Katalog

Danuta Wiśniewska, Maria Gach
Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Plan pracy kręgu "Młodzi twórcy"

- n +

Program kręgu młodych twórcówMożliwości twórcze dane są każdemu człowiekowi, jednak ich urzeczywistnienie i rozwój zależą od wewnętrznego przyzwolenia i odpowiedniej stymulacji zewnętrznej.

Twórczość może być rozumiana jako aktywność, wynik, proces, jak również myślenie twórcze, To ono właśnie stanowi siłę sprawczą działalności twórczej, dlatego jego rozwój i kształtowanie jest jednym z zadań edukacji.

Na zajęciach KRĘGU MŁODYCH TWÓRCÓW proponujemy integrację różnych form ekspresji twórczej. Łączymy takie dziedziny jak: muzyka, teatr, taniec, poezja i malarstwo.

Postulat zachęcania uczniów do sięgania po różnorodne środki artystycznego wyrazu wypływa z genezy sztuki oraz niebagatelnego wpływu ekspresji twórczej na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny człowieka.

CEL GŁÓWNY: rozwój emocjonalny, fizyczny, artystyczny, społeczny i intelektualny dziecka.

CELE POŚREDNIE:
- dostarczenie przeżyć estetycznych,
- rozwój wrażliwości i wyobraźni,
- wzbogacenie dziecka prowadzące do jego otwartości na bodźce płynące z zewnątrz,
- nauka operowania symbolami,
- uwolnienie, zobiektywizowanie oraz konstruktywne wykorzystanie nagromadzonych emocji,
- doskonalenie zdolności porozumiewania się,
- integracja grupy,
- umożliwienie odczucia radości tworzenia,
- uświadomienie bogactwa środków wyrazu (muzycznych, literackich, plastycznych, teatralnych),
- zachęcenie do ekspresji twórczej,
- pomoc w zrelaksowaniu się po wytężonej nauce.

FORMY PRACY: zespołowa, indywidualna, zajęcia w terenie.

METODY: obserwacji, problemowa, gier i zabaw, praktyczna, dramy, pracy z książką.

Warunki realizacji programu KRĘGU MŁODYCH TWÓRCÓW:
1. Pracownia polonistyczna.
2. Zajęcia terenowe (biblioteka, kino, teatr, drukarnia).
3. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 60 minut.
4. Czas trwania zajęć w terenie odpowiednio do zaplanowanej wycieczki.

Plan kręgu zawiera propozycje zajęć łączących takie dziedziny jak: muzyka, teatr, taniec, poezja, malarstwo dostosowanych do możliwości dzieci.

Naszym celem nadrzędnym było zachęcenie dzieci do ekspresji twórczej i umożliwienie im odczuwania radości tworzenia, uświadomienie bogactw środków wyrazu i pomoc w zrelaksowaniu się po wytężonej nauce.

Opracowanie: Danuta Wiśniewska

Wyświetleń: 2171


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.