AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Bręk
Zawodowe, Konspekty

Stan powierzchni - Konspekt lekcji

- n +STAN POWIERZCHNI

KONSPEKT LEKCJI

Przedmiot: Rysunek techniczny
Typ szkoły: Technikum Zawodowe po ZSZ
Specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Klasa: I
Numer programu nauczania: 2115/MEN/1998.04.16
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 2 * 45 min


I.Temat lekcji: Budowa i stan powierzchni części maszyny - ćwiczenia.
II.Cele lekcji:

        1.Wiadomości i umiejętności na wejściu:

Uczeń zna: - zasady oznaczania i wykreślania przekrojów
- skład oznaczeń: chropowatości, obróbki cieplnej i pokryć powierzchni
- zasady rozmieszczania oznaczeń stanu powierzchni na rysunku części.
Uczeń umie: - odczytać umieszczony na rysunku zapis oznaczenia stanu powierzchni:
chropowatości, obróbki cieplnej, powłok
- odczytać zbiorcze oznaczenie chropowatości powierzchni
- oznaczyć miejsce przekroju i wykreślić rzut w postaci przekroju


        2.Wiadomości i umiejętności na wyjściu:

Uczeń umie: - porządkować zdobytą wiedzę
- zaprojektować budowę części na podstawie jednego jej rzutu
- tworzyć oznaczenie stanu powierzchni na podstawie
  informacji z procesu technologicznego wytwarzania
- umieszczać na rysunku opracowane oznaczenia stanu powierzchni
- wyszukiwać informacje
- wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
- porozumiewać się w grupie
- wyrażać własne poglądy
- uzgadniać stanowiska
- dokonać samokontroli i samooceny
- oceniać pracę innych.


III.Forma organizacji lekcji: praca w grupach, elementy pracy indywidualnej.

IV.Metoda pracy: ćwiczenia grupowe, praca z tekstem przewodnim.

V.Środki dydaktyczne: - karta pracy
- polecenia (tekst przewodni)
-instrukcja dla ucznia + zasady punktacji i oceniania
-tablice - wyjątki z Polskich Norm
-przyrządy kreślarskie
-podręczniki i zeszyty przedmiotowe


VI.Przebieg lekcji:

Lp. Część lekcji Czas trwania Czynności nauczyciela Czynności ucznia
1. Wprowadzenie 10 min Sprawdza listę obecności, zapisuje temat lekcji na tablicy. Zadaje pytania celem przypomnienia wiadomości niezbędnych do realizacji nowego tematu:
1.Wymienić elementy w oznaczeniach:
chropowatości, obróbki cieplnej, powłoki powierzchni.
2.Podać zasady rozmieszczania oznaczeń stanu powierzchni na rysunku (chropowatości, obróbki cieplnej i powłok)
3.Podać skład oznaczenia miejsca przekroju.
Zapisują temat w zeszycie, odpowiadają na pytania, rysują na tablicy, przypominają materiał korzystają z zeszytów i podręczników.
2. Organizowanie sytuacji problemowej 2 min Podaje problem, zapisując na tablicy, "Zaprojektuj budowę płyty i oznacz stan jej powierzchni".Przedstawia zadania, wykonanie których doprowadzi do rozwiązania w/w problemu. Słuchają, ewentualnie zadają pytania.
3. Przygotowanie do rozwiązania problemu 3 min Dzieli klasę na 4-osobowe grupy, wyjaśnia zasady pracy, rozdaje karty pracy, instrukcje dla ucznia + zasady punktacji i oceniania, polecenia, wywiesza kryteria oceniania. Przygotowują stanowiska pracy, wybierają koordynatora, losują polecenia.
4. Rozwiązywanie problemu. 30 min Obserwuje pracę uczniów, notuje spostrzeżenia, służy wyjaśnieniami. Zapoznają się z instrukcją i zadaniami z wylosowanych poleceń, dzielą się pracą, indywidualnie wykonują notatki i szkice w zeszytach, korzystają z tablic wg PN, uzgadniają rozwiązania, wypełniają kartę pracy.
5. Przerwa . . .
6. Prezentacja wyników pracy grupy - rozwiązania problemu. 30 min Słucha prezentacji i czuwa nad poprawnością wypowiedzi prezentujących. Wybrany uczeń prezentuje pracę całej grupy. Pozostali słuchają, zadają pytania i punktują poprawnie wykonane zadania.
7. Ewaluacja 10 min Przypomina zasady oceniania, rozdaje kartki z "PLUSAMI" za najlepszą prezentację.Wskazuje ucznia wypełniającego tabelę punktacja.Wskazuje na powodzenia i niepowodzenia w pracy uczniów. Formułuje wnioski. Uczeń na tablicy zapisuje punkty zgłoszone w samoocenie grupy, zdobyte podczas prezentacji oraz "plusy" przyznane przez klasę - podaje ogólną punktację w grupie i propozycje ocen na podstawie wywie-szonych kryteriów.
8. Zakończenie 5 min Zapisuje oceny do dziennika. Zadaje pracę domową: "Zaproponuj obróbkę tych powierzchni części, których stan został oznaczony". Słuchają i notują w zeszytach polecenie, otrzymują szkice części.


