Katalog

Jolanta Mikołajewicz
Muzyka, Plany pracy

"Muzyka łączy ludzi" - program pracy z uczniem uzdolnionym muzycznie

- n +

"Muzyka łączy ludzi" - program pracy z uczniem uzdolnionym muzycznie

Program "Muzyka łączy ludzi" powstał z myślą o dzieciach szczególnie uzdolnionych muzycznie, które nie mają możliwości rozwijania swoich zdolności w szkołach muzycznych lub na lekcjach prywatnych. Dzieciom tym nie wystarcza 1 godzina lekcyjna muzyki tygodniowo. Swoimi umiejętnościami wykraczają poza wymagania programowe, a ze względów organizacyjnych na lekcji nauczyciel nie może poświęcić im dużo czasu. Zajęcia dodatkowe dałyby tym dzieciom szansę rozwijania ich uzdolnień muzycznych, czy to w grze na instrumentach, czy też w śpiewie.

CELE NAUCZANIA:

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych.
2. Pomaganie uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
3. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i twórczej postawy.
4. Przygotowanie do publicznych wystąpień.
5. Przygotowanie do pracy z mikrofonem.
6. Kształcenie pozytywnej motywacji do obcowania z muzyką.

CELE WYCHOWAWCZE:

1. Czynne uczestniczenie w zajęciach.
2. Kształcenie aktywnej postawy podczas zajęć.
3. Kształcenie umiejętności pracy z grupą.
4. Mobilizowanie do samodzielnego podejmowania działań.
5. Przygotowanie do publicznych wystąpień.

TREŚCI REPERTUAROWE:

Utwory instrumentalne opracowane na instrument solo lub na grupę instrumentów, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Piosenki dobierane indywidualnie, dostosowane do możliwości głosowych i interpretacyjnych solistów.

Piosenki przeznaczone do wykonania na głosy.

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW:

1. Śpiew wraz z ćwiczeniami głosu i słuchu.
2. Gra na instrumentach: ćwiczenie techniki wydobycia dźwięków, poznawanie możliwości interpretacyjnych instrumentu.
3. Działania muzyczno - ruchowe: opracowywanie formy ruchu podczas śpiewania piosenki, elementy rytmiki.
4. Słuchanie różnych gatunków muzyki, w celu poznania różnych technik wykonawczych i interpretacyjnych, oraz rozwijania smaku muzycznego.
5. Próby tworzenia własnej muzyki: odkrywanie własnych możliwości twórczych.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:

1. 2 godziny zajęć tygodniowo.
2. Sala przystosowana do zajęć ruchowych.
3. Pianino lub inny instrument klawiszowy.
4. Magnetofon z kompaktem.
5. Płyty i kasety z nagraniami.
6. Sprzęt nagłaśniający do pracy z solistami.
7. Instrumenty muzyczne: flety sopranowe, flety altowe, dzwonki chromatyczne, ksylofony, instrumenty perkusyjne.
 

Opracowanie: Jolanta Mikołajewicz

Wyświetleń: 3408


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.