AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Zych-Cieślik
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Przykładowe scenariusze spotkań pedagoga z dziećmi oraz rodzicami

- n +

Scenariusze spotkań pedagoga z dziećmi oraz rodzicami w zakresie profilaktyki antyalkoholowej - promowanie zdrowego stylu życia

Przykładowe scenariusze spotkań pedagoga z dziećmi oraz rodzicami.

SCENARIUSZ 1 "Zdrowe i dobre życie".

Temat zajęć: Zdrowe i dobre życie.

Cel zajęć:
 1. Dostarczenie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia.
2. Zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i dobrych kontaktów z innymi ludźmi.
3. Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez użycia alkoholu.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.

Podstawowe treści:
1. Każdy człowiek pragnie, aby dobrze mu się żyło jednak każdy ma inne wyobrażenia na ten temat.
2.Ludzie mogą ze swym życiem robić dobre i niedobre rzeczy. Zdrowe życie polega na robieniu dobrego użytku ze swoich możliwości
3. Zdrowe i dobre życie to przede wszystkim dobre traktowanie siebie oraz dobre współżycie z dobrymi ludźmi.
4. Dobre traktowanie siebie polega na tym, by być przyjacielem dla siebie samego, by nie szkodzić sobie i mieć do siebie pozytywny stosunek (akceptować się i dobrze osobie myśleć).
5. Dobre współżycie z innymi zależy od pewnych umiejętności, których każdy może się nauczyć.

Alkohol często jest używany dlatego, że ludzie nie potrafią dobrze traktować siebie, zaakceptować się i brakuje im umiejętności do współżycia z innymi.

Materiały pomocnicze:
- lista ważnych umiejętności kontaktowania się z ludźmi,
- ulotka.

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie - przedstawienie podstawowych treści w formie krótkiej opowieści, a następnie zaproszenie uczniów do wypowiedzi na temat: "Co to jest dobre życie?". Prowadzący zapisuje je na tablicy i przypomina jaką listę uczniowie ułożyli na poprzednich zajęciach pt. "Poszukiwanie szczęścia". Przypomina też o wartościach, dla których warto żyć i ćwiczeniu "Bezludna wyspa". Prowadzący inicjuje rozmowę na ten temat i powtarza w kilku zdaniach na czym polegać może zdrowe i mądre życie.
2. Prowadzący proponuje by każdy z uczniów na kartce napisał sobie cztery słowa: MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ, PRZYJAŹŃ, RADOŚĆ, a po chwili zastanowienia wpisał przy każdym z nich jak ocenia swoje szanse na doświadczenie i zrealizowanie w ciągu swojego życia każdej z tych wartości (od 0% do 100%). Kartki te bez podpisywania są zebrane i ktoś oblicza wyniki i na głos je odczytuje.
3. Ćwiczenie "pozytywnego myślenia o sobie".
A. Po krótkim przypomnieniu znaczenia wartości pozytywnego myślenia o sobie we współtworzeniu zdrowego i dobrego życia uczniowie będą ćwiczyli pozytywne mydlenie o sobie i poszukiwanie swoich mocnych stron.
B. Prowadzący proponuje by każdy napisał na kartce coś dobrego na swój temat. Powinny to być ci najmniej 3 zdania zaczynające się od słowa "Jestem..." wskazujące na jakieś pozytywne cechy ucznia.
C. Następnie uczniowie wrzucają swoje zapisane kartki do pojemnika. Prowadzący każe wyciągnąć dowolną kartkę każdemu z obecnych i przeczytać jej treść na głos.
D. W czasie odczytywania kartek prowadzący zwraca uwagę na ich zawartość i życzliwie komentuje w momencie, gdy pojawią się trudności w pozytywnym myśleniu o sobie. Może inicjować rozmowę dlaczego ktoś nie umie dobrze myśleć o sobie, ale nie stara się dowiedzieć o kogo chodzi.
4. Ćwiczenie "Jakie umiejętności pomagają we współżyciu z innymi ludźmi?"
A. Prowadzący przypomina znaczenie wartości dobrego współżycia z innymi ludźmi oraz proponuje: "Popatrzcie teraz na siebie i przypomnijcie sobie jak wyglądały wasze wyspy, kto je tworzył. Czy pamiętacie jakie ustaliliście zasady panujące w waszych światach? Czy podobne zasady pojawiają się z czasem w waszym codziennym życiu?".
B. Następnie prowadzący dzieli uczniów na trzy grupy. Każdy z uczniów otrzymuje listę "5 umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi" i w ciągu 5 minut, po cichu, określa dla siebie, w jakim stopniu te umiejętności posiada, ale nie musi o tym mówić innym.
C. Następnie każda grupa poprzez dyskusję i ewentualne głosowanie ustala wspólną kolejność ważności poszczególnych umiejętności.
D. Cała klasa pracuje razem a przedstawiciele grup odczytują własne listy hierarchii ważności poszczególnych umiejętności.
E. Prowadzący opowiada o tym, że ludzie, którym brakuje tych umiejętności próbują je nadrobić przy pomocy alkoholu i wpadają w pułapki, bo alkohol nie uczy tych umiejętności, ale tylko dostarcza protez, które pnie pomagają w dobrym życiu.
5. Planowanie zmian.
Prowadzący rozmawia z klasą o tym, jak można sobie poradzić bez pomocy alkoholu, gdy człowiek ma deficyty wspomnianych umiejętności i zapisuje propozycje na tablicy. Następnie proponuje uczniom, by każdy przeczytał sobie listę umiejętności, którą ma w swojej ulotce i zastanowił się co konkretnego mógłby zrobić żeby ulepszyć którąś z tych umiejętności u siebie. PROSI, by każdy wybrali sobie dwie spośród pięciu umiejętności i przygotował sobie jakiś drobny, ale konkretny plan, który może zrealizować w ciągu najbliższego tygodnia. Plan powinien określać, co uczeń zrobi, gdzie, jak i kiedy. Taki plan można porównać do trenowania; jak się uda zrobić dobrze to, co sobie zaplanował, a potem jeszcze raz to powtórzyć to będzie przygotowany by, robić to jeszcze lepiej w przyszłości. PROPONUJE uczniom, by zapisali sobie taki plan na kartce, ale dla siebie samych i nie namawia ich do publicznego odczytywania. Omawia tylko jak im szło i z czym mieli trudności.
6. Zakończenie zajęć.

