AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Robert Tyczyński
Informatyka, Scenariusze

Formatowanie tekstu w Edytorze MS Office - Word 97

- n +

Formatowanie tekstu w Edytorze MS Office - Word 97

PLAN METODYCZNY
Przedmiot: Podstawy informatyki
Dział programowy: Praca z komputerem
Klasa: klasa VI
Cele lekcji:
Poznawcze (IN) (intelektualne)
Uczeń:
- Uczeń zna sposoby i rodzaje wyrównań.
- Zna klawisze skrótu odpowiedzialne za wyrównywanie tekstu w dokumencie.
- Zna wygląd i funkcje okna dialogowego AKAPIT.
- Zna sposób ustawiania odstępów "przed i po" akapicie.
- Zna sposób ustawiania odstępów między wierszami.
- Wie jak ustawiać odstępy w oknie dialogowym AKAPIT.

Praktyczne (PR) (psychomotoryczne)
Uczeń:
- Stosuje różne rodzaje wyrównań tekstu w dokumencie.
- Stosuje różne sposoby wyrównywania tekstu.
- Potrafi ustawiać odstępy między akapitami oraz wierszami
- Umie zmieniać (formatować) tekst dokumentu.

Wychowawcze (ME) (motywacyjne, emocjonalne)
Uczeń:
- Wykonuje samodzielnie ćwiczenia
- Trafnie wybiera najwygodniejsze dla siebie sposoby formatowania znaków, słów, akapitu, dokumentu.
- Planuje wygląd i dba o estetykę dokumentu.

Metody nauczania:
wykład, pokaz, ćwiczenie.

Formy:
praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
udostępnione na dyskietkach pliki z dokumentem tekstowym, wydrukowana strona dokumentu ze sformatowanym tekstem (załącznik 3), karty ćwiczeń dla uczniów (załącznik 1), komputery z oprogramowaniem.

Przebieg zajęć:
Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zakłada na dysku na dysku C:> katalog, do którego kopiuje przygotowane wcześniej zadania.

Część wstępna:
1. Ćwiczenia utrwalające umiejętności z poprzedniej lekcji.
2. Formatowanie gotowego dokumentu.
* Uczniowie otwierają dokument tekstowy (plan wycieczki.doc - załącznik 2) przygotowany przez nauczyciela.
* Ćwiczenia w formatowaniu tekstu:
- zmian kroju czcionki,
- zmiana wielkości czcionki,
- zmiana atrybutów czcionki.
3. Zredagowanie i zapisanie tematu lekcji.

Część główna:
4. Formatowanie akapitu - ustawianie parametrów decydujących o wyglądzie wydruku.
* Ustawianie wyrównania za pomocą paska narzędzi FORMATOWANIE:
- uczniowie umieszczają punkt wstawiania w akapicie, który ma być wyrównany i wyrównują do lewej, do prawej, do środka, wyjustowują,
- stosują do wyrównywania klawisze skrótu: CTRL + L, CTRL + E, CTRL + R, CTRL + J.
* Ustawianie wyrównania w oknie dialogowym AKAPIT - karta "Wcięcia i odstępy"
- uczniowie umieszczają punkt wstawiania w akapicie, który ma być wyrównany, otwierają okno dialogowe AKAPIT - karta "Wcięcia i odstępy",
- w grupie WYRÓWNANIE wybierają różne rodzaje wyrównań: do lewej, do środka, do prawej, do lewej i do prawej.
* Ustawianie odstępów przed i po akapicie w oknie dialogowym AKAPIT:
- w grupie ODSTĘPY wpisują odległość przed i po akapicie.
* Ustawianie odstępów między wierszami:
- ustawianie odstępów na karcie: WCIĘCIA I ODSTĘPY: pojedyncze, 1,5 wiersza, podwójne, przynajmniej, dokładnie, wielokrotne.

Część końcowa:
5. Ćwiczenia praktyczne mające na celu utrwalenie nabytych umiejętności.
* uczniowie otwierają przygotowany przez nauczyciela dokument tekstowy (gdańsk.doc - załącznik 4),
* formatują tekst, wykorzystując nabyte umiejętności.,
* gotowe dokumenty uczniowie zapisują w pliku o podanej nazwie we wskazanym miejscu.
6. Sprawdzenie, analiza, ewentualna poprawa i ocena wykonanych zadań.
7. Podsumowanie.
Opracował: Robert Tyczyński

