AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Wojtera
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Jak skutecznie zapoznać uczniów z WSO?

- n +

Jak skutecznie zapoznać uczniów z WSO?

Cele

- poznanie kryteriów oceniania bieżącego,
- poznanie kategorii pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz zasad ich zapowiadania,
- poznanie zasad ustalania ocen śródrocznych i końcoworocznych,
- poznanie procedur egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz zasad ich przeprowadzania,
- poznanie procedur odwoławczych, kryteriów ustalania ocen zachowania i nagradzania.

Efekty

- poznanie WSO oraz uświadomienie wynikających z niego konsekwencji,
- rozumienie zasadności stosowania wewnątrzszkolnych regulaminów,
- rozbudzenie myślenia,
- motywowanie do systematycznej pracy.

Metody

- praca w grupie.

Materiały pomocnicze

- kopia WSO,
- przygotowane pytania kontrolne - przykładowe w załączniku.

Czas trwania zajęć

1 godz. lekcyjna.

Uczestnicy

Uczniowie klas gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie

Powiedz uczniom, że na dzisiejszych zajęciach zapoznają się z WSO. Wyjaśnij im, że jest to podstawowy dokument dotyczący oceniania, obowiązujący w waszej szkole. Do przestrzegania stosowania WSO zobowiązani są nie tylko uczniowie ale i nauczyciele. Podkreśl, aby uczniowie dokładnie zapoznali się z kryteriami, zasadami, procedurami.

2. Poznajemy wewnątrzszkolny system oceniani

- Poproś, aby uczniowie dobrali się w zespoły 5 - osobowe. Każda z grup niech wybierze swojego lidera. W grupach dokonaj kolejnego podziału poprzez odliczanie do 5. Wyjaśnij nowy kolejny sposób podziału tzn. jedynki z poszczególnych grup stanowią jedną nową grupę, dwójki drugą, trójki trzecią itd. Każdej z grup rozdaj kserokopię wydzielonej przez Ciebie części WSO, np. gr. I - kryteria oceniania bieżącego, gr. II - kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz zasad ich zapowiadania, gr. III - zasady ustalania ocen śródrocznych i końcoworocznych,
gr. IV - procedury egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz zasady ich przeprowadzania, gr. V - procedury odwoławcze, kryteria ustalania ocen z zachowania i nagradzania. Poproś o pracę bardzo aktywną oraz poleć, aby każdy uczestnik grupy zapamiętał jak najwięcej informacji. Określ czas pracy - ok.5 - 8 minut. Po zakończeniu ćwiczenia zabierz uczniom kserokopie z WSO.

- Poproś uczniów o powrót do swoich pierwotnych grup tzn. do zespołów, które sami utworzyli
na początku zajęć. Powiedz im, aby w zespołach poszczególne osoby przedstawiły informacje, jakie uzyskały w poprzednich grupach. Uczniowie powinni zapamiętać jak najwięcej informacji. Przewidywany czas trwania ćwiczenia - 15-20 minut.

3. Podsumowanie

- Rozdaj zespołom opracowane przez Ciebie pytania dotyczące WSO. Poproś o publiczne udzielenie odpowiedzi. W tym czasie inni uczniowie dokładnie słuchają wypowiadających się osób. Na koniec ćwiczenia zachęć uczniów do dyskusji. Przewidywany czas trwania ćwiczenia 10 - 15 minut.

Załącznik

Zestaw I
1. Kiedy uczeń może otrzymać stopień celujący?
2. Omów zasady przeprowadzania sprawdzianów.
3. Kiedy uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego?
4. Z jakich i ilu części składa się egzamin poprawkowy?
5. Kiedy uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem?

Zestaw II
1. W jaki sposób następuje rozliczenie nieprzygotowań?
2. Wyjaśnij zasady przeprowadzania sprawdzianów.
3. Z ilu przedmiotów uczeń może być nieklasyfikowany?
4. Kiedy uczniowi przyznaje się nagrodę książkową niezależnie od innych nagród?
5. Kto może się powoływać się na nieznajomość regulaminu?

Zestaw III
1. Uczeń, który nie zaliczył wszystkich organizowanych sprawdzianów, nie może mieć
jakich ocen końcowych?
2. Jaki zakres materiału obejmują kartkówki?
3. Kiedy uczeń może być zwolniony z nauki drugiego języka?
4. Co uczeń powinien wykonać przed egzaminem poprawkowym?
5. Co warunkuje zdawanie egzaminów poprawkowych?

Zestaw IV
1. Kiedy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną?
2. Jaki zakres materiału obejmuje praca klasowa?
3. Czy jest minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu nauki na podstawie których nauczyciel dokonuje wystawienia oceny klasyfikacyjnej?
4. Kto przeprowadza egzamin klasyfikacyjny?
5. Zachowanie poprawne ma uczeń, który.............

Zestaw V
1. Uczeń, który nie zaliczył sprawdzianu, w jakiej formie może tego dokonać?
2. Ile razy w ciągu roku dokonuje się klasyfikacji uczniów?
3. Kto może wchodzić w skład komisji poprawkowej?
4. Czy religię wlicza się do średniej ocen?
5. Gdzie jest wywieszony pełny tekst WSO?
 

Opracowanie: Elżbieta Wojtera

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2685


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.