Katalog

Małgorzata Siuda
Informatyka, Sprawdziany i testy

Test z informatyki dla klasy V szkoły podstawowej

- n +

Test z informatyki dla klasy V szkoły podstawowej

Wybierz właściwe odpowiedzi:
1. Rozpoczynamy pracę z komputerem:
a) włączamy najpierw jednostkę centralną,
b) włączamy najpierw urządzenia zewnętrzne,

2. Pracować przy komputerze bez przerwy można:
a) dowolnie długo,
b) około 2 godziny,
c) około 1 godziny,

3. Monitor stawiamy na biurku:
a) tyłem do światła,
b) bokiem do światła,
c) około 70 cm od naszych oczu,

4. Urządzenia techniki komputerowej to:
a) Drukarki,
b) Monitory,
c) kasy fiskalne,
d) aparaty cyfrowe
e) magnetowidy,
f) bankomaty,

5. Klawiatura komputera zawiera:
a) 4 bloki klawiszy,
b) 5 bloków klawiszy,
c) 7 bloków klawiszy,

6. Do pisania wielkich liter używamy:
a) klawisza CTRL,
b) klawisza Shift,
c) klawisza Caps Lock,
d) klawisza Alt,

7. Po wczytaniu systemu operacyjnego Windows na ekranie monitora pojawia się:
a) kolorowy rysunek,
b) ikony,
c) pulpit,

8. Uzupełnij zdanie:
a) licencja to....................................................
b) piractwo komputerowe to....................................................
c) prawo chroniące twórców programów to....................................

9. Dokończ zdanie:
a) klawisz Num Lock służy do....................................................
b) klawisz Backspace służy do....................................................
c) literę: Ą, ź - wpisujemy używając..............................................
d) przesuwamy kursor w prawo korzystając z klawisza...........................................

10. Windows to program:

a) do pisania tekstów,
b) nadzorujący pracę całego zestawu komputerowego,
c) nadzorujący pracę całego zestawu komputerowego i tworzący środowisko, w którym pracują inne programy,

11. Aby okno uruchomionego programu przesłać na pasek zadań należy użyć przycisku:
a) maksymalizuj,
b) zamknij,
c) przywróć,
d) minimalizuj,

12. Wszystkie informacje są przechowywane w komputerze w postaci:
a) plików,
b) folderów.

Za każdą odpowiedź poprawną uczeń otrzymuje 2 punkty

Razem - 24 punkty

22 - 24 punktów - bardzo dobry
21 - 19 punktów - dobry
18 - 14 punktów - dostateczny
13 - 7 punktów - dopuszczający
6 - 0 punktów - niedostateczny

Opracowanie: Małgorzata Siuda
nauczyciel informatyki
Szkoła Podstawowa nr 28
w Bydgoszczy

Wyświetleń: 12210


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.