Katalog

Danuta Wiśniewska
Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

"Młodzi twórcy"

- n +

Młodzi twórcy

strona poświęcona działalności twórczej dzieci w SP nr 4 w Sandomierzu

Nazywam się Danuta Wiśniewska. Jestem nauczycielem mianowanym z 18 - letnim stażem pracy. W roku szkolnym 2001/2002 podjęłam próbę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przed rozpoczęciem stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego
i niektórymi propozycjami mojej działalności chciałabym się podzielić
z innymi nauczycielami.

- MŁODZI TWÓRCY W CZWÓRCE
- PLAN PRACY KRĘGU
- ŚCIEŻKI EDUKACYJNE NA GODZINY WYCHOWAWCZE

MŁODZI TWÓRCY W "CZWÓRCE"

Homo creator - człowiek twórca - to potencjalnie każde dziecko, bo możliwości twórcze tkwią w każdym z nich.

A. Dąbek w swojej pracy pt. "Psychologiczne podstawy twórczej aktywności dziecka" pisze: "... Aktywność twórcza to działanie spontaniczne, wynikające z wewnętrznych motywów ciekawości, poznawania, eksploracji, które przynoszą nowe dla dziecka odkrycia i jednocześnie przyczyniają się do jego poznawczego i emocjonalnego rozwoju."

Powstają zatem pytania: Jak rozbudzić te spontaniczne działania? Jakie warunki muszą być spełnione, aby dzieci zechciały ujawnić swe wnętrze? Jak rozwijać drzemiące w nich zdolności?

Młody człowiek ma potrzebę tworzenia i przelewania swych uczuć na papier. Wiele osób w młodości pisze pamiętniki, wiersze i teksty do piosenek. W codziennym nawale spraw twórczość ta jest marginalizowana, ulega najczęściej zapomnieniu. Odpowiadając na te potrzeby stworzyliśmy w naszej szkole krąg MŁODZI TWÓRCY i opracowaliśmy nowatorski plan działania, którego realizacja pozwala na kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Nasz krąg skupia "twórców" w różnym wieku, ale zawsze są to dzieci chętne do dodatkowej pracy na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach: od poetycko-literackiej, poprzez plastyczną, regionalną na matematycznej skończywszy.

Na spotkaniach nauczyciele opiekujący się kręgiem pamiętają aby jedynie wspierać zaangażowanie dzieci, ich pomysłowość, podsuwać odpowiednią lekturę i inspirować do nietypowych rozwiązań. Nauczyciele pobudzają inicjatywę dzieci, czuwają nad tokiem pracy, a z pomocą przychodzą tylko wówczas, gdy dziecko pod wpływem napotkanych trudności gubi się lub zniechęca. Wystarczy wówczas udzielić rady, naprowadzić, wyjaśnić, podsunąć możliwości, nie należy dyktować, wyręczać ani decydować.

Aby wyzwalać postawę twórczą, nauczyciele stosują metody pośrednie, zadaniowe, a szczególnie zadań otwartych, gdyż one właśnie zmuszają dzieci do głębszego przeżywania, doświadczania i poszukiwania.

Szczególną motywacją stał się fakt, iż działalność kręgu pozwala zaprezentować swoją pracę na terenie szkoły i poza jej murami. Dzieci poszukują tematów w otaczającej przyrodzie i życiu rówieśników. Swoim zaangażowaniem wzbudzają zainteresowanie wśród kolegów, co pozwala im wierzyć w swoje możliwości i budzi chęć dalszych konstruktywnych wysiłków. Dzięki wiązaniu literatury z własnym życiem i identyfikacją z bohaterami rozwiązują problemy życiowe, wzbogacając przy tym swoją wyobraźnię i wymowę literacką. Daje im to powody do radości i zabawy oraz wymiany myśli i doświadczeń. Uczniowie mają możliwość wykazania się znajomością środowiska przyrodniczego i regionu, kunsztem literackim, a także smakiem artystycznym.

Najlepszymi pracami dzieci chwalimy się wystawiając je do różnych konkursów na terenie województwa i naszego miasta Sandomierza. Widać je także w gablocie MŁODYCH TWÓRCÓW oraz w redagowanych tomikach wierszy.

