AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Dzierza
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

Ferie ciekawe i bezpieczne - program własny zajęć wychowawczo-opiekuńczych

- n +

Ferie ciekawe i bezpieczne

CELE PROGRAMU

1.Wzbudzenie u uczniów refleksji na temat rodziny i swojego w niej miejsca.

2.Zapoznanie uczniów z mechanizmami konfliktów i sposobami ich rozwiązania.

3.Wzbudzenie u uczniów przekonania o związku człowieka z przyrodą.

4.Uzmysłowienie uczniom zgubnego wpływu uzależnień na życie człowieka.

5.Promocja zdrowego trybu życia.

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Chwila refleksji na temat rodziny.

2.Żyjemy wśród ludzi.

3.Żyjemy w przyrodzie.

4.My i zwierzęta.

5.Żyć bez nałogów.

METODY PRACY

1.Dyskusje.

2.Scenki dramatyczne.

3.Łamigłówki, krzyżówki, quizy, konkursy.

SPOSÓB REALIZACJI

1.Program obejmuje zajęcia na 5 dni, każdy z nich ma odrębną tematykę. Zajęcia trwają 4 godziny dziennie.
2.Każdy dzień kończy się podsumowaniem, w czasie którego dzieci mogą wyrazić swoje odczucia, powiedzieć, co im się podobało, a co było nieciekawe. Podsumowanie to także chwila, w której nauczyciel może pochwalić dzieci za aktywność, zauważyć to, co było dobre, wyjaśnić nieporozumienia. Pochwała nawet za najdrobniejsze działania jest bardzo ważnym elementem wychowawczym, ponieważ dowartościowuje dzieci, wyzwala w nich aktywność i rozwija w pożądanym kierunku ich osobowość.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja ma charakter sumujący, odbywa się na zakończeniu cyklu zajęć. Uczniowie wypełniają przygotowaną kartę ewaluacyjną.

WZÓR KARTY EWALUACYJNEJ

1.Dlaczego brałeś udział w zajęciach: (Możesz podkreślić więcej niż jedną odpowiedź)
a) Nudziłem się.
b) Nie miałem zapewnionej opieki w domu.
c) Mogłem spotkać się z kolegami i koleżankami.
d) Mogłem ciekawie spędzić czas.
e) Inne przyczyny. Wpisz je.............................................
....................................................................................

2.Co sądzisz o zajęciach:
a) Były ciekawe i interesujące.
b) Podobały mi się, ale nie wszystkie.
c) Były nieciekawe.

3.Które z zajęć podobały ci się najbardziej:
a) Prace plastyczne.
b) dyskusje, czyli rozmowy.
c) Odgrywanie scenek.
d) Quizy, krzyżówki, zagadki.
e) Wspólne prace grupowe.
f) Żadne.

4.Czy uważasz, że zajęcia na feriach są dzieciom potrzebne:
a) Tak.
b) Nie.

5. Czy chciałbyś w czasie następnych ferii znowu uczestniczyć w takich zajęciach:
a) tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.

6.Jakie inne zajęcia dołożyłbyś do programu ferii? Wpisz je
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

DZIEŃ I

Temat zajęć: Chwila refleksji na temat rodziny.

Cele operacyjne:

1.Uczeń potrafi wzbudzić w sobie refleksję na temat rodziny i swojego miejsca w rodzinie.
2.Uczeń rozumie, że konflikty trzeba wyjaśniać i szukać ich przyczyn.
3.Uczeń zdaje sobie sprawę z wartości, jaką stanowi rodzina.
4.Uczen potrafi argumentować i uzasadniać swoje zdanie w dyskusji.

Metody pracy:
1.Inscenizacja.
2.Dyskusja.
3.Zagadka.
4.Konkurs.
5.Ekspresja plastyczna.

Formy pracy:
1.Praca indywidualna.
2.Praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:

1.Małe kartki, pisaki, długopisy.
2.Karty do wypełnienia. - Załącznik I
3.Kartki z bloku rysunkowego, farby, kredki, papier kolorowy do wyklejania.
4.Arkusz szarego papieru, pisaki.

Przebieg zajęć:

1.Przeprowadzenie krótkiego quizu. Kto znajdzie najwięcej wyrazów bliskoznacznych i pokrewnych do wyrazów: "rodzina", "matka". Dzieci zapisują wyrazy na kartkach. Ten, który napisze najwięcej wyrazów, zostaje nagrodzony oklaskami.