SCENARIUSZ 2 "Jak pomóc dziecku nie pić"

Temat zajęć: Jak pomóc dziecku nie pić.

Cel zajęć:
1. Dostarczenie wiadomości o alkoholu i innych substancjach.
2. Dostarczenie wskazówek pomocnych w zapobieganiu picia przez dzieci.

Podstawowe treści:
Nastolatki, a często nawet dzieci, próbują jak działa i smakuje alkohol. Tylko nieliczne nie podejmują takich eksperymentów, Dla większości młodych ludzi picie nie stanie się życiowym problemem, są jednak i tacy, którzy przez długie lata czy wręcz całe życie, nie będą w stanie uporać się z uzależnieniem od alkoholu. Jak wskazują badania w ostatnich latach obniżył się w Polsce wiek pierwszego kontaktu z alkoholem, wzrosło spożycie napojów alkoholowych, a zmniejszył się odsetek abstynentów (tylko 9% chłopców i 16% dziewczynek nie miało kontaktu z alkoholem). Źródłem najwcześniejszych i najważniejszych informacji na temat alkoholu są dla dziecka rodzice. To w domu dowiaduje się ono, po co i jak piją dorośli. Dom bywa czasem tym miejscem, gdzie - za zachętą rodziców-dzieci po raz pierwszy próbują pić alkohol. Tutaj też mogą nauczyć się żyć bez picia i "ćpania", kontaktować się z rówieśnikami i bawić na trzeźwo, a wreszcie odmawiać i podejmować racjonalne decyzje w sprawie picia.

Rodzice z nieświadomości, braku umiejętności, czy zwykłej bezmyślności popełniają czasem błędy - na przykład częstują dzieci alkoholem, posyłają do sklepu po wódkę, wino czy piwo, utrwalają stereotypy: "mężczyzna powinien mieć mocną głowę", "na przeziębienie najlepszy jest kieliszeczek", "przy kieliszku łatwiej się dogadać", "nie ma prawdziwej zabawy bez picia".

