AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

dr inż. Andrzej Surma
Technologia, Scenariusze

Scenariusz lekcji technologii w zasadniczej szkole specjalnej (kl. I - Piłowanie powierzchni kształtowych)

- n +

Tytuł

SCENARIUSZ LEKCJI TECHNOLOGII
W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ SPECJALNEJ

Opracowanie: dr inż. Andrzej Surma
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
ul. Żniwna 1 Poznań


Przedmiot: Technologia ślusarstwa

Klasa: I

Blok tematyczny: Piłowanie metali.


Temat lekcji: Piłowanie powierzchni kształtowych.
Cel rewalidacyjny:
- koordynacja pracy układu mięśniowo-szkieletowego;
- koordynacja pracy zmysłów wzroku, dotyku, równowagi;
- przyjmowanie ergonomicznej postawy ciała;

Cel wychowawczy:
- poznawanie wybranych zasad organizacji bezpiecznej przestrzeni pracy;
- współdziałanie przy realizacji zadania w grupie;
- rozwijanie empatii i zrozumienia w grupie;

Cel dydaktyczny:
- kształtowanie umiejętności:
- postrzegania różnych kształtów w budowie części maszyn i w budowie pilników;
- zastosowania pilnika o odpowiednim kształcie do obrabianej powierzchni;

Metody pracy: pokaz, instruktaż, pogadanka, obserwacja, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne, symulacja;

Formy pracy: indywidualna - zróżnicowana, grupowa;

Czas: 2 godziny lekcyjne;

Środki dydaktyczne: 2 rodzaje karty pracy, plansza technologiczna, zbiór części maszyn, komplet pilników, stolik ślusarski, imadło, pojemniki, tablica;

Przebieg zajęć:

 1. Czynności organizacyjne, 5 minut;
 2. Wprowadzenie w temat, 10 minut;
  Nawiązanie do tematyki poprzednich zajęć - rodzaje pilników.
  Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Każda grupa otrzymuje swoje karty pracy ze spisem pilników i pilniki. Zadanie grupy polega na:
  - szkicowaniu na karcie kształtu przekroju poprzecznego pilnika obok jego nazwy;
  - uporządkowaniu zbioru pilników według kształtu;
  - porównaniu spisu z zestawem pilników i uzupełnieniu spisu na karcie;
  Przed rozpoczęciem pracy nauczyciel sprawdza czy polecenie zostało zrozumiane. W trakcie pracy zachęca do współpracy w grupach i wzajemnego czuwania nad poprawnością wykonania zadania. Po wykonaniu poleceń grupy porównują swoje karty.

 3. Rozróżnianie kształtów powierzchni części maszyn, 5 minut.

  Uczniowie otrzymują zbiór różnych części maszyn. Mają za zadanie rozpoznać i nazwać poszczególne płaszczyzny przedmiotów.
  Nauczyciel koncentruje uwagę na wypowiedziach uczniów, koryguje błędy. Wspomaga indukcyjne sformułowanie wniosków: różne powierzchnie wymagają zastosowania różnych pilników.

 4. Dobór pilników do obrabianych powierzchni, 12 minut.

  Uczniowie w swoich grupach mają do dyspozycji zbiór różnych części maszyn i zbiór pilników.
  Zadanie:
  - rozpoznać i nazwać płaszczyznę do obróbki;
  - dobrać pilnik przez przyłożenie do powierzchni;
  - nazwać właściwy pilnik;
  Nauczyciel obserwuje przebieg pracy, zachęca lepszych uczniów do współpracy ze słabszymi, udziela wyjaśnień. Po wykonaniu zadania konsoliduje wnioski.

 5. Podsumowanie śródlekcyjne, 5 minut.
  Nauczyciel objaśnia kolejne zadanie i przykładowo ćwiczy z jednym z uczniów: wywołany uczeń wybiera przedmiot, pokazuje powierzchnię do piłowania i prosi kolegę o 1) nazwanie kształtu powierzchni, 2) dobranie odpowiedniego pilnika, 3) nazwanie pilnika;
  Nauczyciel kieruje odpytywaniem, zachęca do wypowiedzi, dopinguje i wspiera uczniów milczących.

 6. Sporządzenie notatki, 10 minut.
  Nauczyciel pisze treść notatki na tablicy. Szkicuje przykłady. Uczniowie piszą i szkicują w zeszytach. Nauczyciel sprawdza poprawność notatek.

