AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jan Grzyb
Zawodowe, Artykuły

Realizacja ścieżek edukacyjnych na zajęciach z techniki - Gimnazjum nr 2 w Olecku

- n +Realizacja ścieżek edukacyjnych
na zajęciach techniki
        Głównym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Aby to osiągnąć należy realizować zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania w sposób harmonijny i wzajemnie się uzupełniający. Jest to możliwe pod warunkiem współdziałania i współpracy wszystkich nauczycieli w procesie nauczania. Istotnym czynnikiem wspomagającym przyswajanie przez uczniów systemu wiedzy, umiejętności i postaw w sposób spójny i całościowy jest integracja przedmiotowa. W przybliżeniu oznacza to wspólne nauczanie danego zakresu z perspektywy różnych przedmiotów, zaś praktycznie polega na współpracy nauczycieli, rozpatrywaniu zbieżnych zagadnień i ich korelacji czasowej, a nawet realizowaniu wspólnych przedsięwzięć np. metodą projektów.
        W szkole podstawowej i w gimnazjum Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadziła obowiązkowe nauczanie przedmiotów (bloków przedmiotowych) oraz ścieżek edukacyjnych czyli zestawu treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków) lub w postaci odrębnych zajęć. Problematyka ścieżek edukacyjnych musi być ujęta w szkolnym zestawie programów nauczania, a za ich realizację odpowiadają nauczyciele przedmiotów, którzy podczas realizacji własnego programu uwzględniają treści danej ścieżki.
        Ścieżki edukacyjne realizowane są najczęściej w dwojaki sposób:

  • dyrektor przydziela godziny pozostające w jego dyspozycji na realizację ścieżki jako odrębnego przedmiotu;
  • wybrane treści ścieżek są realizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy włączają je do swego programu nauczania.

        Drugi sposób nie wymaga osobnych godzin w planie nauczania, lecz konieczna jest współpraca nauczycieli przy takim modelu realizacji ścieżki. Każdy nauczyciel powinien dokonać analizy podstawy programowej ścieżek oraz swego przedmiotu i porównać występujące w nich treści. Wynikiem takiego podejścia jest dostosowanie wybranych treści ścieżek do programu nauczania własnego przedmiotu. Oczywiste jest, że treści poszczególnych ścieżek będą bardziej uwzględnione w konkretnych przedmiotach, zaś w innych mniej. Pojawi się grupa tzw. przedmiotów wiodących wobec danej ścieżki edukacyjnej np.: przyroda, wf, godzina z wychowawcą i technika zawierają stosunkowo dużo treści edukacji prozdrowotnej w porównaniu z innymi przedmiotami. Mając dokładne porównanie treści przedmiotowych i treści ścieżek zespoły międzyprzedmiotowe mogą konstruować szczegółowe programy nauczania poszczególnych ścieżek dla własnej szkoły.
        Na potrzeby nauczycieli techniki dokonałem analizy porównawczej podstaw programowych techniki i poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Jak pokazuje zestawienie tabelaryczne, przedmiot technika powinien w szkole podstawowej i w gimnazjum szczególnie uwzględniać treści edukacji: prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej oraz regionalnej. W gimnazjum dodatkowo należy ująć w programie nauczania treści ścieżki Obrona cywilna.

       Tabela przedstawia zbieżność treści poszczególnych ścieżek edukacyjnych i treści przedmiotu technika występujących w Podstawach programowych kształcenia ogólnego.

Szkoła podstawowa

Ścieżka
Treści ścieżki edukacyjnej Treści przedmiotowe z techniki
EDUKACJA PROZDROWOTNA
Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku. Różnorodne materiały, ich cechy i zastosowania.
Bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych; pierwsza pomoc w niektórych urazach. Bezpieczne, kulturalne i odpowiedzialne postępowanie uczniów w środowisku technicznym, w tym bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
Urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania, zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem. Różnorodne materiały, ich cechy i zastosowania.Maszyny i instalacje (urządzenia gospodarstwa domowego).Analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego (dom, mieszkanie).
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy; zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Bezpieczne, kulturalne i odpowiedzialne postępowanie uczniów w środowisku technicznym.
Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami. Analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego (dom, mieszkanie, miejsce pracy i zabawy, miasto, wieś).
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
Analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego (dom, mieszkanie, miejsce pracy i zabawy, miasto, wieś).Technologie ekologiczne w środowisku ucznia.Różnorodne materiały, ich cechy i zastosowania
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Katalogi. Kartoteki. Zautomatyzowany system wyszukiwania danych.
Rodzaje mediów, ich istota i zasady funkcjonowania.
Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych.
Podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów mediów. Rodzaje i gatunki przekazów medialnych.
Teksty, dokumentacje techniczne oraz kalkulacje ekonomiczne (pojęcia, symbole, znaki i rysunki); normalizacja w technice i w życiu codziennym.
EDUKACJA REGIONALNA
Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły. Analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego (dom, mieszkanie, miejsce pracy i zabawy, miasto, wieś).

Gimnazjum

Ścieżka Treści ścieżki edukacyjnej Treści przedmiotowe z techniki
EDUKACJA PROZDROWOTNA Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:a) przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym;b) ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi;c) pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia; wzywanie pomocy w nagłych wypadkach; zachowanie w sytuacjach katastrof.
Żywność i żywienie:a) skład żywności, układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na kulturę, wiek, stan zdrowia, rodzaj pracy b) higiena produkcji i przechowywania, przenoszenie i przechowywanie żywności, prawa konsumenta, reklama żywności.
Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki; urządzenia techniczne stosowane w środowisku życia ucznia; bezpieczeństwo poruszania się po drogach.
Materiały konstrukcyjne; wymagania użytkowe, bezpieczeństwa, ekonomiczne i konstrukcyjne.
Technologie - narzędzia i urządzenia techniczne stosowane do przetwarzania różnych materiałów.Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki; urządzenia techniczne stosowane w środowisku życia ucznia.
EDUKACJA EKOLOGICZNA Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.
Żywność - oddziaływanie produkcji żywności na środowisko.
Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa - bezpieczeństwo i składowanie odpadów.
Materiały konstrukcyjne; wymagania użytkowe, bezpieczeństwa, ekonomiczne i konstrukcyjne.Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki.
EDUKACJA REGIONALNA Główne zabytki przyrody i architektury w regionie Związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej.
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.
Pojęcia komunikacji medialnej: znak, symbol, kod, język, denotacja, konotacja.
Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów.
Formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.
Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe.
Prezentacja wybranych wielkich polskich i zagranicznych wynalazców w dziedzinie techniki.
Projektowanie i konstruowanie; ochrona praw autorskich, wynalazczość, ochrona patentowa; młodzieżowy ruch twórczości technicznej.

Technologie - narzędzia i urządzenia techniczne stosowane do przetwarzania różnych materiałów; pomiary i regulacje techniczne.

Bezpieczeństwo poruszania się po drogach.
OBRONA CYWILNA Ochrona przed skutkami powodzi, pożaru i innych zagrożeń.
Katastrofy drogowe i kolejowe - zasady zachowania się.
Zasady pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Materiały konstrukcyjne; wymagania użytkowe, bezpieczeństwa, ekonomiczne i konstrukcyjne;
Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki;
Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki; urządzenia techniczne stosowane w środowisku życia ucznia;
Bezpieczeństwo poruszania się po drogach.
Bezpieczeństwo poruszania się po drogach.
mgr Jan Grzyb
Gimnazjum nr 2 w Olecku
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2621


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.