Spotkanie dla rodziców pt.: "Jak pomóc dziecku nie pić" ma zwiększyć świadomość i wrażliwość rodziców na "edukację alkoholową" dzieci, zachęcić do uprawiania "domowej profilaktyki". Ma także ośmielić do rozmowy rodziców z dziećmi na ten temat. Spotkanie ponadto to ma dostarczyć rodzicom informacji o skutkach picia i mechanizmach uzależnienia się od alkoholu oraz skłonić do refleksji nad własnymi postawami wobec picia.

Przebieg spotkania:
Wprowadzenie.
Osoba prowadząca wyjaśnia rodzicom cel spotkania oraz jego związek z zajęciami edukacyjnymi na temat alkoholu, w którym biorą udział ich dzieci. Podkreśla, że prawie wszyscy młodzi ludzie przechodzą przez "próbę picia" - nie jest to więc program marginalny, dotyczący np. tylko dzieci sprawiających trudności wychowawcze. Picie alkoholu, w tym także przez młodych ludzi i dzieci, to temat "wstydliwy", a tymczasem właśnie przełamanie milczenia oraz zdobycie podstawowych informacji i umiejętności może chronić dziecko przed piciem. Wszyscy rodzice kochają i troszczą się o swoje dzieci i dlatego powinni uświadomić im, że picie alkoholu przypomina grę w karty z oszustem, niesie za sobą wysokie ryzyko.

I. Dlaczego młodzi ludzie, a czasem nawet dzieci, sięgają po alkohol?
1) Kilka najważniejszych powodów eksperymentowania z alkoholem.
Prowadzący prosi, by rodzice zastanowili się i podali kilka powodowa dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol. Wypisuje je na tablicy, ewentualnie uzupełnia tę listę i krotko komentuje, zwracając uwagę na to, że eksperymentów z alkoholem nie należy traktować jako przejawu nieposłuszeństwa, lecz jako poszukiwanie sposobów zaspokojenia różnych potrzeb życiowych. Alkohol ułatwia kontakty, pozornie poprawia nastrój, daje akceptację grupy i poczucie wspólnoty. Zabija nudę, ma smak "zakazanego owocu" itp. Picie jest więc ryzykowną i niepożądaną formą zaspokojenia moralnych pragnień młodego człowieka.
2) Sytuacje w jakich najczęściej pojawia się alkohol.
Korzystając z sugestii uczestników spotkania prowadzący wymienia te sytuacje towarzyskie i społeczne, w których młodzi ludzie najczęściej sięgają po alkohol. Zwraca uwagę na to, że do picia skłaniają młodych ludzi także powszechnie obowiązujące w Polsce wzory kultury i obyczaju.

II. Jak działa alkohol i jak ludzie uzależniają się od niego
1) działanie alkoholu, skutki krótko- i długoterminowe.
Na podstawie broszurki pt. "Jak pomóc dziecku nie pić" i "Tajemnice ETOH" prowadzący podaje zwięzłe informacje na temat wpływu alkoholu na zdrowie człowieka.
2) Dlaczego zwłaszcza dzieci i młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu?
Osoba prowadząca spotkanie wyjaśnia dlaczego picie alkoholu przez dzieci i młodych ludzi jest szczególnie niewskazane. Warto zwrócić uwagę na:
- szkodliwy wpływ alkoholu nauczenie się i zapamiętywanie oraz na rozwój uczuciowy,
- niszczący wpływ alkoholu na fizyczny rozwój organizmu młodego człowieka,
- pozorne radzenie sobie z trudnościami przy pomocy picia,
- wyższe u młodych ludzi ryzyko "przebrania miary", a w konsekwencji zachowań nieracjonalnych i nieodpowiedzialnych,
- większe prawdopodobieństwo uzależnienia się od alkoholu u osób, które wcześnie zaczynają picie alkoholu, toruje również drogę do narkotyków.
3) Mechanizm uzależnienia się, czyli jak zostaje się alkoholikiem i czy można się z tego wyleczyć?
Omawiając proces uzależnienia się od alkoholu warto odwołać się do listy sygnałów ostrzegawczych opisanych w "Tajemnicach ETOH".