 7. Symulacja pracy na stanowisku ślusarskim, 25 minut.
  Uczniowie gromadzą się przy stoliku ślusarskim. Na stoliku znajduje się komplet pilników, pojemnik z częściami do "obróbki" i pojemnik na części "obrobione". Nad stolikiem wisi plansza.
  - nauczyciel objaśnia proces technologiczny na planszy; - demonstruje wykonanie czynności ( w załączeniu karta instrukcyjna zabiegu); - powtarza ruchy, które należy wykonać ze zwiększoną ostrożnością aby zapobiec uszkodzeniu palców;
  Następnie nauczyciel objaśnia zadanie i sprawdza, czy zostało zrozumiane przez wszystkich.
  Uczniowie:
  - wykonują kolejno dany zabieg;
  - obserwują pracę kolegi;
  - kontrolują poprawność wykonania;
  - udzielają sobie wzajemnej pomocy;
  Nauczyciel w roli obserwatora; dba o przestrzeganie zasad wykonania zabiegu i panuje nad negatywnymi emocjami.
  Uwaga! Należy przewidzieć około 5 minut na:
  - powtórzenie trudnych ruchów;
  - korygowanie błędów;
  - powtarzanie fragmentów czynności z uczniami ze zwiększoną dysfunkcją ruchową;

 8. Przekazywanie wrażeń. Podsumowanie, 5 minut.
  Uczniowie spontanicznie dzielą się wrażeniami z przebiegu lekcji. Nauczyciel aktywizuje uczniów biernych, a na zakończenie krótko podsumowuje czego uczniowie nauczyli się na lekcji.

 9. Zadanie domowe, 5 minut.
  Nauczyciel pisze na tablicy treść zadania domowego:
  "Na swojej karcie pracy przy każdym z pilników naszkicuj kształt powierzchni, którą można nim obrabiać."
  Wybrany uczeń szkicuje na tablicy jeden przykład.

 10. Zakończenie lekcji, 3 minuty.

KARTA PRACY A

Uczeń .................................


lppilnikprzedmiot
 nazwaprzekrój poprzecznykształt powierzchni
1PŁASKI  
2KWADRATOWY  
3   
4OKRĄGŁY  
5   
6NOŻOWY  
7MIECZOWY  


Ocena .................................KARTA PRACY B

Uczeń .................................


lppilnikprzedmiot
 nazwaprzekrój poprzecznykształt powierzchni
1PŁASKI  
2   
3TRÓJKĄTNY  
4OKRĄGŁY  
5PÓŁOKRĄGŁY  
6   
7MIECZOWY  


Ocena .................................

KARTA INSTRUKCYJNA ZABIEGU
 PRACA LEWEJ RĘKIPRACA PRAWEJ RĘKI
Praca z przedmiotem i imadłem.Uczeń staje przy stoliku, wybiera wzrokiem przedmiot w pojemniku
Sięga, chwyta przedmiot, Przemieszcza do szczęk, umiejscawia go w szczękach;
Uwaga! Podczas podtrzymywania przedmiotu do mocowania zachować ostrożność - istnieje zagrożenie zgniecenia palców lewej dłoni.
podtrzymuje przedmiot,
puszcza przedmiot,
sięga, chwyta rękojeść,
obroty rękojeścią do oporu,
puszcza rękojeść;
Uczeń staje przy stoliku, wybiera wzrokiem przedmiot w pojemniku
- sięga, chwyta rękojeść imadła, obroty rękojeścią,

obroty rękojeścią,
przechwytuje rękojeść,
trzyma rękojeść,
obroty rękojeścią do oporu,
puszcza rękojeść;
Praca z pilnikiem. Uczeń wybiera wzrokiem pilnik
- sięga, chwyta rękojeść pilnika,
- przemieszcza pilnik,
sięga, chwyta pilnik za część roboczą;
Uczeń przyjmuje ergonomiczną postawę ciała.
pozoruje ruch roboczy,
Uwaga! Podczas wykonywania ruchu jałowego zachować ostrożność, istnieje zagrożenie skaleczenia palców lewej dłoni.
puszcza pilnik;
Uczeń wybiera wzrokiem pilnik
- sięga, chwyta rękojeść pilnika,
- przemieszcza pilnik,
umiejscawia na przedmiocie;
Uczeń przyjmuje ergonomiczną postawę ciała.
pozoruje ruch roboczy,

odkłada pilnik na jego miejsce;
Praca z przedmiotem i imadłem. Ssięga, chwyta rękojeść imadła,
obroty rękojeścią,
puszcza rękojeść,
sięga, chwyta przedmiot,
trzyma przedmiot,
przemieszcza przedmiot do pojemnika, puszcza;
sięga, chwyta rękojeść imadła,
obroty rękojeścią,
przechwytuje rękojeść,
trzyma rękojeść,
obroty rękojeścią,
puszcza rękojeść;
Uczeń odchodzi od stolika.dr inż. Andrzej Surma


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3042


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.