Katalog

Izabela Pelińska
Filozofia i etyka, Sprawdziany i testy

Dynamika - propozycja testu sprawdzającego dla klasy II gimnazjum

- n +

Propozycja testu sprawdzającego dla klasy II gimnazjum - dynamika

1. Uporządkuj następujące obiekty lub układy ciał według ich wielkości: Wszechświat, Ziemia, Księżyc, Galaktyka, Układ Słoneczny.

2. Wykres pokazuje jak prędkość roweru zmieniała się na początku wyścigu.


a) oblicz zmianę prędkości jaka nastąpiła w pierwszych 5 s.
b) oblicz średnie przyspieszenia rowerzysty i roweru w tym czasie.
c) Zakładając, że masa roweru i rowerzysty wynosiła 50 kg, oblicz siłę potrzebną do uzyskania takiego przyspieszenia.

3. Mała dziewczynka o ciężarze 400N wciągnęła swoje sanki na szczyt wzgórza. Potem zjechała na dół.


a) Jaką energię potencjalną uzyskała dziewczynka wchodząc na wzgórze.
b) zakładając, że cała energia potencjalna została zamieniona w energię kinetyczną oblicz jej prędkość na dole wzgórza.

4. Jaką prędkość uzyska armata o masie 4000kg, jeżeli wystrzeliła pocisk o masie 4kg z prędkością 1000m/s?

5. Oblicz wartość pracy wykonanej przez siłę F=0,5N przy przesuwaniu ciała na drodze s=50cm.

6. Oblicz moc urządzenia, które w czasie t=5s wykonuje pracę W=500J.

7. Narysuj dźwignię dwustronną, zapisz warunek równowagi tej dźwigni.

8. Kto sformułował prawo powszechnej grawitacji, zapisz je słownie i wzorem.

9. Podaj przykład ilustrujący trzecią zasadę dynamiki.

 

Opracowanie: Pelińska Izabela

Wyświetleń: 7538


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.