AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edward Filipowicz
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Kryteria oceny semestralnej i końcoworocznej z wychowania fizycznego

- n +

Kryteria oceny semestralnej i końcoworocznej z wychowania fizycznego
(po ewaluacji)

Aby ocena szkolna z wychowania fizycznego odegrała pozytywną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym musi być oparta na równych dla każdego ucznia kryteriach i metodach, którymi mógłby posługiwać się nauczyciel w swojej szkole. Zasady oceniania powinny uwzględniać dostatecznie duży zakres kryteriów, które w sposób możliwie pełny ujmują to, co jest najistotniejsze w ocenie z wychowania fizycznego. Jednak różnorodność sytuacji z jakimi spotykamy się na co dzień w praktyce szkolnej jest tak duża, że każdy przypadek wymaga indywidualnego potraktowania. Przedstawione kryteria są dla nauczyciela busolą, która zorientowałaby go w zasadniczym kierunku polityki i taktyki klasyfikacyjnej. Są one integralną częścią Przedmiotowego systemu oceniania.

Ocena celujący - 6
Uczeń:
1. Nie posiada negatywnych uwag z wf-u.
2. Bierze udział we wszystkich sprawdzianach sprawności ogólnej, specjalnej i sprawdzianach wiadomości przewidzianych w programie. Chętnie uczestniczy w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
3. Systematycznie uczestniczy w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych (SKS), zajęciach pozaszkolnych sekcji klubu sportowego, zajęciach rekreacyjnych w ramach SKKT.
4. Systematyczne uczestniczy w lekcjach wf (frekwencja nie mniejsza niż 90%, nieobecności usprawiedliwione).
5. Posiada sprawność fizyczna na poziomie dopełniającym (opanował 90 -95% materiału programowego).
6. Wykazuje wysoką dyscyplinę i zaangażowanie (stosunek do przedmiotu - ocena co najmniej bardzo dobry), spełnia wszystkie kryteria dodatkowe.
7. Posiada wysoką kulturę osobistą, jest życzliwy i sympatyczny w stosunkach międzyludzkich.
8. Posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje ją w praktycznym działaniu.

Ocena bardzo dobry - 5
Uczeń:
1. Nie posiada negatywnych uwag z wf-u.
2. Może nie odbyć jednego sprawdzianu sprawności specjalnej w semestrze (z działu umiejętności).
3. Chętnie uczestniczy w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych (dyspozycyjność ok. 90%).
4. Uczestniczy w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych (SKS), zajęciach sekcji klubu sportowego lub SKKT.
5. Systematyczne uczestniczy w lekcjach wf -u, frekwencja w semestrze nie mniejsza niż 80%, wszystkie nieobecności usprawiedliwione.
6. Posiada sprawność fizyczna na poziomie co najmniej dopełniającym (opanował 70 - 89% materiału programowego).
7. Wykazuje wysoką dyscyplinę i zaangażowanie (stosunek do przedmiotu- ocena bardzo dobry, spełnia większość kryteriów dodatkowych (ok. 80%).
8. Posiada wysoką kulturę osobistą, jest życzliwy i sympatyczny w stosunkach międzyludzkich.
9. Posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje ją w praktycznym działaniu.

Ocena dobry - 4
Uczeń:
1. Posiada dwie uwagi negatywne w semestrze.
2. Nie bierze udziału w dwóch sprawdzianach sprawności specjalnej w semestrze ( z działu umiejętności), frekwencja na lekcjach wf -u w semestrze nie powinna być mniejsza niż 80%, dopuszcza się 5 godzin nie usprawiedliwionych.
3. Ze stosunku do przedmiotu posiada ocenę dobrą.
4. Jego prawność fizyczna jest określana programem na poziomie rozszerzonym (uczeń opanował 45 - 69% materiału programowego), dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
5. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
6. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
7. Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.
8. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
9. Posiada nawyki higieniczne, ale nie jest systematyczny.
10. Przestrzega przepisy sportowe i regulaminy obiektów sportowych.
11. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

