Katalog

Edgard
Historia, Sprawdziany i testy

Test z historii - historia nowożytna (1)

- n +

Test z historii - historia nowożytna

Pytanie 1:
Twórcą teorii ekonomicznej zwanej fizjokratyzmem był:
Jean d'Alambert
Francois Quesnay
Adam Smith
żaden z wymienionych

Pytanie 2:
Pałac w Wersalu jest budowlą:
renesansową
klasycystyczną
gotycką
barokową

Pytanie 3:
W Rzeczypospolitej szlacheckiej osobą zastępującą króla w okresie bezkrólewia - interreksem, był:
hetman wielki koronny
kanclerz wielki koronny
marszałek wielki koronny
prymas

Pytanie 4:
W Rzeczpospolitej szlacheckiej szlacheckie sądy kapturowe powoływano:
w czasie wojny
w okresie bezkrólewia
w sprawach o zdradę stanu
w czasie sejmów

Pytanie 5:
Karabela to:
rodzaj szabli
odmiana piki
rodzaj sztyletu
inna odpowiedź

Pytanie 6:
Ziemią inkorporowaną do Korony w XVI wieku nie był(o):
Mazowsze
Pomorze Zachodnie
Podole
Wołyń

Pytanie 7:
Janczarowie to żołnierze wyborowej piechoty:
węgierskiej
hiszpańskiej
tureckiej
serbskiej

Pytanie 8:
Autorem "Emila", "Nowej Heloizy" oraz "Umowy społecznej" był:
Diderot
Wolter
Rousseau
Monteskiusz

Pytanie 9:
Traktat zawarty pomiędzy Polską a Szwecją w 1635 r. w Sztumskiej Wsi był:
rozejmem zawartym na 26 lat
trwałym traktatem pokojowym
rozejmem zawartym na 6 lat
krótkim zawieszeniem broni

Pytanie 10:
Na mocy traktatu polanowskiego z 1634 r. Rzeczpospolita:
traciła ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską
zatrzymywała ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską oraz Inflanty
traciła ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską oraz Ukrainę po lewej stronie Dniepru
zatrzymywała ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską

Wyświetleń: 12261


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.