Katalog

Joanna Wieczorek
Geografia, Konkursy

Konkurs geograficzny dla klas II liceum ogólnokształcącego

- n +

Konkurs geograficzny dla klas II Liceum Ogólnokształcącego

Imię i nazwisko: .................................................................
Kl.:.....................

1. Rozpoznaj i opisz przybliżone wymiary Ziemi:

a) 20 000km -..........................................................
b) 6 371km -............................................................
c) 510km² -..........................................................

2. Dopisz nazwy odpowiadające podanym objaśnieniom:

a) kierunek do środka Ziemi ................................................................
b) południki i równoleżniki na mapie .......................................................
c) droga planety........................................................
d) Słońce i inne planety to................................................
e) Punkt styku południków...................................................

3. Uzupełnij brakujące wartości długości geograficznej i czasu słonecznego:4. Oblicz wysokość górowania Słońca w Sandomierzu (51º) w dniach:

a) 21 III -..................................................................................................................
b) 22 VI - ................................................................................................................
c) 22 XII - ...............................................................................................................

5. Połącz nazwy zakładów przemysłowych z miastami, w których są zlokalizowane:

Tarnobrzeg |huta żelaza
Stalowa Wola |zakłady chemiczne
Tarnów |kopalnia soli
Bochnia |zakłady nawozów azotowych
Oświęcim |zakłady przetwórcze siarki

6. Uzupełnij zdania:

Sudety zostały wypiętrzone w czasie starych ruchów górotwórczych ........................................... i ................................................... Natomiast w czasie najmłodszych ruchów górotwórczych - ................................................. góry te zostały pocięte uskokami. W plejstocenie w najwyższych częściach gór utworzyły się ....................................

7. Wymień przyczyny współczesnych migracji na świecie:

a.............................................................
b..................................................................
c................................................................
d.................................................................
e.................................................................

8. Wyjaśnij jakie formy działalności człowieka powodują powstawanie tzw. Kwaśnych opadów i jak można zahamować ten proces.

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

9. Uzupełnij tabelę:
 
Skala liczbowa Skala mianowana
Wzór: 1:5 000 1cm-50m
1:25 000 1cm-...................
1:200 000 1cm-....................
..................... 1cm-5m
..................... 1cm-100m

10. Uzupełnij zdania:

Naturalny zespół minerałów to............................. Piaskowiec składa się z kwarcowych ziarenek............................ zlepionych spoiwem. Wapień to węglan.............................
Węgiel kamienny jest skałą osadową pochodzenia .....................................

11. Na podstawie cech określ typ klimatu:

a) średnia temperatura wszystkich miesięcy poniżej 20ºC, roczne amplitudy temperatur małe, duże opady w ciągu całego roku - klimat ................................
b) średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca od 20 do 10ºC, duże amplitudy dobowe temperatury, opady sporadyczne lub ich brak - klimat ................................
c) średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca około 10ºC, latem temperatury wysokie, opady głównie w półroczu chłodnym - klimat .................................
d) średnia temperatura trzech miesięcy letnich powyżej 15ºC, opady nie są ograniczone do jednej pory roku, chociaż przeważają w lecie - klimat ...........................................
12. Uzupełnij poniższy rysunek właściwymi określeniami mas powietrza oraz napisz, jak się nazywa i kiedy powstaje określone zjawisko.


.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

13. Największe porty lotnicze (pod względem liczby pasażerów) znajdują się w:
.....................................................................................
uzasadnij dlaczego:
.....................................................................................

14. Największym eksporterem ropy naftowej jest:

a. Rosja
b. Arabia Saudyjska
c. Kuwejt
d. Nigeria

15. Słynne budowle są symbolami wielu stolic europejskich. Do wymienionych budowli dopisz nazwę miasta i kraju:

a. Kreml ...........................................................................
b. Partenon ..........................................................................
c. Brama Brandenburska ...............................................................
d. Big Ben...........................................................
e. Wieża Eiffla ..................................................................
f. Koloseum............................................................
g. Most Karola............................................................

