Katalog

Marta Szymczyk
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Profilaktyka zagrożeń. Program dla klas I-III

- n +

Profilaktyka zagrożeń - Program dla klas I - III

Celem programu jest:
- dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości uczniów. Służyć temu ma rozwój:
- pozytywnego obrazu samego siebie,
- umiejętności porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

A. Pozytywny obraz samego siebie

Ćwiczenia w ramach tego bloku uczą rozpoznawania własnych i cudzych uczuć, ich wyrażania, dostrzegania swoich mocnych stron, widzenia różnic i podobieństw między ludźmi. Dziecko ma okazję zwiększyć poczucie własnej wartości, przeżyć sukcesy w kontaktach z kolegami i dorosłymi, usłyszeć, że jest z jakiegoś powodu lubiane, pozbyć się myśli o swojej nieatrakcyjności.

B. Umiejętność porozumiewania się

Umiejętność skutecznego porozumiewania się pozwala uczniom wpływać na swoje życie i otoczenie, decyduje o relacjach z rówieśnikami, rodzicami i innymi dorosłymi. Dzielenie się myślami i odczuciami w przyjaznej atmosferze sprzyja zdobywaniu wiedzy i uczeniu się zachowań alternatywnych w stosunku do tych, jakie towarzyszą nałogom. Umiejętności te ułatwiają odpieranie nacisków rówieśników, aby wypić, zapalić, czy "zaćpać". Mogą także pomóc w znalezieniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a rezultacie zapobiec sięganiu po szkodliwe substancje.
Proponowane ćwiczenia związane są z przynależnością do grupy (rodziny, klasy, grupy koleżeńskiej), z regułami współżycia ze sobą i budowania udanych relacji z innymi, szukania możliwości emocjonalnego wsparcia. Dzieci uczą się też, jak w sposób otwarty mówić o tym co czują, czego potrzebują i czego chcą od innych.

B. Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Wszyscy przeżywają w życiu trudności. Trzeba zatem nauczyć uczniów rozstrzygania problemów i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Temu właśnie, jak również wzajemnemu pomaganiu służą ćwiczenia. Dzieci analizują przyczyny powstawania konfliktów i poszukują sposobów ich rozwiązywania. Dowiadują się, że ludzie mają prawo do błędów i że konflikty są zjawiskiem naturalnym. W kontaktach między ludźmi. Uczą się konstruktywnego ich rozwiązywania, negocjowania, przepraszania i przebaczania.
Osobny blok tematyczny tworzą zajęcia poświęcone decyzjom zdrowotnym. Chodzi o to, by pokazywać dzieciom, jak cenną wartością jest ich zdrowie, zachęcić do dbania o nie. Celem ćwiczeń jest poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego, a także nauka troszczenia się o siebie, co może zmniejszyć skłonność do sięgania po substancje zmieniające świadomość.

Uwagi dotyczące korzystania z programu

1. Podczas zajęć bądź swobodny - nie przesadzaj z "powagą", choć w niektórych sytuacjach jest ona rzeczywiście potrzebna. Pozwalaj dzieciom się śmiać, stwarzaj okazje do żartów. Nagradzaj je i chwal za to, co robią dobrze. Dostrzegaj nawet drobne sprawy, np. "Masz dzisiaj śliczną czerwoną kokardę", "Namalowałeś swoje oczy takim kolorem, jaki mają w rzeczywistości", "Dostrzegłeś to, czego nikt z nas nie zauważył". Jeśli dziecko nie radzi sobie z zadaniem, pomóż mu i znajdź mimo wszystko coś, za co możesz je pochwalić, np. "Widzę, że bardzo się starasz, chociaż to takie trudne". Pamiętaj o kąciku samotności.

2. Nie koncentruj się wyłącznie na merytorycznej treści programu. Sposób kontaktowania się z dziećmi często wywiera większy i trwalszy wpływ na nie aniżeli słowa. Postawa nauczyciela więcej znaczy niż treści, które przekazuje.

3. Słuchaj uważnie tego, co mówi dziecko. Nawiązuj do jego wypowiedzi - przekona się, że je rozumiesz. Obserwuj twarz i "język" jego ciała. Często zapewnia cię, że nie jest smutne, lecz jego trzęsąca się broda i oczy mówią co innego. Jeżeli słowa dziecka i "język" jego ciała mówią c innego, zaufaj temu ostatniemu. Wspieraj dziecko i dodawaj mu odwagi bez słów (uśmiechnij się, przytul, mrugnij, poklep po plecach, skiń głową, spojrzyj przyjaźnie, uściśnij rękę). Używaj odpowiedniej tonacji głosu. Pamiętaj, że twój głos w kontaktach z dzieckiem jest równie ważny jak słowa.

4. Może się zdarzyć, że któreś z ćwiczeń nie wyjdzie ci tak, jak zamierzałaś. Nie obwiniaj siebie i dzieci. Raczej zaaranżuj jakąś zabawę albo zapytaj, jak chciałyby spędzić pozostały czas spotkania. Dopiero po jego zakończeniu przeanalizuj, co utrudniło ci realizację planu.

5. Ważna jest swoboda, na jaką pozwolisz dzieciom podczas zajęć. Dopasuj ją do swoich możliwości, tak abyś mogła mimo "luzu" prowadzić lekcję. Warto rozpoczynać od dość wysokiego poziomu "dyscypliny" po to, żeby później (po zdobyciu doświadczeń w panowaniu nad klasą) stopniowo ją rozluźniać.

