AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Szymczyk, Agata Mucha
Edukacja europejska, Artykuły

Nasza droga do Europy - Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu

- n +

Nasza droga do Europy - Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu

Z dniem 1 maja przystępujemy do Unii Europejskiej. Jedni z nas odczuwają satysfakcję, inni są pełni obaw i wątpliwości. Podstawowym argumentem "za" są korzyści jakie przyszłość przyniesie ludziom młodym, naszym dzieciom, studentom, uczniom, za których w dużym stopniu my - nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni. Unia od wielu lat finansuje wiele programów edukacyjnych mających na celu integrację europejskich nauczycieli, wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń, podejmowanie działań, które przyniosą korzyści współpracującym szkołom, ich uczniom i środowisku lokalnemu.

Jednym z takich programów jest coraz bardziej popularny i znany coraz szerszemu gronu nauczycieli i dyrektorów SOCRATES - COMENIUS. Polska od 1998 roku uczestniczy w tym projekcie, mimo, że nie byliśmy członkiem Unii. Nadchodzący 1 maja jest więc dla nas doskonałą okazją i powodem, by pochwalić się dotychczasowymi dokonaniami, zachęcić innych do współpracy i rozpropagować nasz projekt.

Gimnazjum Nr 13 w Sosnowcu, którego jesteśmy nauczycielami, realizuje Szkolny Projekt Comeniusa, zatytułowany tak jak ten artykuł. Mamy dwóch zagranicznych partnerów: włoskie liceum z Katanii oraz austriacką szkołę techniczną Glasfachschule Kramsach. Realizujemy już drugi rok projektu, a więc jesteśmy na półmetku. Mamy o czym opowiedzieć, ale wiele zadań jeszcze przed nami. Tym artykułem chciałybyśmy zachęcić szersze grono nauczycieli i uczniów do współpracy, gdyż taka jest główna idea naszego projektu. A oto jego cele i założenia.

EUROPEJSKI MAGAZYN SZKOLNY powstał, by propagować nauczanie i studiowanie historii nauki i techniki w europejskich szkołach średnich i gimnazjach. Wierzymy, że studia nad naszym wspólnym dziedzictwem naukowym i technologicznym pomogą uczniom zrozumieć przywileje oraz obowiązki całej europejskiej społeczności w XXI w. Projekt ten jest naturalną konsekwencją naszego udziału w kursie "Historia Nauki i Techniki - wymiar europejski" zorganizowanym w ramach akcji Comenius 2.1 na Uniwersytecie w Hull (Wielka Brytania), którego promotorem i koordynatorem był dr Bert Sorsby. Z założenia projekt dotyczy nie tylko uczniów naszych szkół. Jest on otwarty na propozycje i zaangażowanie szkół z całej Europy, w jakiejkolwiek, wygodnej dla nich formie. Projekt przeznaczony jest dla uczniów w wieku 13 - 18 lat.

Zaplanowaliśmy wydanie:
- dwóch numerów magazynu w pierwszym roku współpracy,
- trzech - w drugim roku,
- pięciu - w trzecim roku trwania projektu.

Magazyn jest podzielony na trzy sekcje:
- ogólną - edytorską,
- opracowaną przez uczniów w wieku 13 - 15 lat,
- opracowaną przez uczniów w wieku 16 - 18 lat.

Każde wydanie staramy się rozpropagować wśród innych, zainteresowanych szkół. Magazyn ma zachęcać do współpracy, której celem będzie wypracowanie ciekawych i użytecznych materiałów wykorzystywanych na lekcjach przez nauczycieli i uczniów. Zebrane materiały będą miały dwie formy: opracowaną w edytorze tekstu (*.doc format) oraz format plików *.pdf. Pierwsza służy do wydawania tradycyjnej gazety, druga jest wykorzystana przez oficjalną stronę internetową magazynu.

Należy podkreślić wszechstronność projektu. Podejmują w nim współpracę nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i humanistycznych. Uczestnictwo w programie przybliża młodzieży idee Europy bez granic. A do priorytetów jego działań należy:
- propagowanie wiedzy z zakresu historii nauki i techniki,
- zaangażowanie młodzieży w ciekawy projekt, pobudzenie zainteresowań, "odwrócenie" od groźnych zjawisk dotyczących nastolatków,
- umożliwienie nawiązania bliższych kontaktów interpersonalnych z kolegami z Włoch i Austrii, możliwość porozumiewania się w języku angielskim - roboczym języku projektu,
- uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych i możliwości jakie daje swobodne porozumiewanie się nimi (przełamanie dotychczasowych barier językowych),
- promocja polskiego dorobku naukowego,
- uświadomienie młodzieży, iż osiągnięcia nauki i techniki to nie tylko wspólny zysk, ale również wspólny dorobek i wspólne dziedzictwo naukowe,
- zapoznanie młodych ludzi z współczesnym obliczem krajów Unii Europejskiej,
- zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku.