III. Domowa profilaktyka, czyli co mogą rodzice?
1) Rodzice jako model zachowań i postaw wobec alkoholu.
W tej części spotkania chodzi nie o to, by obwiniać rodziców, że często są złym przykładem, ale by uświadomić im, jak ważnym źródłem wzorców zachowań mogą być dla własnych dzieci... Patrz broszurka pt. "Jak pomóc dziecku nie pić".
2) Czy dziecko może opierać się naciskom otoczenie i jak mu w tym pomóc?
Osoba prowadząca spotkanie powinna uświadomić rodzicom, że wszystkie albo prawie wszystkie dzieci zostaną kiedyś poczęstowane alkoholem i będą musiały podjąć niełatwą decyzję, czy go spróbować i co najważniejsze, czy pić dalej. Odmawianie nie jest rzeczą łatwą, a na poparcie tego stwierdzenia prowadzący może poprosić słuchaczy, by sami przypomnieli sobie sytuację, gdy nie mieli ochoty wypić, zapalić czy zachować się w oczekiwany sposób, ale nie byli w stanie odmówić (pozwoli to lepiej poczuć dylematy własnych dzieci) oraz zabawić się w wymyślanie "obronnych zdań" które pozwalają przeciwstawić się naciskowi czy zachętom otoczenia (przykłady z "Jak pomóc...").
3) Reguły dotyczące niepicia przez dzieci oraz konsekwencje ich naruszania.
Prowadzący zachęca rodziców, by zastanowili się jakie reguły picia napojów alkoholowych obowiązują ich dzieci i jakie konsekwencje ponoszą (lub poniosłyby) one w razie ich nieprzestrzegania. Można także zapytać rodziców jak zareagowaliby, gdyby ich kilkunastoletnie dziecko zapytało, czy może sobie kupić piwo... Ponieważ jest to "gorący" temat, prowadzący, którzy obawiają się, że taka wymiana zdań mogłaby zakończyć się trudną do przerwania dyskusją, mogą ograniczyć się do podania różnych sensownych zasad oraz sposobów ich egzekwowania.
4) Znaki ostrzegawcze, czyli po czym poznać, że dziecko piło?
Prowadzący podaje podstawowe "znaki ostrzegawcze" odsyłając rodziców
Do odpowiedniego fragmentu broszury i wyjaśnia wątpliwości słuchaczy.
5) Jak zachować się, gdy wiesz, że twoje dziecko coś wypiło?
Zadaniem osoby prowadzącej w tej części spotkania jest uzmysłowienie słuchaczom, jak jest różnica pomiędzy próbowaniem alkoholu, a systematycznym piciem czy upijaniem się oraz, co warto mieć na względzie zabierają się do rozmowy z dzieckiem. Podaje również informacje, gdzie mogą zgłaszać się rodzice, którzy są zaniepokojeni piciem własnych dzieci.
6) Rozmawiaj z innymi - wszyscy mają podobne problemy!

Zakończenie.
Osoba prowadząca rozdaje wszystkim czyste kartki i prosi, aby każdy anonimowo napisał o jednej rzeczy, którą chciałby zmienić w swoich kontaktach z dzieckiem w sprawie picia. Zachęca, aby były to rzeczy konkretne np.: "Nie będę posyłać syna po piwo". Jeśli zadanie to wyda się zbyt trudne, można poprosić chętnych rodziców, by opowiedzieli o tym, co ich poruszyło lub przekonało w trakcie spotkania.
Na zakończenie spotkania prowadzący wręcza uczestnikom broszury: "Jak pomóc dziecku nie pić" Alicji Pacewicz oraz "Tajemnice ETOH" Jerzego Mellibrudy.

Pedagog musi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań i dostosować je odpowiednio do jednostki lub grupy aby skuteczność jego działania dała odpowiednie i pożądane rezultaty. Pomoc ta nie może być oparta tylko na intuicji i dobrych chęciach musi być oparta na wynikach badań empirycznych z dziedziny psychologii, socjologii, higieny psychicznej i nauk pokrewnych.
Wielokrotnie kryzys w rodzinie oraz inne trudne sytuacje rodzinne powodują, że młodzież sięga po alkohol. Jednak wyniki moich badań wskazują, że większość badanych nie pije dlatego, że wyniosła takie wzorce z domu rodzinnego, ale dlatego, że w dużej mierze (co wykazały przeprowadzone przeze mnie badania) ulega wpływom rówieśników, którzy imponują swoim zachowaniem.
 

Opracowanie: GRAŻYNA ZYCH - CIEŚLIK

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4162


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.