6. Zachęcaj uczniów do jak największej samodzielności. Propozycje zadań powinny być bliskie ich doświadczeniom życiowym, dostosowane do wieku, płci i środowiska. Możesz też dzielić się swoim doświadczeniem, twojej rodziny lub znajomych.

7. Często, gdy uczniowie dyskutują ze sobą, trudno jest osiągnąć jednomyślność. Nie zmuszaj ich do tego, pozostaw ich z poglądami, jakie zaprezentowali. Zajmij swoje stanowisko szanując ich odmienne poglądy i postawy.

8. Zaproś rodziców do udziału w programie. Niech wspólnie z dziećmi przygotowują w domu różne zadania, np. zeszyt "Moja rodzina". Przedstawienia, wystąpienia, dyskusje.

9. Jeden z bloków tematycznych programu jest zatytułowany "Decyzje zdrowotne". Wielu rodziców już od wczesnego wieku uczy dzieci dbania o własne zdrowie wywierając presję, np. "musisz to zjeść, bo nie będziesz miał siły i zachorujesz...". Powoduje to, ze pojęcie "zdrowia" kojarzy się dzieciom z przymusem, strachem i nudą. Zajęcia o zdrowiu staraj się zatem prowadzić w formie zabawy. Pozwól dzieciom dzielić się swoją niechęcią i złością. Nie rezygnuj jednak z pokazania im, że dzięki dobremu zdrowiu mogą być zadowolone z siebie, mieć dobre kontakty z innymi i cieszyć się życiem

A. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

1. Poznajemy nazywamy uczucia

Uczniowie będą mogli:
- Dowiedzieć się, jakie uczucia ludzie przeżywają w różnych sytuacjach,
- Kojarzyć uczucia z różnymi sytuacjami, rozpoznawać je i nazywać,
- Uświadamiać sobie, jak ludzie ujawniają przeżywane uczucia (np. krzykiem i tupaniem - złość, płaczem - radość lub smutek),
- Poznać swoje uczucia i kontrolować swoje reakcje

2. Zwracamy uwagę na uczucia innych ludzi

Uczniowie będą mogli:
- Uczyć się rozróżniać i akceptować uczucia innych ludzi i akceptować także te, które różnią się od ich własnych.

3. Ludzie różnią się między sobą

Uczniowie będą mogli:
- Dostrzec indywidualne cechy swojej budowy fizycznej i wyglądu zewnętrznego oraz różnice między nimi,
- Skupić uwagę na obrazie swojej twarzy i twarzach innych dzieci,
- Dostrzec i akceptować różnice między ludźmi (np. wygląd, ulubione zajęcia, wykonywane czynności, zabawa).

4. Ludzie są podobni do siebie

Uczniowie będą mogli:
- Zauważać i akceptować podobieństwa między sobą a innymi (podobieństwa dotyczą podstawowych potrzeb, przeżyć, doznań i czynności)

B. Uczestnictwo w grupie

1. Jesteś członkiem rodziny

Uczniowie będą mogli:
- Uświadomić sobie, co oznacza, że są członkami rodziny,
- Zastanawiać się, kto w ich domu jest odpowiedzialny za wykonywanie różnych prac.

2. Każdy w rodzinie ma swoje obowiązki

Uczniowie będą mogli:
- Opowiedzieć o wykonywanych przez siebie czynnościach w domu,
- Być dumni z tego, że są pomocni i potrafią wykonywać dobrze swoje obowiązki.
- Uświadomić sobie, że ważna jest ich pomoc w domu, ale mają prawo jedne czynności lubić bardziej, a inne mniej.

3. Razem uczymy się i razem się bawimy

Uczniowie będą mogli:
- Zobaczyć, że gdy bawią się, pracują, uczą się i żyją z innymi ludźmi, potrzebne są reguły tej współpracy,
- Uświadomić sobie, co lubią w szkole,
- Zdobywać doświadczenia we wspólnym planowaniu i współdziałaniu.

4. Jesteśmy istotami społecznymi

Uczniowie będą mogli:
- Uświadomić sobie rodzaje zagrożeń zewnętrznych i metody obrony przed nimi (w szczególności kontakty z dzikimi zwierzętami, zachowanie wobec osób obcych 0 budowanie postawy odmawiającej /częstowanie, propozycja podwiezienia, itp./)

C. Decyzje zdrowotne

1. Zwracamy uwagę na to, co wkładamy do ust

Uczniowie będą mogli:
- Uczyć się rozróżniania i nazywania produktów jadalnych, niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia.

2. Zwracamy uwagę na substancje trujące

Uczniowie będą mogli:
- Nauczyć się rozpoznawać substancje trujące i dowiedzieć się, jak się z nimi obchodzić, by się nie zatruć,
- Co zrobić, gdy doszło do zatrucia

3. Dbamy o swoje zdrowie

Uczniowie będą mogli:
- Nauczyć się sposobów dbania o swoje zdrowie,
- Dowiedzieć się, które osoby pomagają im być zdrowymi

4. poznajemy sposoby zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych

Uczniowie będą mogli:
Poznać sposoby zachowania w przypadku poparzenia, skaleczenia, czy też kontaktu z nieznanymi roślinami i substancjami.

Andrzeja Kołodziejczaka "Program edukacyjny dla klas I-III"
 

Opracowanie: Marta Szymczyk

Wyświetleń: 2864


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.