AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Hanna Makowska
Historia, Ankiety

Czy odpowiada ci system oceniania w zakresie historii i społeczeństwa?

- n +

Czy odpowiada ci system oceniania w zakresie historii i społeczeństwa? Szóstoklasisto!

Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań. Pisz prawdę, ponieważ chcemy poznać Twoją opinię na temat systemu oceniania w zakresie historii i społeczeństwa.

Odpowiedzi, których udzielisz mogą wpłynąć na stworzenie bardziej przyjaznego systemu oceniania dla ucznia i nauczyciela.

Udzielone odpowiedzi nie wpłyną na stopień z przedmiotu. Właściwą odpowiedź zaznacz krzyżykiem (x) np.
 
Nr pytania Zadania, nad którymi zastanawiam się TAK RACZEJ TAK NIE WIEM RACZEJ NIE  NIE
1. Nauczyciel zapoznał mnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny z historii. x       p
Instrukcja dla nauczyciela

Ankietę przeprowadza wychowawca klasy.
Przeczytaj uważnie instrukcję adresowaną do ucznia i wyjaśnij ewentualne wątpliwości respondentów na konkretnym przykładzie.
Czas trwania ankiety 20 minut.

Dziękujemy.
Nr pytania Zdania, nad którymi zastanawiam się TAK RACZEJ TAK  NIE WIEM RACZEJ NIE  NIE
1. Nauczyciel zapoznał mnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny z historii          
2. Znam kryteria wymagań na poszczególne oceny z historii          
3. Wiem, za co jestem oceniany (-a) w:          
a) pracach pisemnych          
b) odpowiedzi ustnej          
c) zadaniu domowym          
d) aktywności          
4. Chciałbym być oceniany z:          
a) prac pisemnych          
b) odpowiedzi ustnej          
c) zadania domowego          
d) aktywności          
5. Samoocena podczas pracy w grupach ma wpływ na ocenę wystawioną przez nauczyciela          
6. Ocena z przedmiotu motywuje mnie do dalszej pracy nad własnym rozwojem          
7. Ocena z przedmiotu jest ważniejsza dla rodziców niż dla mnie          
8. Ocena z przedmiotu ma wpływ na ocenę z zachowania          
9. Nauczyciel zauważa moje sukcesy          

Temat: Czy odpowiada ci system oceniania w zakresie historii i społeczeństwa?

CELE:
- Kryterialność ocen
- Zasady komunikowania się: nauczyciel - uczeń
- Formy oceniania

PLAN KWESTIONARIUSZA:
lp PROBLEMY NUMERY ZADAŃ
1. Znajomość kryteriów wymagań 1, 2 (a,b,c,d)
2. Ocena formy systemu oceniania 3(a,b,c,d) 4(a,b,c,d), 9
3. Określenie motywacyjnego aspektu oceny 5, 6, 7, 8

Ważne informacje dla opracowujących ankietę.

Punktowanie:

W zadaniach: 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5,6 i 9 - punktowanie wg schematu:
- tak - 5 pkt
- raczej tak - 4 pkt
- nie wiem - 3 pkt
- raczej nie - 2 pkt
- nie - 1 pkt

W zadaniach - 7 i 8 - punktowanie wg schematu:
- Tak - 1 pkt
- Raczej tak - 2 pkt
- Nie wiem - 3 pkt
- Raczej nie - 4 pkt
- Nie - 5 pkt

Waga średniej wyników podczas analizy poszczególnych zadań i całej ankiety
lp Akceptacja wskaźnik
1. bardzo wysoka 4,51 - 5,0
2. wysoka 4,01 - 4,50
3. średnia 3,51 - 4,0
4. niska 3,01 - 3,50
5. bez akceptacji 3,0 i niżej
UWAGA: Powyższą ankietę można dostosować do innych przedmiotów.

Opracowanie: Hanna Makowska
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach

Wyświetleń: 1655


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.