2.Zagadka.
Co oznaczają wyrażenia:
a) Traktować po matczynemu.
b) Ojcowska rada.
c) Trzymać się maminej spódnicy.
d) Mieć macierzyński instynkt.
Nauczyciel czyta frazeologizmy, dzieci zapisują wyjaśnienia na kartkach.
Po zakończonej pracy następuje odczytanie wyjaśnień i uzupełnienie przez nauczyciela.

3.Nauczyciel rozdaje karty pracy do wypełnienia, na których uczniowie charakteryzują swoje mamy. - Załącznik I

4.Konkurs.
Próba napisania wiersza o swojej rodzinie.
Po napisaniu dzieci czytają swoje utwory. Najładniejsze z nich zostaną przepisane na komputerze i wywieszone na szkolnej gazetce.

5.Praca plastyczna różnymi metodami na temat "Zdjęcie mojej rodziny". Prace zostaną wyeksponowane na specjalnie przygotowanym miejscu.

6.Dyskusja na temat: Co to są rodzinne konflikty?
Wypowiedzi dzieci na ten temat.

7.Scenki dramatyczne - praca w grupach.
Treść scenek - Załącznik II.
Grupy po kolei pokazują przygotowane scenki. Dzieci obserwują je i zastanawiają się nad przyczynami konfliktów i możliwościami ich rozwiązania.

8.Dyskusja.
Dzieci podają przyczyny konfliktów przedstawionych w scenkach dramatycznych i podają możliwości rozwiązania konfliktów.

9. Wspólne ułożenie Karty Praw Rodziny i zapisanie na dużym papierze. Głośne odczytanie wypracowanych praw.

10.Podsumowanie dnia.
Wspólna rozmowa o przeżytym razem czasie. Dzieci wypowiadają się o tym, co im się podobało, jak się czuły...
Poczęstunek.

DZIEŃ II

Temat zajęć: Żyjemy wśród ludzi.

Cele operacyjne:

1.Uczeń umie określić cechy dobrego przyjaciela, czuje potrzebę bycia w "grupie".
2.Uczeń zna zasady uczciwego postępowania wobec innych ludzi.
3.Uczeń potrafi argumentować i uzasadniać swoje zdanie w dyskusji.

Metody pracy:

1.Konkurs.
2.Zabawa.
3.Giełda pomysłów.
4.Dyskusja.
5.Ekspresja plastyczna.

Formy pracy:

1.Praca indywidualna.
2.Praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:

1.Małe kartki papieru, pisaki, długopisy.
2.Arkusze szarego papieru.
3.Reprodukcja z namalowaną dowolną scenką.
4.Kartki z bloku rysunkowego, farby, pisaki, kredki.

Przebieg zajęć:

1.Zabawa w "głuchy telefon".

2.Dyskusja na temat: Co to jest plotka, jak powstaje, czy wcześniejsza zabawa może być przykładem sytuacji powstawania plotki.

3.Konkurs.
Kto wymyśli najwięcej przysłów na temat: "plotka". Przeczytanie przysłów i zapisanie ich na szarym papierze.

4.Eksperyment - zabawa.
Nauczyciel wybiera 5-6 chętnych, którzy wychodzą za drzwi. Pozostałym dzieciom pokazuje reprodukcję przedstawiającą jakąś scenkę. Wspólnie z nauczycielem uczniowie omawiają przedstawioną sytuację i zapamiętują charakterystyczne szczegóły. Następnie nauczyciel zasłania reprodukcję i do sali wchodzi pierwsze dziecko. Uczniowie, którzy widzieli reprodukcję opowiadają o obrazie. Dziecko wysłuchawszy tego, przekazuje tę informację następnemu dziecku, które wejdzie do sali. Potem wchodzi następne dziecko i tak do wejścia ostatniego. W trakcie przekazywania treści reprodukcji ci, którzy byli w sali zauważają, że ich koledzy zmieniają fakty, barwy, kształty..
Po zakończeniu omawiania obrazu nauczyciel jeszcze raz pokazuje wszystkim reprodukcję.

5.Dyskusja na temat: Jak uniknąć plotkarstwa? Czy plotka może być przyczyną tego, że ktoś straci przyjaciela i będzie czuł się samotnie?

