Katalog

Barbara Pruchniak
Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

Sport sposobem na wychowanie

- n +

Sport sposobem na wychowanie

Od wielu lat prowadzę sekcję sportową w Bursie Szkolnej w Puławach. Lubię pływać, poćwiczyć na siłowni. Taka forma zajęć daje mi zdecydowanie lepszy kontakt z wychowankiem. Pływając razem z nimi w basenie lub ćwicząc na siłowni nawiązuję z nimi bliski kontakt, mam okazję obserwacji ich zachowań poza środowiskiem bursowym, motywować ich do doskonalenia umiejętności sportowych i zachęcać do aktywności.

Obserwacja ich postaw dbania o własną kondycję i zainteresowanie rekreacyjnym uprawianiem sportu, mobilizuje mnie do szukanie możliwości finansowych w celu adaptacji sali gimnastycznej i remontu sprzętu w siłowni na potrzeby sportowe naszych mieszkańców. We wszystkich ankietach młodzież wymienia zajęcia sportowe jako najlepszą formę spędzania czasu wolnego.

Zauważyłam że potrzeba zajęć sportowych jest duża i wymaga kompleksowego projektu. Adaptacja budynku po byłych warsztatach szkolnych zmobilizowała mnie do opracowania i podjęcia działań w celu realizacji projektu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i sportu.

Zaowocowało to powstaniem Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bursa Puławy", którego celem ma być wspieranie uzdolnionych sportowo wychowanków, a także pozyskiwanie środków na działalność sportową bursy (turnieje, opłata pływalni) i inne imprezy sportowe, promocję bursy, i nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

W marcu 2003 roku Polski Związek Karate Tradycyjnego zorganizował w Puławach Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym.

Zainspirowało to nas do powołania w klubie takiej sekcji. Pokazy Mistrzów na turnieju oraz prezentacje w szkołach okazały się bardzo dobrym pomysłem. Szczególnie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych chcieli uczestniczyć w takich zajęciach. Pomysł utworzenia takiej sekcji spodobał się również ich rodzicom, którzy zobaczyli w tej dziedzinie doskonałe ćwiczenia korygujące postawę ciała, i jak się później okazało ma pozytywny wpływ na psychikę i zachowania społeczne.

Podstawa filozofii karate tradycyjnego zawiera się w pięciu zasadach DOJO:
Po pierwsze  Dążyć do doskonałości charakteru
Po pierwsze  Bronić ścieżek prawdy
Po pierwsze  Krzewić ducha wysiłku
Po pierwsze  Szanować zasady etyki
Po pierwsze  Strzec się porywczej odwagi

Czy zasady tej filozofii nie są zbieżne z celami pracy wychowawczej z młodym człowiekiem?. Zasady filozofii dojo mówią o dążeniu do doskonałości, w ciele i duchu. Wnoszą wartości prawdy i etyki. Można powiedzieć że doskonały zawodnik jest doskonałym człowiekiem o pięknej duszy, światłym umyśle, i wysportowanym ciele. Każdy wychowawca w swoim programie wychowawczym ujmuje kształtowanie tych wartości jako nadrzędne. Karate jest dobrym sposobem na rozładowanie stanów agresji i napięć występujących często w grupach rówieśniczych. Podstawowe techniki karate doskonalą siłę i moc całego ciała. Z każdym dniem ćwiczący staje się sprawniejszy i lepszy. Trening nastawiony jest na wzmocnienie całego ciała, nie powoduje odkształcania dłoni i stóp Takie poczucie siły fizycznej korygowane jest ćwiczeniem psychiki.

Karate ćwiczyć mogą wszyscy począwszy od piątego roku życia, aż do setnego. Preferowane są treningi rodzinne, które mają moc terapii: wzmacniają więzi, doskonalą komunikację międzypokoleniową. Przykłady takich trenujących rodzin zaobserwowałam w Akademii Karate w Lublinie. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, wspólne dążenie do doskonałości i zaangażowanie w pracach na rzecz propagowania idei karate w środowisku lokalnym i poza nim budowanie przyjaźni międzypokoleniowych..

Początkowo niewielka grupka puławskich karateków rozrosła się. Obecnie sekcja ma dwie grupy liczące po 25 osób każda. Nabór jest nadal otwarty, mam nadzieję że w następnym roku uda się zorganizować grupę ćwiczących dorosłych.

