Katalog

Lidia Krupa
Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności w klasie trzeciej nauczania zintegrowanego

- n +

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności w klasie trzeciej nauczania zintegrowanego

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLISZEWICACH

Imię i nazwisko........................................ Klasa............
Ilość punktów.......................................... Ocena...........

Otrzymaliście do rozwiązania test, który obejmuje zdobyte przez was wiadomości w klasie trzeciej. Przeczytajcie uważnie każde polecenie. Najpierw zastanówcie się, a potem rozwiążcie zadania w dowolnej kolejności.

1. Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij wyrazy właściwymi literami.

J...ż wkrótce wakacje. Ka...dy marzy o wyjeździe... nka i... aciek wyjadą na ob...z ...harcerski nad jeziora. Józek będzie wędrował z rodzicami po góra...... atrach. Nad Mo...e... ałtyckie uda się G...egorz. Będzie tam pływał żagl...wką. Ka...a wyjedzie do babci na wie.... W czasie wypraw wszyscy zrobią mnóstwo zdję..., kt...re nie pozwolą zapomnieć o wakacjach.

2. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz pełnymi zdaniami na powyższe pytania.

Dokąd wyjadą Anka i Maciek?

...............................................................................................
Z kim będzie wędrował Józek?

..............................................................................................
Co będzie robił Grzegorz nad morzem?

...............................................................................................
Co nie pozwoli dzieciom zapomnieć o wakacjach?

................................................................................................

3. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie przeszłym.

Grzegorz................... Starówkę w Gdańsku. Potem.......................po molo w Sopocie. W Gdyni............................. urządzenia portowe.
Oglądać              zwiedzać                    spacerować
4. Wpisz podane wyrazy w odpowiednie rubryki w tabelce.

wakacje, opalamy się, plaża, słoneczny, wędruje, statek, zwiedza, piękna, piaszczysta.
rzeczowniki czasowniki przymiotniki
 
   

5. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

jasno........................

ładna.......................

blisko.........

przypłynął...............

6. Z podanych par zdań pojedynczych ułóż zdania złożone.

Józek wspiął się na szczyt góry.

Józek podziwiał krajobraz

................................................................................................

Kasia karmiła na wsi zwierzęta.

Kasia pomagała babci w ogrodzie

.................................................................................................

7. Z podanego zdania oznajmującego utwórz zdanie pytające i rozkazujące.

Kasia wyjedzie do babci na wieś.

...............................................................................................

...............................................................................................
8.Określ, w jakim rodzaju są rzeczowniki.

Aśka-....................................

morze.....................

obóz.........................

9. Oblicz, ile to jest?

6 cm =........................ mm

7 m =......................... cm

8 km =....................... m

72 min =............... h............min

1 kg 25 dag =..................... dag

3000 kg =.......................... t

175 gr =......... zł...............gr

1 h 51 min =......................... min

10. Rozwiąż zadanie.

Masa towaru z opakowaniem wynosi 240 kg. Masa opakowania jest równa 40 kg. Oblicz ile waży towar.

Rozwiązanie............................................................................

Odpowiedź..............................................................................

11. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym
223 986 256 248: 2
- 2 -342 +30  
    147  
12. Wykonaj działania

(60 - 4) + 422: 2 =

(210: 7) + (360: 6) =

542 - 6 - 7 =

13. Narysuj graf i rozwiąż równania.
X + 200 = 530 X - 200 = 150

14. Rozwiąż zadanie.

Długość boku kwadratu wynosi 6 cm. Oblicz obwód tego kwadratu.

Rozwiązanie....................................................................

Odpowiedź.....................................................................

15. Zapisz liczby za pomocą cyfr.

Sześćset siedem-..............................

Czterysta trzydzieści -........................

Osiemset dwadzieścia pięć -.....................

Pięćset sześćdziesiąt siedem -...................

16. Utwórz dwa łańcuchy pokarmowe z wymienionych organizmów.
Lis Świerk
Liście ziemniaka Kornik
Bażant dzięcioł

Stonka
............................................................................................

...........................................................................................

17. Podaj po dwa przykłady zabytków znajdujących się w dwóch ważnych miastach Polski:

Warszawa.............................................................................

Kraków.................................................................................

18. Połącz w pary nazwy pór roku i daty ich kalendarzowego początku
21 III ZIMA
22 VI JESIEŃ
22 XII LATO
23 IX WIOSNA


19. Wiesz o tym, że pies to ssak, mucha to owad. Spróbuj w podobny sposób przyporządkować zwierzęta do odpowiednich grup łącząc nazwy kreskami.
Wiewiórka GADY
Zimorodek SSAKI
Szczupak OWADY
Ropucha PTAKI
Żmija PŁAZY
Ważka RYBY
20. Zostań obrońcą drzew. Jak myślisz, o co może prosić cię drzewo? Zaznacz właściwą odpowiedź.

Nie zrywaj moich liści.

Zrywaj moje kwiaty i owoce.

Nie łam moich gałęzi.

Przestrzegaj przepisów przeciwpożarowych.

Niszcz moją korę.

Chroń mnie przed szkodnikami.

Zatruwaj powietrze i wodę.

Nie ścinaj mnie.

Podlej mnie w czasie suszy

ZASADA PRZYDZIELANIA PUNKTÓW.
Zadanie 1.  
1 pkt. za 8 poprawnie wpisanych liter. Łącznie - 2 punkty
Zadanie 2.
1 pkt. za poprawne odpowiedzi. Łącznie - 4 punkty
Zadanie 3.  
1 pkt. za poprawnie wpisane wyrazy. Łącznie - 3 punkty
Zadanie 4.  
1 pkt. za każdą część mowy. Łącznie - 6 punktów
Zadanie 5.  
1 pkt. za poprawnie dopisane wyrazy. Łącznie- 4 punkty
Zadanie 6. \
1 pkt. za poprawnie ułożone zdanie złożone. Łącznie - 2 punkty
Zadanie 7.  
1 pkt za poprawnie przekształcone zdanie. Łącznie - 2 punkty
Zadanie 8.  
1 pkt. za każdy poprawnie określony wyraz. Łącznie - 3 punkty
Zadanie 9.  
1 pkt. za poprawną odpowiedź. Łącznie - 8 punktów
Zadanie 10.  
1 pkt za wykonanie całego zadania. Łącznie - 1 punkt
Zadanie 11.  
1 pkt. za poprawnie wykonane działanie. Łącznie - 4 punkty
Zadanie 12. \
1 pkt. za obliczenie każdego działania. Łącznie - 3 punkty
Zadania 13.  
1 pkt. za poprawne obliczenie. Łącznie - 2 punkty
Zadanie 14.  
1 pkt za rozwiązanie zadania. Łącznie - 1 punkt
Zadanie 15.  
1 pkt.za poprawnie wpisaną cyfrę. Łącznie - 4 punkty
Zadanie 16.  
1 pkt za poprawnie napisany łańcuch. Łącznie - 2 punkty
Zadanie 17.  
1 pkt za trzy poprawne nazwy. Łącznie - 2 punkty
Zadanie 18.  
1 pkt. Za prawidłowo przyporządkowane daty. Łącznie - 4 punkty
Zadanie 19.  
1 pkt za każdą poprawną nazwę. Łącznie - 5 punktów


SKALA OCEN

60 pkt. - 55 pkt - Wspaniale!
54 pkt. - 44 pkt - Bardzo dobrze!
43 pkt. - 33 pkt. - Dobrze!
32 pkt - 22 pkt - Popraw się!
21 pkt - 0 pkt - Nie umiesz!

Opracowanie: mgr Lidia Krupa

Wyświetleń: 4457


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.