Katalog

Jolanta Mikołajewicz
Muzyka, Program nauczania

Główne założenia programu zajęć rytmiczno-umuzykalniających dla klas I-III

- n +

Główne założenia programu zajęć rytmiczno-umuzykalniających dla klas I-III

Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające dla dzieci z klas I - III mają na celu uwrażliwienie dzieci na świat muzyki, poszukiwanie w nich i rozwijanie uzdolnień muzycznych.

Do klas I często przychodzą dzieci, które nie miały żadnego kontaktu z muzyką - są to głównie dzieci, które nie chodziły do przedszkola a w ich domu rodzinnym nie przywiązywało się wagi do muzyki. Dzieci te nie tylko nie potrafią słuchać muzyki, ale także nie potrafią śpiewać.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie i zainteresowanie dziecka światem muzyki tak, aby nawet po zakończeniu nauki muzyka stanowiła ważny rozdział w jego życiu.

Piosenka, zabawy przy muzyce, taniec, pierwsze próby gry na prostych instrumentach perkusyjnych są to formy, które najbardziej przyciągają dziecko do muzyki. Dzięki tym formom dziecko może mieć swój udział w tworzeniu i odtwarzaniu muzyki. Zabawy przy muzyce aktywizują dziecko umysłowo i ruchowo, wyrabiają wewnętrzną dyscyplinę, koncentrację uwagi i refleks.

Zanim dziecko potrafi poprawnie odtworzyć melodię wyczuwa jej rytm. Często właśnie za pośrednictwem rytmu utwór zaczyna dla niego istnieć - czy to poprzez ruch, czy też akompaniament na instrumentach perkusyjnych dziecko zaczyna dostrzegać, że w utworze muzycznym coś się dzieje, że nie jest to jednolity strumień dźwięków, ale że zmienia się w nim melodia, tempo, rytm czy dynamika.

W ten sposób dziecko może poznawać zarówno piosenki jak i muzykę ludową czy klasyczną. Bardzo istotny jest odpowiedni dobór utworów zarówno do śpiewania jak i do słuchania - na wysokim poziomie muzycznym. Również instrumenty na których dzieci grają powinny być dobrej jakości, o ciekawym brzmieniu - nie mogą to być zabawki udające instrumenty.

Zajęcia, w czasie których dziecko ma możliwość grać na różnych instrumentach (zarówno akompaniamenty jak i melodie), bawić się przy muzyce, tańczyć i śpiewać sprawiają mu wiele radości. Mogą mieć również działanie terapeutyczne - pomóc w zwalczaniu nieśmiałości i braku wiary w siebie, wzmacniają poczucie siły i własnej wartości dziecka.

Prezentacja osiągnięć odbywa się w trakcie uroczystości szkolnych i na spotkaniach dla rodziców. Występy przed życzliwą publicznością przynoszą dużą satysfakcję i radość obydwu stronom, a także motywują dzieci do dalszej pracy i występów poza szkołą. W maju 2001r. Zespół Wokalny brał udział w II Mokotowskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Łączy nas piosenka" a 8 września grupy taneczne prezentowały się na Festiwalu "Po lekcjach". Dzieci kończąc klasę III nie ograniczają się tylko do udziału w lekcjach muzyki ale także chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, które dają im możliwość dalszego rozwoju muzycznego.

"Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą" [1] - to jest myśl, która towarzyszyła mi przy tworzeniu tego programu.

Przypisy:
1. E. Souriau "Wpływ muzyki na rozwój psychiczny dziecka..."

Opracowanie: Jolanta Mikołajewicz

Wyświetleń: 3700


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.