praptaka (Archeopteryx lithogaphica).

  Rozmiar: 46927 bajtów


  1. Podaj trzy cechy charakterystyczne dla:
   1. gadów
   2. ptaków (4 pkt.)

  2. Uzupełnij tabelę opisującą stanowisko systematyczne praptaka.  Królestwo a
  typ c
  c Kręgowce
  d Ptaki
  podgromada Praptaki
  rodzaj e
  gatunek f

 12. Dziedziczenie cech
  Mysz ma brunatną sierść i czarne oczy. Obie cechy są dominujące i nie są sprzężone ze sobą. Cechy recesywne to biała sierść i czerwone oczy.

  1. Oznacz literami poszczególne allele i wypisz wszystkie możliwe genotypy myszy. (2 pkt.)
  2. Podaj fenotyp i genotyp partnera, z którym należy skrzyżować tę mysz, aby ustalić jej genotyp. (1 pkt.)
  3. Wypisz genotypy i fenotypy potomstwa tej pary w każdym z możliwych przypadków. Wyciągnij wniosek z doświadczenia. (5 pkt.)
  4. Zilustruj schematycznym rysunkiem przykładowe możliwe rozmieszczenie alleli odpowiedzialnych za barwę oczu i sierści na chromosomach u heterozygotycznej pod względem wymienionych cech myszy. (2 pkt.)

 13. Czaszki

  Rozmiar: 20860 bajtów


  1. Określ, która z czaszek należy do człowieka rozumnego (Homo sapiens sapiens) i podaj dwie cechy, które na to wskazują. (2 pkt.)

   źródło: licealista - biologia, www.licealista.pl
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9190


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.14Ilość głosów: 7

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.