Literatura:
1.Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. Wyd. II, Warszawa, WSIP 1997.
2.Lewandowski T.:Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników. Wyd. I, Warsza-wa, WSIP 1995.


Warunki przydzielenia "PLUSA" grupie:
 • Wykonanie poprawnie wszystkich zadań zawartych w poleceniu,
 • Estetyczny, dobrze czytelny, zgodny z PN rysunek na karcie pracy
 • Jasna, poparta wiedzą i właściwą terminologią prezentacja.


Warunki przydzielania punktów:

 • Poprawnie skonstruowane oznaczenie - 1 pkt
 • Poprawnie umieszczone oznaczenie na rysunku - 1 pkt
 • Grupa uzyskała największą liczbę "PLUSÓW" - 2 pkt
 • Grupa uzyskała "drugą" liczbę "PLUSÓW" - 1 pkt


Kryteria oceniania:
 • powyżej
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
12 pkt
12 - 11 pkt
10 - 9 pkt
8 - 7 pkt
6 - 5 pkt
4 - 0 pkt
-celujący
-bardzo dobry
-dobry
-dostateczny
- dopuszczający
- niedostatecznyINSTRUKCJA DLA UCZNIA

1.Wybrać KOORDYNATORA w grupie, który oprócz wypełniania zadań będzie organizował pracę grupy i czuwał nad jej poprawnym przebiegiem.
2.Na karcie pracy uzupełnić listę skład grupy (przez podkreślenie wskazać koordynatora).
3.Dokonać podziału pracy.
4.Przydzielone zadania indywidualnie rozwiązywać w zeszytach.
5.Uzgodnione w grupie rozwiązania zadań umieścić na karcie pracy.
6.Dokonać samooceny w tabeli na karcie pracy.
7.Wskazany przez koordynatora uczeń prezentuje pracę grupy.
8.Po prezentacji wszystkich grup wskazać najlepszą przydzielając jej "PLUS".


ZASADY PUNKTACJI I OCENIANIA

Warunki przydzielenia "PLUSA" grupie:
 • Wykonanie poprawnie wszystkich zadań zawartych w poleceniu,
 • Estetyczny, dobrze czytelny, zgodny z PN rysunek na karcie pracy
 • Jasna, poparta wiedzą i właściwą terminologią prezentacja.


Warunki przydzielania punktów:
 • Poprawnie skonstruowane oznaczenie - 1 pkt
 • Poprawnie umieszczone oznaczenie na rysunku - 1 pkt
 • Grupa uzyskała największą liczbę "PLUSÓW" - 2 pkt
 • Grupa uzyskała "drugą" liczbę "PLUSÓW" - 1 pkt
Kryteria oceniania:
 • powyżej
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
12 pkt
12 - 11 pkt
10 - 9 pkt
8 - 7 pkt
6 - 5 pkt
4 - 0 pkt
-celujący
-bardzo dobry
-dobry
-dostateczny
- dopuszczający
- niedostateczny

Autorka: Krystyna Bręk - nauczycielka rysunku technicznego w Zespole Szkół Zawodowych
im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie.


Polecenia        Dokument programu Word - (polecenia.zip) - objętość 7 kB

Karta pracy        Dokument programu Word - (karta1.zip) - objętość 5 kB

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3771


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.