AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Cybulska
Geografia, Scenariusze

Możliwości wykorzystania walorów turystycznych miejscowości Góra Św. Anny - konspekt lekcji geografii

- n +

Możliwości wykorzystania walorów turystycznych miejscowości Góra Św. Anny

KONSPEKT LEKCJI Z GEOGRAFII

Treści z "Podstawy programowej"
1. Krajobraz najbliższej okolicy - obserwacje i opisy
a) składniki naturalnego krajobrazu
b) sposoby zagospodarowania obszaru
c) ludzie i kultura
d) zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych
2. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.
3. Warunki życia ludzi w najbliższym otoczeniu.

Cele kształcenia:
- wiadomości - uczeń będzie umiał rozpoznać i grupować elementy krajobrazu oraz lokalizować położone najbliżej szkoły obiekty i instytucje kulturalne oraz zabytki (kościół, klasztor, kalwaria, amfiteatr, Pomnik Czynu Powstańczego, Muzeum Czynu Powstańczego), powinien znać walory turystyczne swojej miejscowości,
- umiejętności - uczeń będzie potrafił odszukać na mapie swoją miejscowość, będzie umiał prezentować ciekawe miejsca w swoim regionie oraz oceniać możliwości rozwoju turystyki, będzie doskonalił umiejętność prowadzenia obserwacji i korzystania z różnych źródeł informacji,
- rozumienie - uczeń w sposób rozumowy określi skutki nasilenia ruchu turystycznego i ich wpływ na stan środowiska, wskaże zmiany zachodzące w krajobrazie regionu Góry Św. Anny na przestrzeni dziejów,
- postawy
* kształtowanie wrażliwości na piękno krajobrazu,
* wyrabianie przekonania, że warto poznawać walory i atrakcje turystyczne własnego regionu,
* proponowanie działań w celu uatrakcyjnienia Góry Św. Anny dla turystów.

Metody:
- zajęcia terenowe i wywiady (podczas wcześniejszej wycieczki w teren)
- elementy dyskusji
- praca w grupach
- metaplan
- analiza i interpretacja zgromadzonych materiałów

Typ lekcji:
- lekcja o wielu momentach nauczania

Środki dydaktyczne:
- mapa Polski
- albumy o Górze Św. Anny
- widokówki, foldery i przewodniki turystyczne
- arkusze papieru, mazaki

Pojęcia:
- krajobraz i jego elementy
- krajobraz naturalny i przekształcony
- zabytki historyczne
- walory i atrakcje turystyczne

Plan ogólny lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe (ok. 5 min.)
2. Przypomnienie odbytej wcześniej wycieczki terenowej i jej głównych założeń (ok. 5 min.)
3. Podanie tematu lekcji i wyjaśnienie jej celu (ok. 3 min.)
4. Tok lekcji właściwej (ok. 30 min.)
5. Zadanie pracy domowej (ok. 2 min.)

Przebieg lekcji:

Po zajęciu przez uczniów miejsca i sprawdzeniu listy obecności nauczyciel krótko przypomniał odbytą wcześniej wycieczkę terenową po Górze Św. Anny. W czasie tej wycieczki trzy grupy uczniów koncentrowały się na następujących działaniach:
gr. I - przeprowadzała wywiady ze starszymi mieszkańcami wsi Góra Św. Anny na temat "Jak wyglądała Góra Św. Anny dawniej".
gr. II - przeprowadzała rozmowy z pracownikami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i prywatnych pensjonatów "Anna" i "Róża" na temat możliwości skorzystania z noclegów przez turystów polskich i zagranicznych.
gr. III - obserwowała zabytki i obiekty kultury znajdujące się w Górze Św. Anny.
Wszystkie dzieci zwracały uwagę na krajobraz Góry Św. Anny i okolic.

Następnie nauczyciel podaje uczniom temat lekcji i zapisuje go na tablicy, wyjaśnia podstawowe cele lekcji i przedstawia proponowane formy pracy.
Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat form teren nadających charakter krajobrazowi najbliższej okolicy. Poleca, by uczniowie:
- wyjaśnili, czym jest krajobraz
- wyróżnili w krajobrazie główne formy terenu
- wskazali w terenie formy naturalne i wytworzone przez człowieka

Uczniowie na kartkach wypisują elementy krajobrazu roztaczającego się wokół Góry Św. Anny. Na każdej kartce powinien być napisany tylko jeden element krajobrazu. Następnie uczniowie przypinają magnesami swoje karteczki na tablicy, na której wcześniej przygotowano tabelę:
Elementy krajobrazu
naturalne antropogeniczne

Potem lider każdej z grup krótko prezentuje wyniki pracy swojej grupy. Najważniejszym momentem lekcji jest praca metodą metaplanu na temat turystyki w Górze Św. Anny.
Góra Św. Anny - miejscowością turystyczną (???)
Jak jest?
Jak być powinno?

Dlaczego nie jest tak jak być powinno?

          

Wnioski

       

Każda grupa uczniów prezentuje swoją planszę.

Wnioski:

Aby mówić o możliwościach rozwoju turystyki w swojej miejscowości, trzeba ją gruntownie poznać. Góra Św. Anny ze względu na swoje położenie i historię jest kopalnią wiedzy historycznej, przyrodniczej, religijnej oraz wiedzy o skomplikowanych losach Polaków zamieszkujących te ziemie. Góra Św. Anny ma bardzo wiele walorów, które sprawiają, iż jest miejscem niezwykle atrakcyjnym turystycznie.

Zadanie domowe:
Opracuj album lub folder promujący twoją miejscowość.

Opracowanie: mgr Ewa Cybulska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2791


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.