16. Korsyka, wyspa na Morzu Śródziemnym należy do:

a) Francji
b) Włoch
c) Hiszpanii
d) Tunezji

17. Stambuł położony na dwóch kontynentach rozdziela cieśnina:

a) Dardanele
b) Bosfor
c) Otranto
d) Mesyńska

18. Podaj nazwy oraz położenie rekordzistów hydrosfery:
Rekordziści hydrosfery nazwa Kontynent lub ocean
Największa głębia    
Największe jezioro    
Najgłębsze jezioro    
Najdłuższa rzeka    
Najwyższy wodospad    
Najwyżej położone jezioro    
Największe dorzecze    
19. Klimat Polski nazywamy umiarkowanym przejściowym ponieważ:

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

20. Podaj nazwy wymienionych punktów wysokościowych i dopisz nazwy krain, w których są położone:

a) 2499 m.n.p.m. -................................................
b) 1602 m.n.p.m. -.................................................
c) 612 m.n.p.m. -...................................................
d) 329 m.n.p.m. -..................................................

21. Podane poniżej współrzędne geograficzne odnoszą się do jednego ze skrajnych punktów Polski. Podaj jego nazwę:

24º08´E, 50º50´N ...........................................................................
jest to punkt wysunięty najdalej na ....................................................

Klucz do konkursu

1. 3pkt.

a) długość południka
b) średni promień Ziemi
c) powierzchnia Ziemi

2. 5pkt.

a) pion
b) siatka kartograficzna
c) orbita
d) Układ Słoneczny
e) Bieguny

3. 3,5pkt.

godziny: 5.40;8.00; 10.00, 11.00 południki: 15ºW; 30ºE; 90ºE

4. 3pkt.

a-39º
b-62,5º
c-15,5º

5. 2,5pkt.

Tarnobrzeg - Zakłady przetwórcze siarki
Stalowa Wola - huta żelaza
Tarnów - zakłady nawozów azotowych
Bochnia - kopalnia soli
Oświęcim - zakłady chemiczne

6. 4pkt.

Kaledońskich i hercyńskich, alpejskich, lodowce górskie

7. 3pkt.

Np. ubóstwo w krajach słabo rozwiniętych, konflikty zbrojne i prześladowania polityczne, dążenia do poprawy poziomu życia

8. 2pkt.

Emisja do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, spalanie paliw kopalnych, które emitują związki siarki. Przeciwdziałać można poprzez wprowadzenie "czystych" technologii produkcji (np. elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne) i zakładanie filtrów na kominy hut i elektrowni.

9. 2pkt.

1cm -250m
1cm - 2km
1:500
1:10 000

10. 2pkt.

Skała, piasku, wapnia, organicznego

11. 4pkt.

a. równikowy wilgotny
b. zwrotnikowy suchy
c. podzwrotnikowy morski
d. umiarkowany

12. 3pkt.

Bryza nocna

13. 3pkt.

Stanach Zjednoczonych
- duże odległości między miastami
- możliwość szybkiego przemieszczania się
- duża mobilność mieszkańców
- duże możliwości finansowe podróżnych
- ożywione kontakty handlowe między stanami
- duży ruch turystyczny

14. 1pkt.

B

15. 7pkt.

a- Moskwa Rosja
b- Ateny, Grecja
c- Berlin, Niemcy
d- Londyn Wielka Brytania
e- Paryż Francja
f- Rzym, Włochy
g- Praga, Czechy

16. 1pkt.

Francji

17. 1pkt.

B

18. 7pkt.

Rów Mariański, Ocean spokojny
Kaspijski, Eurazja
Bajkał, Azja
Nil, Afryka
Angel, Ameryka Południowa
Titicaca, Ameryka Południowa
Amazonka, Ameryka Południowa

19. 2pkt.

... cechuje się częstą zmianą pogody; pogodę w ciągu roku kształtują masy powietrza z zachodu (znad O. Atlantyckiego) i ze wschodu (znad Eurazji); cechuje się występowaniem sześciu pór roku.

20. 4pkt.

a- Rysy
b- Śnieżka
c- Łysica
d- Wieżyca

21. 2pkt.

Kolano Bugu w okolicach Horodła, na wschód

Razem:65 pkt

Opracowanie: Joanna Wieczorek

Wyświetleń: 2148


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.