6.Dyskusja na temat: Czy można żyć samotnie?
Dzieci podają sytuacje, w których mogą czuć się samotnie.

7.Co pomaga przezwyciężyć samotność?
Giełda pomysłów na przezwyciężenie samotności. Uczniowie w grupach opracowują listę pomysłów. Potem następuje odczytanie list.

8.Praca plastyczna na temat: Mój przyjaciel.
Prace zostaną wyeksponowane na specjalnie przygotowanym miejscu.

9.Podsumowanie dnia.
Uczniowie mówią, co im się podobało na zajęciach, czy dobrze się czuli...
Poczęstunek.

DZIEŃ III

Temat zajęć: Żyjemy w przyrodzie.

Cele operacyjne:

1.Uczeń zna znaczenie pojęcia "ekologia".
2.Uczeń wie, że człowiek i przyroda są ze sobą ściśle powiązani.
3.Uczeń rozumie, że trzeba szanować przyrodę, pielęgnować rośliny i dbać o zwierzęta.
4.Uczeń wie, co to znaczy zdrowo się odżywiać.
5.Uczeń umie argumentować i uzasadnić swoje zdanie w dyskusji.

Metody pracy:
1.Quiz, krzyżówka
2.Ekspresja plastyczna.
3.Dyskusja.
4.Element inscenizacji.

Formy pracy:

1.Praca indywidualna.
2.Praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:

1.Małe kartki papieru, pisaki, długopisy.
2.Test. - Załącznik I
3.Krzyżówka ekologiczna. - Załącznik II
4.Ekran telewizyjny wykonany z kartonu.

Przebieg zajęć:

1.Quiz.
W ciągu 3 minut uczniowie na kartkach wypisują jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do wyrazu "przyroda".

2.Praca w grupach.
Uczniowie przygotowują telewizyjny serwis informacyjny na tematy:
- kwaśne deszcze,
- dziura ozonowa.
- ginące lasy.
- skażenie nuklearne
- marnotrawstwo zasobów.

Po napisaniu notatek przedstawiciel każdej grupy siada przy stoliku z narysowanym ekranem telewizyjnym, staje się spikerem i przedstawia serwis informacyjny. Po wystąpieniu wszystkich reprezentantów słuchacze wybierają najlepszego prezentera telewizyjnego.

3.Uczniowie wypełniają test na temat: Czy ty i twoja rodzina jesteście ekologami? - Załącznik I

4.Uczniowie wykonują plakat ekologiczny - praca w grupach.
Po wykonaniu prac następuje omówienie prac i wystawienie ich na specjalnym miejscu.

5.Uczniowie wypełniają krzyżówkę ekologiczną. - Załącznik II

6.Dyskusja na temat: Co najbardziej lubimy jeść?

7.Uczniowie układają ekologiczny jadłospis. Praca grupach, jadłospis na 3 dni. Po napisaniu następuje odczytanie prac i wybór najbardziej oryginalnego jadłospisu.

8.Dyskusja na temat: Co to jest zdrowa żywność?

9.Ułożenie w grupach 5 zasad, którymi trzeba się kierować przy zakupie żywności.

10.Podsumowanie dnia. Uczniowie wymieniają swoje spostrzeżenia na temat zajęć.
Poczęstunek.

DZIEŃ IV

Temat zajęć: My i zwierzęta.

Cele operacyjne:

1.Uczniowie wiedzą, że trzeba szanować zwierzęta.
2.Uczniowie wiedzą, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje zwierzę.
3.Uczeń umie argumentować i uzasadniać swoje zdanie w dyskusji.

Metody pracy:

1.Ekspresja plastyczna.
2.Wystawa.
3.Dyskusja.
4.Scenki dramatyczne.

Formy pracy:

1.Praca indywidualna.
2.Praca grupowa.

Pomoce dydaktyczne:

1.Plastelina.
2.Książki o zwierzętach.
3.Kartki z bloku rysunkowego i technicznego, nożyczki, klej, farby, kredki, pisaki.

Przebieg zajęć:

1.Moje ulubione zwierzątko.
Rozmowa o zwierzętach.

2.Prace z plasteliny na temat: Moje ulubione zwierzątko. Wystawa prac na specjalnie przygotowanym miejscu.

3.Książki o zwierzętach.
Wystawa zorganizowana przez nauczyciela i dzieci. Rozmowa o książkach.