Ocena dostateczny - 3
Uczeń:
1. Nie zaliczył do 50% sprawdzianów umiejętności ocenianych w semestrze.
2. Frekwencja na zajęciach w semestrze nie mniejsza niż 70%, posiada do 10 godzin nie usprawiedliwionych.
3. Ze stosunku do przedmiotu posiada ocenę minimum dostateczny.
4. Uczestniczy w lekcjach nie systematycznie i ćwiczy bez zaangażowania.
5. Jego sprawność fizyczna określana programem nauczania jest na poziomie podstawowym, ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi, opanował 45 - 69% materiału programowego.
6. Wykazuje małą aktywność i małe postępy w usprawnieniu, dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną.
7. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.
8. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych, które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.

Ocena dopuszczający - 2
Uczeń:
1. Nie zaliczył do 50% sprawdzianów umiejętności przewidzianych w semestrze.
2. Frekwencja na zajęciach w semestrze nie mniejsza niż 60%, posiada do 15 godzin nie usprawiedliwionych.
3. Ze stosunku do przedmiotu posiada ocenę minimum dopuszczający.
4. Nie uczestniczy w życiu sportowym klasy, szkoły.
5. Nie posiada nawyków stosowania higieny osobistej.
6. Wykazuje małe zainteresowanie w osiąganiu postępów w rozwoju umiejętności i sprawności, nie jest pilny.
7. Z dużym trudem osiąga sprawność fizyczną określoną programem nauczania na poziomie podstawowym, opanował 26 - 44% materiału programowego, wykazuje minimalne postępy w usprawnieniu.
8. Jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
9. Na zajęciach wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.
10. Wykazuje bardzo małe zainteresowanie przedmiotem.
11. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

Ocena niedostateczny - 1
Uczeń:
1. Nie interesuje się i nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, klasy.
2. Jest daleki od wymagań stawianych przez program, nie opanował umiejętności na poziomie podstawowym (0 -25% materiału programowego). Swoją postawą wręcz uniemożliwia ocenę swojej sprawności.
3. Posiada bardzo niską sprawność motoryczną, wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
4. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.
5. Na zajęciach wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego
6. Jego frekwencja na zajęciach jest znacznie poniżej 60%, nie wykazuje zainteresowania usprawiedliwieniem nieobecności.

Literatura:
1. Bronikowski M.: Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole. Wyd. eMPi2, Poznań 2002.
2. Budny D.: Kryteria oceny z wychowania fizycznego-chłopcy, I klasa gimnazjum, lekkoatletyka. www.literka.pl (dział WSO).
3. Ciecierska-Szbuniewicz T, Krawczyk M.: Proces wychowania fizycznego. Wyd. PZWS, Warszawa 1973.
4. Jasinowska E.: Wychowanie fizyczne w gimnazjum. Autorski program nauczania. Wyd. Oficyna Wydawnicza G&P Poznań 2001.
5. Kirzyc K.: Wybrane aspekty oceny ucznia z wychowania fizycznego.www.literka.pl (dział WSO).
6. Krajewska J.: Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. www.literka.pl (dział WSO).
7. Marcinów H.: Punktowy system oceny z wychowania fizycznego jako czynnik motywacyjny dla uczniów o niższej sprawności ruchowej. www.literka.pl (dział WSO).
8. Cchocka K. Cichocki A.: Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. www.profesor.pl
9. Rybicki R.: Kryteria oceny semestralnej(końcowej) z wychowania fizycznego. www.literka.pl (dział WSO).
10. Smagacz E.: Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Schemat. www.literka.pl (dział WSO).
11. Szczypawka P.: Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. www.literka.pl (dział WSO).
12. Tesznar K.: Propozycja punktowej skali ocen dla przedmiotu wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze. www.literka.pl (dział WSO).
 

Opracowanie: Edward Filipowicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5951


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.