Katalog

Barbara Iwasieczko
Muzyka, Ankiety

Wpływ muzykowania w domu rodzinnym na zainteresowania muzyczne dziecka

- n +

Wpływ muzykowania w domu rodzinnym na zainteresowania muzyczne dziecka

(ankieta dla rodziców)

Udowodniono przez przeprowadzone badania, że śpiew matki w okresie od urodzenia do okresu przedszkolnego bardzo dodatnio wpływa na muzykalność dzieci. Obecnie zaobserwować można ograniczenie śpiewu w rodzinie. Matki śpiewają z dziećmi coraz rzadziej albo w ogóle. Niewątpliwie oddziaływanie domu rodzinnego na kulturę muzyczno głosową dzieci istnieje, a dotyczy ono przede wszystkim aktywności śpiewanej oraz zapewnienie czasu na muzykowanie.
Aby przebadać pod tym kątem rodziców moich uczniów, opracowałam ankietę:1. Czy posiada Pan (Pani) wykształcenie muzyczne?
- matka (tak, nie)
- ojciec (tak, nie)

2. Czy posiadacie Państwo instrument muzyczny w domu?
- tak
- nie
- jeżeli tak to jaki?.............

3. Kto w domu gra na tym instrumencie?
- matka
- ojciec
- dzieci

4. Czy lubicie Państwo śpiewać?
- matka (tak, nie)
- ojciec (tak, nie)

5. Czy śpiewają Państwo w domu?
- matka (tak, nie)
- ojciec (tak, nie)

6. Czy jest tradycją rodzinną śpiewanie piosenek?
- tak
- nie

7. Czy chodzicie Państwo na koncerty muzyki poważnej?
- tak
- nie

8. Jeśli tak to jak często?
- sporadycznie
- rzadko
- często

9. Czy posiadają Państwo środki przekazu?
- radio
- telewizor

10. Czy posiadają Państwo środki odtwarzania muzyki?
- magnetofon
- gramofon
- odtwarzacz płyt CD

11. Kto w Państwa domu słucha audycji muzycznych? (poza muzyką rozrywkową)
- matka
- ojciec
- dzieci
- nikt

12. Ile posiadacie Państwo dzieci?
- jedno
- dwoje
- troje
- więcej

13. Jak określacie Państwo poziom kultury muzycznej swojego domu?
- wysoko
- przeciętnie
- nisko

14. Jak Państwo oceniacie poziom muzyczny swoich dzieci?
- wysoko
- przeciętnie
- nisko

15. Czy zdaniem Państwa, przedmiot "muzyka" jest potrzebny?
- potrzebny
- nie macie określonego zdania
- nie potrzebny

Opracowanie: Barbara Iwasieczko
SP 4 Jarosław

Wyświetleń: 2029


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.