Katalog

Gizela Grela
Informatyka, Program nauczania

Program autorski kursu komputerowego dla nauczycieli - Podstawy obsługi MS Office

- n +

Program autorski Kursu Komputerowego dla nauczycieli "Podstawy obsługi MS OFFICE"

O programie

Obecnie w pracy nauczyciela niezbędna jest umiejętność posługiwania się komputerem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kurs komputerowy w swojej szkole, przedstawiam program zajęć dla nauczycieli. Kurs w wymiarze 20 godz. obejmuje podstawowe i niezbędne wiadomości z zakresu posługiwania się komputerem i aplikacjami MS OFFICE i INTERNET EXPLORER

Cele kształcenia:
- Podstawy obsługi komputera
- Wykorzystanie komputera do edycji tekstów
- Zastosowanie dostępnych programów do opracowywania danych, sporządzania wykresów, dokonywania analiz i sprawozdań.
- Zastosowanie programów multimedialnych
- Wyszukiwanie informacji w sieci Internet

Treści nauczania:
- zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem
- konfiguracja środowiska Windows
- uruchamianie dostępnych programów
- korzystanie z edytora MS WORD
* funkcje klawiatury jako narzędzia do pisania
* praca z gotowym tekstem
* redagowanie własnych dokumentów
* formatowanie tekstu
* przygotowanie i formatowanie tabel
* drukowanie prac
- zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL
* zapisywanie danych w arkuszu
* wykorzystywanie gotowych funkcji do przetwarzania danych
* zestawienia danych i wykonywanie wykresów
* formatowanie tabel i wykresów
- umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie
- wykorzystywanie informacji ze zbiorów multimedialnych

Osiągnięcia i umiejętności, czyli co nauczyciel będzie umiał po zakończeniu kursu:

1. Korzystać z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki, drukarki.
2. Uruchamiać dostępne aplikacje i zapisywać pliki w pamięci komputera.
3. Redagować teksty z zachowaniem wymaganej formy (akapity, tabele, dobór kroju czcionki itp.).
4. Opracowywać za pomocą komputera proste teksty, rysunki, motywy wykorzystywane do dekoracji klasy i szkoły.
5. Stosować komputer do wprowadzania i przetwarzania danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego w celu dokonywania analiz i sporządzania sprawozdań.
6. Pozyskiwać informacje z sieci Internet.
7. Korzystać z dostępnych programów multimedialnych w swojej pracy.

Plan zajęć
 
Lp. Tematyka zajęć Ilość godzin
1 Podstawy obsługi komputera:
- Elementy zestawu komputerowego
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- System operacyjny Windows
3
2 Edytor tekstu MS WORD
- klawiatura jako narzędzie do pisania
- zapisywanie tekstu na dysku
- redagowanie tekstu, operacje na fragmentach teskstu,formatowanie dokumentu
- wstawianie obiektów, tabel, łączenie grafiki z tekstem, formatowanie tabel
- drukowanie prac
5
3 Zastosowanie programów multimedialnych w pracy nauczyciela 2
4 Podstawowe wiadomości o sieci Internet
- poruszanie się po dokumentach hipertekstowych
- adres strony, wyszukiwarka, zapisywanie znalezionych informacji
5
5 Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL
- podstawowe pojęcia: komórka, adres,formatowanie komórek i tabel
- obliczenia w arkuszu, proste formuły, tworzenie wykresów na podstawie danych
5
 

Opracowanie: mgr Gizela Grela

Wyświetleń: 3115


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.