Ścisła współpraca z Akademią Karate w Lublinie, i prowadzącym zajęcia utytułowanym sensejem (trenerem) motywuje dzieci i młodzież do ciężkiej pracy.

Na efekty nie czekaliśmy długo, już po pierwszych 6 miesiącach pracy trzech chłopców uzyskało żółte pasy, następne miesiące treningów dały kolejne awanse.

Karate to nie tylko treningi. Staramy się przybliżyć ćwiczącej młodzieży ideę sportu młodzieżowego. Klub organizuje wycieczki i wyjazdy. Uczestniczymy czynnie we wszystkich turniejach karate tradycyjnego. Niektórzy nasi zawodnicy mają już swoje osiągnięcia i zwycięstwa, pozostali obserwują i kibicują. Wspólne wyjazdy i pikniki integrują członków sekcji. Zapraszamy do współpracy rodziców i rodzeństwa.

Wszystkie wyjazdy wiążą się niestety z finansami. Ze składek które pobieramy od ćwiczących staramy się opłacić koszty sal i trenera. Często liczymy na sponsorów.

Od początku współpracy z Akademią Karate zauważyłam duże zaangażowanie dorosłych (trenerów i rodziców) w rozpowszechnianiu tego sportu. Integracja utytułowanych zawodników z młodymi adeptami tego sportu jaką widziałam na zakończeniu roku z karate w Zamościu, wspólny trening a potem zabawa przy ognisku utwierdziły mnie w przekonaniu jak ważne jest inwestowanie w takie zajęcia i utalentowaną młodzież

Zapał członków sekcji, którzy mogliby na sali spędzać godziny treningów wskazuje na słuszność decyzji o założeniu sekcji. Młody człowiek kształtuje swój charakter poprzez celowe działania. Uprawianie sportu uczy wewnętrznej dyscypliny, wytrwałości, systematyczności. Mylne są poglądy tych którzy twierdzą ,że karate to sport agresywny. Wielu młodych ludzi którzy liczą na mocne wrażenia rezygnuje po kilku treningach. Od początku do końca sport ten oparty jest na sztuce samoobrony, potrzebnej we współczesnym świecie.

Dla niektórych dzieci karate stało się sposobem na życie. Uczestniczą we wszystkich treningach, angażują się do prac społecznych, wyjeżdżają na wszystkie wycieczki i obozy.

W ciągu rocznego stażu istnienia sekcji sześciokrotnie wyjeżdżaliśmy na wycieczki, turnieje i obozy. Niektórzy zawodnicy indywidualnie podnoszą stopnie wtajemniczenia. Swoje umiejętności i wspaniałą kondycję. członkowie sekcji karate mieli okazję zaprezentować się na szkolnych i miejskich festynach .Oklaski publiczności i zazdrosne spojrzenia kolegów były nagrodą za ciężką pracę.

Karate to dobra promocja dla bursy. Mieszkańcy mogą korzystać z treningów bezpłatnie. Młodzież mieszkająca w bursie uczestniczy w spotkaniach i pokazach. Dzięki funduszom pozyskiwanym na działalność sekcji karate można poprawić wyposażenie sal gimnastycznych i przeznaczyć je na inną działalność sportową klubu

Na organizowane przez karate wycieczki mogą wyjeżdżać również inni członkowie UKS "Bursa" nie trenujący tej dyscypliny. Zwiększyła się możliwość czynnego zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań wychowanków.

W krótkim czasie pracy w UKS "Bursa Puławy", przekonałam się o ogromnym pozytywnym wpływie sportu na młodzież. Należy pomagać młodzieży w poszukiwaniu własnych celów i rozwijania zainteresowań. To dorośli powinni pomagać w rozwijaniu zdolności dziecka i wspomagać jego wytrwałość. Mam nadzieję że 2004 rok, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport przyniesie lepsze rozwiązania finansowe. Inwestując w sport i rozwój młodzieży, inwestujemy w zdrowych i wolnych od patologii dorosłych.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź wiele mówiącą o duchu karate:

"Jak gładka powierzchnia zwierciadła
odbija wszystko co znajduje się przed nią
jak spokojna dolina
wzmacnia najsłabsze dźwięki
tak studiujący karate
musi wyrzucić ze swojego umysłu
wszelkie zło i egoizm,
aby móc reagować na wszystko
co się znajduje przed nim."
(Gichin Funakoshi)

Opracowanie: Barbara Pruchniak
Wychowawca
Bursa Szkolna Puławy

Wyświetleń: 1155


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.