Myślę, że należy zrobić wszystko, aby zmienić pogląd, że w szkole lepsza jest sytuacja uczniów słabych niż zdolnych. Dla tych pierwszych tworzy się zespoły wyrównawcze, organizuje pomoc koleżeńską, z nimi podejmuje się pracę indywidualną. Dzieci zdolne traktowane są często podmiotowo, wykorzystuje się je do pomocy słabszym kolegom, udzielania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, a jednocześnie hamuje przejawy zbytniej aktywności i samodzielności, doprowadzając często do chronicznej frustracji przejawiającej się lekceważeniem szkoły, nauczycieli, naruszaniem norm współżycia w grupie, czy wreszcie obniżeniem motywacji do nauki.

Praca w kręgu MŁODZI TWÓRCY jest szansą dodatkowej pracy i zaistnienia dla tej właśnie grupy dzieci w naszej szkole. Mam nadzieję, że te pozytywne doświadczenia, zdobywane w atmosferze życzliwości, na długo pozostaną w ich pamięci, umocnią wiarę we własne siły, rozwiną aktywność twórczą, nauczą wzajemnego zrozumienia i zaufania i będą procentowały przez kolejne lata nauki.

Myślę, że w tego rodzaju pracy z dziećmi nie efekt końcowy jest najważniejszy, lecz sam proces twórczy. Chciałabym, aby przedstawione przykłady dziecięcej twórczości były tego potwierdzeniem.
Odwiedziny Jesieni

O! Ktoś puka do mych drzwi...
A, to Pani Jesień, a może wejdzie i wrzesień?
Widzę, że się Pani pospieszyła
Aż się mama dziś zdziwiła
Gdy przez okno zobaczyła, że
Lato już uciekło,
Bocian z gniazda wyfrunął
Jesienny deszcz
Słońce z chmur nie wstało.  
Nawet małe dziecko widziało, że Stuk - puk o szyby deszcz puka.
Coś dziwnego się stało. Kap - kap już wpadł w rynnę i stuka.
Czy to wieczór? Czy to dzień? Stuk - puk - stuk - puk
Ale to przecież Pani Jesień! W moich myślach szuka,
Prośbę do Pani mamy... A deszcz wciąż stuka i stuka.
Lato mile wspominamy,
Jesień gorąco witamy
I słoneczną pogodę zamawiamy.
Katarzyna Młyńska kl.VI
Justyna Rębisz kl.VI
 
Wakacje Lato
   
Gorący piasek, szum morskiej fali, Lato początek wakacji oznacza,
Kuszący zapach lasu w oddali, Lato szczęście i radość przywraca,
A w tym lesie ptaków piosenki, Lato tysiące twarzy ma
Świeże powietrze i nieba błękit. i sukni ślicznych dziesięć par.
  Lato się śmieje cały czas
Kolorowe grzyby przy drzewach i wciąż ucieka jak w klepsydrze piach.
i w trawie, A kiedy przyjdzie lata kres
Rechoczące żaby w pobliskim stawie, i czas do szkoły tuż, tuż jest,
Fioletowe jagody w ciemnym borze, wtedy powraca ten smutny zgiełk
Rzeka, góry, pola i morze. I smutno wszystkim wkoło jest.
Joanna Jedlińska kl.V Lecz nie martw się,
  bo choć lato odchodzi,
  to w przyszłym roku,
  do dzieci przychodzi.
  Natalia Ostrowska kl.VI
 
Zima

Gdy na ziemię pierwszy płatek śniegu spada, jest to znak,
że Zima swój płaszcz zakłada.
Do swych sań zapasy śniegu i mrozu pakuje,
bo przecież na ziemi sporo czasu zabaluje.
Kiedy śnieżne zaspy utworzyła,
gromadka dzieci już na sankach jeździła.
Niektórzy też bałwany lepili i
kulami śnieżnymi nawzajem się obrzucili.
Świąteczny czas
Dzieci już na Mikołaja czekają,  
bo marzenia o różnych zabawkach mają. Już niedługo święta miłe,
Zima to piękna pora roku, na prezenty przyjdzie czas
bo podziwiamy śnieżne krajobrazy wokół. My spotkamy się z rodziną
Małgorzata Kudła Przy tym stole, który znasz.
Kl.V Pod choinką będzie worek,
  A na stole tłusty karp.
  Biały obrus, siankiem pachnie,
  A na dworze skrzypi mróz.
  Dzieci w oknie już czekają,
  A przepiękna gwiazdka tuż.
   Paulina Dziewulska
  Kl. V

