Katalog

Dominika Otłowska
Geografia, Zadania

Zadania geograficzne z elementami matematyki

- n +

Zadania geograficzne z elementami matematyki

I Z zakresu kartografii

1.Skala mapy
2.Odległość na mapie
3.Odległość w terenie

Zadanie 1
Zamień następujące skale liczbowe na skale mianowane:
a) 1: 2 000
b) 1: 20 000
c) 1: 200 000
d) 1: 2 000 000
e) 1: 20 000 000
f) 1: 200 000 000

Zadanie 2
W której z podanych skal, jednemu milimetrowi na mapie odpowiada w terenie odległość pozioma 300 m?
a) 1: 3 000
b) 1: 30 000
c) 1: 300 000
d) 1: 3 000 000
e) 1: 30 000 000

Zadanie 3
Oblicz skalę mapy wiedząc, że odległości 156 km na powierzchni Ziemi odpowiada na mapie odcinek długości 26 mm.

Zadanie 4
Oblicz odległość między dwoma jednostkami osadniczymi na mapie
w skali 1: 90 000, jeśli w terenie odległość ta równa się 4,5 km.

Zadanie 5
Oblicz, ile kilometrów wynosi odległość w terenie między dwoma miastami, jeśli na mapie w skali 1: 400 000 odległość ta wynosi 53 mm.

II Z zakresu astronomicznych podstaw geografii
1.Rachuba czasu
2.Współrzędne geograficzne
3.Rozciagłość południkowa
4.Rozciąglość równoleżnikowa
5.Wysokość astronomiczna Słońca

Zadanie 1
Oblicz różnicę czasu miejscowego między południkiem 15° E i najdalej na wschód wysuniętym krańcem terytorium Polski (dług. Geogr. 24°08´ E).

Zadanie 2
Którą godzinę wskazują zegary w Tarnowie (dług. Geogr. 21°00´ E) gdy
w Manaus (dług. Geogr. 60°00´ W) jest 20 h 00 m dnia 31 grudnia?
Podaj datę obowiązującą w tym momencie w Tarnowie.

Zadanie 3
Na południku 30° W jest 14 h 00 m czasu miejscowego. Która godzina czasu miejscowego jest w tym momencie na południku:
a) 165° W
b) 0°
c) 75° E
d) 150° E

Zadanie 4
Samolot wyleciał z Kamczatki, gdzie obowiązuje czas strefy 180° E
dnia 27.VI o godz. 8.00. Po 5 godzinach lotu wylądował na Alasce, gdzie obowiązuje czas strefy 15° W.

Zadanie 5
Uczniowie w Pułtusku zmierzyli wysokość astronomiczną Słońca w momencie górowania dnia 23 września. Otrzymali wynik Hg = 37° 18´ po stronie południowej sklepienia niebieskiego.
Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji.

Zadanie 6
Uzupełnij tabelę, podając wysokość astronomiczną Słońca w momencie górowania:
Lp. Data Miasto Szerokość geograficzna Wys. astronom. Słońca w momencie górowania Strona sklepienia niebieskiego
1. 21. III Rzym 41° 54´ N   G
2. 22. VI Kapsztad 33° 56´ S   G
3. 23. IX Rio de Janerio 22° 54´ S   G
4. 22. XII Trypolis 32° 54´ N   g
III. Z zakresu meteorologii
1.Temperatura powietrza (średnia, amplituda)

Zadanie 1
Oblicz średnią temperaturę dobową powietrza w Warszawie, mając podane wyniki obserwacji w następujących terminach:
1 h = 8,4° C,
7 h = 12,5° C,
13 h = 25,6° C,
19 h = 13,9°C

Zadanie 2
Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w Krakowie wiedząc, że ekstremalne miesięczne temperatury powietrza wynoszą:
- w styczniu - - 4,2° C
- w lipcu - 18,6° C

Zadanie 3
Na wysokości 2 500 m n.p.m. aktualna temperatura powietrza wynosi - 5° C. Dokonaj redukcji aktualnej temperatury powietrza do temperatury w poziomie morza (spadek temperatury wraz z wysokością wynosi 0,65° C
na każde 100 metrów wzniesienia).

Zadanie 4
Zredukuj aktualną temperaturę powietrza - 8,1° C na Kasprowym Wierchu
(1988 m n.p.m.) do wysokości nad poziom morza Zakopanego (857 m n.p.m.).

IV. Z zakresu demografii i geografii zaludnienia
1. Gęstość zaludnienia
2. Przyrost naturalny(saldo)
3. Współczynnik przyrostu naturalnego

Zadanie 1
Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego dla Ciechanowa w 1982 roku znając:
- liczbę mieszkańców w środku 1982 r. = 35 900 osób
- roczną liczbę urodzeń = 704
- roczną liczbę zgonów = 320

Zadanie 2
Oblicz współczynnik urodzeń w Niemczech, wiedząc ze Wp.n.wynosi -1,8 ‰,a współczynnik zgonów Wz wynosi 11,3‰.

Zadanie 3
Oblicz gęstość zaludnienia w Polsce. (skorzystaj z danych zawartych w tablicach geograficznych)
 

Opracowanie: Dominika Otłowska

Wyświetleń: 7089


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.