Katalog

Barbara Brzózka
Muzyka, Referaty

Realizacja treści programowych z zakresu edukacji muzycznej w nauczaniu zintegrowanym

- n +

Realizacja treści programowych z zakresu edukacji muzycznej w nauczaniu zintegrowanym

Podstawowymi formami działalności muzycznej w nauczaniu zintegrowanym są śpiew, gra na instrumentach i ruch z muzyką.

W klasie I należy wprowadzić wszystkie formy, umiejętnie je integrując, tak, aby się wzajemnie uzupełniały. Ważne jest, aby na zajęciach często zmieniać sposoby pracy gdyż dzieci dość szybko męczą się, a wtedy stają się znudzone i bierne.

Ćwiczenia mowy występują samodzielnie lub łączą się z piosenką. Mowa może być środkiem wyrazu w pomysłach twórczych dzieci. Można się tu odwołać do koncepcji pedagogicznej Karola Orffa, w której ilustracyjność mowy jest ważnym środkiem ekspresji dziecka. Głosem można obrazować podstawowe pojęcia muzyczne.

Ćwiczenie mowy mają istotne znaczenie dla kształtowania prawidłowej wymowy i dykcji. Przez stosowanie zmian tempa, dynamiki, artykulacji, wprowadzenie akcentów stopniowo wdrażamy dzieci do wyrazistej mowy. Dzięki niej łatwiej i dokładniej można przekazać treści, oraz wyrażać uczucia i nastroje.Będzie to zarówno czynnik rozwijający wrażliwość muzyczną, jak i pomoc przy recytacji tekstów literackich.

W klasie II ćwiczenia mowy realizowane są w różnych formach. Najczęściej podczas ćwiczeń, słowa łączą się z rytmem, co prowadzi do poprawnego wykonania piosenek. Rytmizacja słów ułatwia nie tylko zapamiętaniu tekstu, lecz również służy poznaniu i zrozumieniu wielu pojęć rytmicznych. Ważne znaczenie mają teksty poetyckie, które przyzwyczajają dzieci do skupienia uwagi podczas słuchania, wprowadzają inspirujący nastrój oraz wzbogacają wyobraźnię dzieci. Spełniają również funkcje wychowawcze, kształcące wrażliwość emocjonalną.

Śpiew jest najczęściej głównym ogniwem zajęć. Dziecko czuje wewnętrzną potrzebę śpiewania. Często w sposób spontaniczny intonuje zasłyszane lub stworzone przez siebie melodie.Piosenka jest najprostszym dla dziecka utworem muzycznym, który jest ono w stanie zrozumieć, przeżyć, przyswoić i odtworzyć.Na najprostszych utworach muzycznych możemy rozwijać zamiłowanie do muzyki. Śpiew jest także podstawą rozwoju wrażliwości słuchu w różnych jego przejawach: wysokości dźwięku, czasu trwania, dynamiki, tempa i artykulacji.

W śpiewie, podobnie jak w innych formach, powinny brać udział wszystkie dzieci, niezależnie od ich uzdolnień. Natomiast wymagania powinny być zgodne z możliwościami poszczególnych dzieci. W repertuarze powinny znaleźć się piosenki o prostej melodyce i rytmie, dostosowane do zainteresowań dzieci, z uwzglednieniem piosenek ludowych.Wspólny śpiew ma ogromne znaczenie dla rozwoju uczuć i więzi społecznych.

Inna formą muzykowania jest gra na instrumentach. Dzieci czują ogromną potrzebę odkrywania dżwięku. Cieszy je każdy dźwięk wydobyty z instrumentu, niezależnie od efektu działania.

Muzykowanie na instrumentach jest źródłem wielu przeżyć artystycznych, rozwija zainteresowania muzyczne dzieci oraz wrażliwość słuchową. Sprzyja powstawaniu wyobrażeń słuchowych, a także zwiększa zdolność koncentracji i podzielność uwagi oraz doskonali sprawność manualną.

Ruch z muzyką jest jedną z ważniejszych form umuzykalniania dzieci.

Na zajęciach łączy się najczęściej z piosenką w postaci zabaw i inscenizacji.

Jest to jednocześnie najbliższa i najłatwiejsza forma kontaktu z muzyką w klasach nauczania zintegrowanego.Ruch z muzyką stanowi podstawę rozwoju uzdolnień muzycznych, szczególnie poczucia rytmu i ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego dzieci.Ekspresjia ruchowa w tym okresie stanowi warunek przeżycia muzycznego, a dla niektórych, mniej zdolnych dzieci jedyną szansą odnoszenia sukcesów.Ćwiczenia ruchowe są dla dzieci źródłem radości i naturalnej ekspresji, a ponadto pomagają odprężyć się i wspólnie bawić oraz integrują grupę i uczą wzajemnej życzliwości i tolerancji.

Opracowanie: Barbara Brzózka

Wyświetleń: 1895


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.