 
Zimowa wyprawa

Siarczysty mróz mocno trzyma,
Nadeszła już sroga zima.
Zima
Kurtki z szafy wyciągamy  
i na sanki się wybieramy. Zima to srogi czas,
Wokół nas gwiazdki śniegu, więc już mama ubiera nas.
nasz kulig jest ciągle w biegu. Rośliny pod białą pierzyną śpią,
Dzwoneczki głośno dzwonią, więc dzieciaki na sanki biegną.
i tchu brakuje koniom. Rękawiczki też się przydają,
Wieczór ciemny szybko zapada, gdy dzieciaki kulkami się rzucają.
na tym kończy się nasza zimowa wyprawa. Z nieba piękne lecą płatki,
Joanna Jedlińska a w ciepłych krajach nasze ptaszki
Kl.V Zima nie jest zła,
  i zalety ma.
  Agata Karłowska
  kl.V
 
Świąteczny czas

Gdy zima sroga przywita nas
to znak, że świąteczny przyszedł czas.
Choinka stroi pokój nasz,
a pod choinką prezenty masz
to znak, że świąteczny przyszedł czas.
Przy wigilijnym stole rodzina się spotkała,
kolędy śpiewała i opłatkiem się łamała.
Myślami będę do tych świąt wracała
Zimowa pora
i często je sobie przypominała.  
Olga Karłowska Białe domy,
Kl. V Białe pola,
  Nadeszła zimowa pora.
  Mróz nas szczypie
  W nos i w uszy.
  Biały śnieżek w oczy prószy.
  Wnet bałwana ulepimy
  I na sanki wyruszymy.
  Cieszyć się z zimowej pory
  Póki nikt z nas nie jest chory.
  Monika Dziuba
  Kl. V
 
Moje miasto...

Moje miasto Sandomierz
Piękna Ziemia Sandomierska
Na siedmiu wzgórzach leży.  
Historię jego dziejów  Ziemio Sandomierska
Setkami lat się mierzy. Ja twój urok czuję
Wiele w tym czasie przeżył: Dlatego twe piękno
Lata świetności, pożary, Z serca opisuję.
Wojny, zabory, upadek, Tu jesienią, latem, wiosną
Lecz przeżył wszystko Gród Stary. Owocowe palmy rosną
Przetrwały dawne budowle Kwitną grusze i jabłonie
W obrębie Starego Miasta, Ziemia nasza w kwiatach tonie.
Świadectwa tamtych czasów Wokoło lasy, łąki, drzewa
Dumą są mojego miasta. I chór ptaków głośno śpiewa
  Prześpiewują się nawzajem
Katarzyna Pokrzywa Pola szumią urodzajem.
Kl. VI Czy piękniejsze są gdzieś kraje
  Tam za oceanem?
  Tu przy łące wierzby stare
Sandomierz I gniazdo z bocianem.
   Agnieszka Zioło
Sandomierz a wokół niego górki,
Nad moim miastem błękitne chmurki.
Ten gród nad Wisłą, naszą rzeką ojczystą
Jest piękny o każdej porze.
Jest piękniejszy niż góry i morze.
A oprócz tego ma on zabytków wiele.
Możnaby godzinami mówić o każdym z sandomierskim kościele.
Na przykład katedra...
Ze wzgórza na błonie spogląda i w tafli Wisły się przegląda.
Kościół św. Jakuba architekturą zachwyca,
A oprócz tego to historii skarbnica.
Kościół św. Pawła ma złoceń wiele,
Tyle różnych ozdób nie znajdziesz w żadnym innym kościele.
Kościół św. Ducha jest w kamienicy schowany,
Został on Sandomierzowi przez duchaków dany.
Kościół św. Józefa na skraju parku wzniesiony
Jest wokoło murem otoczony.
Kościół św. Michała archanioł Michał strzeże
Aby klerycy mogli spokojnie mówić pacierze.
Wszystkie kościoły są piękne mówię wam
Jeśli ktoś nie wierzy niech zobaczy sam!
Gabriela Drzymalska kl. V
 kl. VI

Opracowanie: Danuta Wiśniewska

Wyświetleń: 1343


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.