Brzmi to wszystko bardzo pięknie i patetycznie. Ale zaraz zdamy relację z tego co dokonałyśmy pracując w projekcie, i że wcale te ambitne i sloganami "trącące" założenia nie rozmijają się z prawdą i osiągniętą satysfakcją.

Otóż zgodnie z planem powstały już trzy numery czasopisma. Dzięki włoskiemu koordynatorowi, który dysponuje dodatkowymi funduszami, każdy numer drukowany jest w ponadtysięcznym nakładzie i kolportowany do zainteresowanych szkół, bibliotek, instytucji. Tak wyglądają te pierwsze numery, w których m. in. znalazły się prace polskich uczniów:

Od samego początku funkcjonuje internetowa strona projektu: www.pupils-magazine.info. Administruje nią szkoła austriacka. Naszą ambicją było, by strona dostępna była dla jak największej liczby europejskich nauczycieli, dlatego tłumaczymy ją na wiele europejskich języków.

Zaistniała również potrzeba, by szczegółowo sprawozdać to, co dzieje się u nas w gimnazjum, by rozpowszechnić projekt w Polsce, dlatego stworzyliśmy polską lustrzaną stronę projektu odbiegająca w swym charakterze od strony oficjalnej: www.gim13sc.prv.pl.

I wreszcie CD. Płyta z nagranymi plikami trzech pierwszych numerów, również służąca popularyzacji magazynu i dająca możliwość powielania wersji drukowanej.

Ale najbardziej spektakularną stroną programu są wizyty robocze. Mamy bowiem możliwość spotykania się dwa razy do roku. Odbyły się już cztery takie "meetingi", w tym jeden w naszym gimnazjum. I choć spotykamy się po to, by ciężko pracować, nie do przecenienia jest możliwość bezpośredniego kontaktu. I to zarówno dla nauczycieli kierujących współpracą, jak i dla zaangażowanych uczniów. To, co naszych podopiecznych najbardziej cieszy i satysfakcjonuje, to właśnie możliwość integracji z uczniami z Włoch i Austrii. Doceniają przede wszystkim możliwość i konieczność porozumiewania się w języku angielskim. Żaden kurs językowy nie dał im takiej możliwości konwersacji i sprawdzenia się, jak właśnie takie wizyty. Mają również poczucie wspólnego celu, oraz tego, że problemy i zainteresowania nastolatków wszędzie są takie same, niezależnie od narodowości i zamożności kraju z którego pochodzą.

Również my - nauczyciele mamy okazję do doskonalenia naszych umiejętności językowych (nie jesteśmy nauczycielami języków obcych), a takie umiejętności wydają się obecnie niezbędne, gdy Europa coraz bardziej się integruje i nie chcąc pozostać w tyle musimy nawiązywać międzynarodowe kontakty, stwarzać naszym uczniom możliwości podróżowania, poznawania innych krajów i często wyzbywania się kompleksów nabytych w czasie długoletniej izolacji Polski od krajów zachodniej Europy. I to kolejny nasz powód do satysfakcji. Wielu uczniów, którzy reprezentowali szkołę w czasie wyjazdowych wizyt roboczych, wyjechało za granicę po raz pierwszy. Gdyby nie fundusze unijne w ramach Programu Socrates, ani szkoła, ani rodzice nie stworzyliby im takiej możliwości. Wprawdzie w projektach szkolnych reprezentacja uczniów nie jest zbyt liczna, ale po nabraniu doświadczenia i sprawdzeniu się w tym przedsięwzięciu, możemy realizować kolejne projekty, chociażby językowe. Wówczas wielkim atutem szkoły będą jej działania na tym polu.

Ale wróćmy do naszego, konkretnego projektu. Jego podmiotem jest czasopismo naukowe. Autorami artykułów mają być uczniowie. Jednak to, czy zdolny uczeń, pełen wyobraźni i zainteresowań zostanie wypromowany, w dużej mierze zależy od jego nauczycieli. Dlatego tym artykułem zwracamy się do Was - drodzy koledzy - abyście waszym zainteresowaniem, zapałem i zaangażowaniem w pracę dydaktyczną, zachęcili swoich zdolnych uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i technicznymi do publikacji w Europejskim Magazynie Szkolnym (European Pupils Magazine - EPM).