4.Dyskusja na temat: Jak ludzie traktują zwierzęta?

5.Praca w grupach na szarych papierach na temat: Czy ogrody zoologiczne są dobre czy złe? Dzieci wypisują wady i zalety ogrodów zoologicznych. Po pracy następuje przedstawienie jej wyników.

6. Scenki dramatyczne.
Dzieci pracują w grupach. Wcielają się w określone zwierzę z ogrodu zoologicznego i przemawiają do ludzi o swoich odczuciach. Po prezentacji następuje dyskusja na temat, co czuły dzieci, kiedy słuchały przemawiających do nich zwierząt.

7.Wykonanie masek ulubionych zwierząt. Prace wystawione będą w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.

8. Podsumowanie dnia.
Uczniowie wyrażają swoje opinie na temat zajęć.
Poczęstunek.

DZIEŃ V

Temat zajęć: Żyć bez nałogów.

Cele operacyjne:

1.Uczeń wie, co to znaczy prowadzić zdrowy tryb życia.
2.Uczeń rozumie, że papierosy, alkohol i narkotyki są zagrożeniem dla człowieka.
3.Uczeń wie, w jaki sposób zdrowo i ciekawie spędzić wolny czas.
4.Uczeń potrafi odmówić picia alkoholu, zapalenia papierosa, wzięcia narkotyku.
5.Uczeń w sytuacjach wywierania na niego presji umie znaleźć argumenty, aby nie ulec złu.
6.Uczeń potrafi argumentować i uzasadnić swoje zdanie.

Metody pracy:

1.Dyskusja.
2.Odgrywanie ról.
3.Pantomima.
4.Ekspresja plastyczna.

Formy pracy:

1.Praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:

1.Arkusze szarego papieru.
2.Kartki z bloku technicznego, farby, kredki, nożyczki, papier kolorowy.
3.Kolorowe gazety, ulotki informacyjne...

Przebieg zajęć:

1.Dzieci wymieniają rodzaje nałogów, nauczyciel zapisuje je na dużej kartce szarego papieru. Potem starają się wybrać 3 najważniejsze: alkohol, papierosy, narkotyki.

2.Dyskusja wokół następujących pytań:
Co alkohol, nikotyna i narkotyki mogą zniszczyć w życiu człowieka?
Czy łatwo jest żyć w rodzinie, w której ktoś jest uzależniony?

3.Odgrywanie ról. Ćwiczenie uczące mówić "nie" w różnych sytuacjach życiowych, w których ktoś wywiera na nas presję. Jedna osoba przyjmuje rolę osoby odmawiającej, pozostali przyjmują role wywierających presję namawiających do złego. Można wybrać np. następujące sytuacje:
-kolega namawia do pójścia na wagary.
-ktoś namawia do wypicia piwa lub zapalenia papierosa,
-kolega namawia do ucieczki z domu...
Osoba przyjmująca rolę odmawiającego musi wykazać się dobrą argumentacją, aby namawiający do złego zrezygnował.
Po odegranych rolach następuje dyskusja, w której uczniowie powinni zauważyć, że mówienie "nie" jest możliwe, choć wymaga siły argumentacji.

4.Uczniowie wykonują okolicznościowe kartki do alkoholików, nałogowych palaczy i narkomanów, w których będzie namowa, powód do zerwania z nałogiem.

5.Pantomima. Tytuł pantomimy "Nie, nie idę z wami!".
Dzieci zostają podzielone na 5-osobowe grupy. Każda z nich ma przygotować
pantomimiczne przedstawienie, w którym grupa ludzi spotyka się i postanawia się upić. Jeden z członków grupy za pomocą gestów odmawia. W czasie prezentacji grupowej uczniowie, którzy oglądają pantomimę, odgadują, jakie powody mieli ci, którzy odmawiali.

6.Uczniowie zapisują na kartkach szarego papieru najczęściej powtarzające się przy odmawianiu argumenty.
Uczniowie głośno odczytują zapisane argumenty.

7.Uczniowie wykonują jeden wspólny plakat przeciwko uzależnieniom metodą collage.

8.Podsumowanie dnia.
Uczniowie wyrażają swoje opinie o przeprowadzonych zajęciach, o swoim wkładzie pracy...
Poczęstunek.

 

Opracowanie: ALEKSANDRA DZIERZA

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4938


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.