Załącznik 1

KARTA PRACY

Formatowanie - zmiana kroju i rozmiaru czcionki, nadawanie atrybutów

Ćwiczenie 1:
1. Wczytaj dokument do formatowania - plan wycieczki.doc.
2. Zmień czcionkę w tytule Program wycieczki na trasie TORUŃ - TRÓJMIASTO -MALBORK na Comic Sans MS 22.
3. Ustaw czcionkę w pozostałej części dokumentu na Times New Roman 12.
4. Ustaw czcionkę w podpisie "Życzymy miłego wypoczynku! Organizatorzy" na 14 pt.
5. Używając ikonek atrybutów:
* Wyróżnij pogrubieniem nazwy miast (Toruń, Gdańsk, Gdynia, Malbork),
* wyróżnij kursywą, pochyleniem nazwy zabytków i atrakcji turystycznych (Katedrę, Dom Kopernika, krzywą kamieniczkę, mury obronne, Westerplatte, Port północny, Stare Miasto, Długi Targ, Złota Brama, Żuraw, pomnik stoczniowców, Oceanarium, Molo w Sopocie, Zamek Krzyżacki) oraz podpis (Życzymy miłego wypoczynku! Organizatorzy).
* wyróżnij pogrubieniem i podkreśleniem tekst I - V dzień.
Formatowanie akapitu - ustawienie parametrów decydujących o wyglądzie wydruku

Ćwiczenie 2: Ustawianie wyrównania tekstu
1. Utwórz akapity po słowach I, II, III, IV, V dzień,
2. Wyrównaj tekst w dokumencie następująco:
- tytuł - do środka,
- akapity - wyjustowane
- podpis - do prawej.
Ćwiczenie wykonaj posługując się ikonami na pasku narzędzi FORMATOWANIE, wypróbuj działanie klawiszy skrótów: CTRL + L, CTRL + E, CTRL + R, CTRL + J.

Ćwiczenie 3: Ustawianie wyrównania tekstu
1. Zaznacz cały dokument używając klawiszy skrótu: CTRL + A i wyrównaj go do lewej.
2. Wyrównaj tekst w dokumencie następująco:
- tytuł - do środka,
- akapity - wyjustowane
- podpis - do prawej.
Ćwiczenie wykonaj posługując się oknem dialogowym AKAPIT. W tym celu wykonaj
następujące czynności:
* ustaw punkt wstawiania w akapicie, który ma być wyrównany,
* wybierz polecenie FORMAT Ž AKAPIT
* w grupie WYRÓWNANIE wybierz odpowiedni rodzaj wyrównania.


Ćwiczenie 4: Ustawianie odstępów między akapitami
1. Ustaw punkt wstawiania w tytule tekstu TORUŃ - TRÓJMIASTO - MALBORK,
2. Wybierz polecenie FORMAT Ž AKAPIT
3. W grupie ODTSTĘPY Przed: - wpisz wartość 12 pt
4. W podobny sposób ustaw odstępy następująco:
* w akapitach: I - V dzień - przed: 12pt, po: 6pt,
* w akapitach: Życzymy miłego wypoczynku!, Organizatorzy - Przed: 12 pt.

Ćwiczenie 4: Ustawianie odstępów między wierszami
1. Ustaw punkt wstawiania w pierwszym akapicie tekstu,
2. Wybierz polecenie FORMAT Ž AKAPIT,
3. W grupie ODTSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI wybierz: 1,5 wiersz,
4. Zaobserwuj zmiany w tekście po wyborze innych odstępów, wybierz najbardziej odpowiadający Tobie.
5. W podobny sposób ustaw odstępy w następnych akapitach.

Załącznik 2 (plan wycieczki.doc)
Program wycieczki na trasie

TORUŃ - TRÓJMIASTO - MALBORK
I dzień: Wyjazd ok. godz. 800 przejazd do Torunia, zwiedzamy miasto z przewodnikiem ok. 2 godz. Zobaczymy najważniejsze zabytki Torunia: Katedrę, Dom Kopernika z zewnątrz, krzywą kamieniczkę, mury obronne. Chwila czasu wolnego w okolicy Mc Donald's i sklepów z toruńskimi piernikami. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Gdańska.

II dzień: Po śniadaniu, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Gdańska: Westerplatte, Port północny, Stare Miasto, Długi Targ, Złota Brama, Żuraw, pomnik stoczniowców. Powrót na obiad do ośrodka, po obiedzie czas do dyspozycji wychowawców, kolacja, nocleg.

III dzień: Po śniadaniu zajęcia programowe, po objedzie jedziemy do Gdyni. W porcie rejs statkiem wzdłuż nabrzeży i doków, zwiedzamy Oceanarium. Zobaczymy tutaj makiety statków i dna morskiego, a także żywe okazy egzotycznych ryb, żółwi morskich i innych zwierząt zamieszkujących głębiny. Następnie wejdziemy na Molo w Sopocie. Jeszcze chwila wolnego czasu i wrócimy do ośrodka na kolację.