W sekcji ogólnej znajdzie się również miejsce na publikacje nauczycieli, jeśli dotyczyć one będą naczelnego tytułu Magazynu lub refleksji czy komentarzy związanych z tego rodzaju projektami. Każdy artykuł będzie miał angielską wersję i zapoznają się z nim inni europejscy nauczyciele.

Aby nie było wątpliwości, jakie mamy wymagania, jakie są możliwości i warunki współpracy, zamieszczamy również zasady zgłaszania artykułów. Cennym źródłem konkretnych informacji (przytoczonych często w tym artykule) są również strony internetowe wymienione powyżej.

Mamy wielką nadzieję, że choć w najmniejszym stopniu zachęciliśmy niektórych z Was do zainteresowania się naszym projektem. Łudzimy się też, że inni znajdą sobie własne "pole do popisu" w ramach działań w programach międzynarodowych. Na prawdę warto. Dla nas i dla naszych uczniów. Abyśmy stali się pełnoprawnymi członkami europejskiej społeczności, na miarę europejskich wymagań. Mamy Europie wiele do zaoferowania, i wiele od niej zyskamy. W sferze możliwości kształcenia i edukacji - na pewno.

I znowu te patetyczne slogany. Ale nie można inaczej, tuż przed 1 maja 2004 r.

ZASADY ZGŁASZANIA I ZAMIESZCZANIA ARTYKUŁÓW W EUROPEJSKIM MAGAZYNIE SZKOLNYM

Każdy uczeń lub zespół uczniów może zgłosić artykuł, jeśli dotyczy on szerokiego tematu jakim jest Historia Nauki i Techniki. Artykuły muszą być oryginalnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami. Poprzez badania naukowe, czerpanie wiedzy z licznych zasobów jakimi są encyklopedie, Internet, czasopisma i publikacje, młody naukowiec - dziennikarz ma stworzyć pracę dla swoich rówieśników, przez nich zrozumiałą, która rozbudzi ich zainteresowania i będzie pomocą dydaktyczną na lekcjach przedmiotów technicznych i przyrodniczych.

Artykuł należy zgłosić w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, w formie elektronicznej (format plików: *.doc). Koordynator projektu przyjmuje je pod adresem: agatamucha@wp.pl. Można je również przesłać na adres szkoły:
Gimnazjum Nr 13
ul. Zamenhofa 15
41 - 200 Sosnowiec


Zgłaszając artykuł, prosimy pamiętać o dołączeniu następujących szczegółów:
- imię, nazwisko, wiek autora (autorów),
- nazwę, adres, email szkoły,
- nazwiska nauczycieli - konsultantów,
- mailowy adres kontaktowy.

Aby ułatwić nam pracę i przyspieszyć przygotowanie zakwalifikowanego artykułu do druku, wdzięczni będziemy za uwzględnienie następujących wymogów formatowania:
Marginesy 2, 2, 2, 2 cm
Tytuł artykułu Arial bold, 16
Tekst Times New Roman, 12
Objętość artykułu Max 4 strony (włączając zdjęcia, tabele, wzory)
Ilość ilustracji Przynajmniej 2 na stronę (zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich lub tylko części nadesłanych ilustracji, ze względu na dopasowanie artykułu do układu całego wydania).
Prosimy o przestrzeganie praw autorskich zamieszczanych ilustracji. Najlepiej wykorzystać własnoręcznie wykonaną grafikę, zdjęcia, lub tę, która w Internecie ma status bezpłatnej (free). Minimalna rozdzielczość: 300 dpi.

Koniecznym warunkiem zakwalifikowania artykułu jest podanie bibliografii i ikonografii.
Podziękowania dla osób, nauczycieli, którzy przyczynili się do powstania danej pracy zostaną uwzględnione na końcu każdego artykułu.

Magazyn ma dwie formy: drukowanego czasopisma i strony internetowej. Na oficjalnej stronie naszego projektu www.pupils-magazine.info znajdziecie opublikowane już artykuły (w formacie *.pdf), które mogą służyć jako przykład dla następnych prac.

Liczymy na zainteresowanie naszym projektem i oczekujemy na ciekawe artykuły naukowe napisane przez zdolnych uczniów polskich szkół średnich i gimnazjów.

Opracowanie: Monika Szymczyk
Agata Mucha

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1513


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.