IV dzień: Śniadanie, dzień do dyspozycji opiekunów, obiad, kolacja, ognisko, nocleg.

V dzień: Po śniadaniu jedziemy do Malborka, ok. 1000 czeka na nas przewodnik po Zamku Krzyżackim, który będziemy zwiedzali ok. 2,5 godziny. Po zwiedzeniu zamku, chwila na ostatnie zakupy i ruszamy w drogę powrotną do domu, zatrzymując się ok. 1400 na obiad. W domu będziemy ok. 19:30

Życzymy miłego wypoczynku!
Organizatorzy

Załącznik 3
Program wycieczki na trasie
TORUŃ - TRÓJMIASTO - MALBORK

I dzień:
Wyjazd ok. godz. 800 przejazd do Torunia, zwiedzamy miasto z przewodnikiem ok. 2 godz. Zobaczymy najważniejsze zabytki Torunia: Katedrę, Dom Kopernika z zewnątrz, krzywą kamieniczkę, mury obronne. Chwila czasu wolnego w okolicy Mc Donald's i sklepów z toruńskimi piernikami. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Gdańska.

II dzień:
Po śniadaniu, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Gdańska: Westerplatte, Port północny, Stare Miasto, Długi Targ, Złota Brama, Żuraw, pomnik stoczniowców. Powrót na obiad do ośrodka, po obiedzie czas do dyspozycji wychowawców, kolacja, nocleg.

III dzień:
Po śniadaniu zajęcia programowe, po objedzie jedziemy do Gdyni. W porcie rejs statkiem wzdłuż nabrzeży i doków, zwiedzamy Oceanarium. Zobaczymy tutaj makiety statków i dna morskiego, a także żywe okazy egzotycznych ryb, żółwi morskich i innych zwierząt zamieszkujących głębiny. Następnie wejdziemy na Molo w Sopocie. Jeszcze chwila wolnego czasu i wrócimy do ośrodka na kolację.

IV dzień:
Śniadanie, dzień do dyspozycji opiekunów, obiad, kolacja, ognisko, nocleg.

V dzień:
Po śniadaniu jedziemy do Malborka, ok. 10:00 czeka na nas przewodnik po Zamku Krzyżackim, który będziemy zwiedzali ok. 2,5 godziny. Po zwiedzeniu zamku, chwila na ostatnie zakupy i ruszamy w drogę powrotną do domu, zatrzymując się ok. 1400 na obiad. W domu będziemy ok. 19:30
Życzymy miłego wypoczynku!
Organizatorzy

Załącznik 4 (gdańsk.doc)

GDAŃSK

Informacje ogólne.
Miasto wojewódzkie w północnej części Polski. Położone na obszarze Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego, u ujścia lewego ramienia Wisły do Zatoki Gdańskiej. 462,7 tys. mieszkańców (2000).Wraz z Gdynią i Sopotem tworzy konurbację zwaną Trójmiastem.
Historia

W X w. istniał tu gród z osiedlem rybacko-rzemieślniczym i portem handlowym. Za rządów Świętopełka I otrzymał prawa miejskie i liczne przywileje handlowe. Kolejny władca Gdańska, Mściwój II zapisał Pomorze Gdańskie Polsce.
W 1308 miasto zdobyli Krzyżacy, mordując znaczną część ludności. W 1340 na miejscu dawnego grodu powstała siedziba komtura. Sprowadzeni osadnicy niemieccy założyli Główne Miasto, które w 1343 otrzymało prawa miejskie.
Gdańsk przyłączono do Polski w 1454. Przez następne 350 lat miasto przeżywało okres najwspanialszego rozkwitu, otrzymało szereg przywilejów królewskich, miało monopol na handel polskim zbożem i drzewem. W okresie rozbiorów Gdańsk znalazł się pod panowaniem pruskim. W latach 1807-1815 zdobyty przez wojska napoleońskie, otrzymał status wolnego miasta.
W 1939 Gdańsk wsławił się słynną obroną załóg polskich na Westerplatte i w budynku Poczty Polskiej. W marcu 1945 Niemcy ogłosili Gdańsk twierdzą, w kilkanaście dni potem doszło do walk wojsk sowieckich i oddziałów polskich z Niemcami. Zaciekła obrona miasta przez Niemców połączona z atakiem i celowym niszczeniem zabudowy przez wojska sowieckie spowodowały ogromne zniszczenia. 31 marca twierdza Gdańsk padła.

Po wojnie zrekonstruowano zrujnowane zabytki, miasto rozbudowano. W 1970 ruszyła budowa Portu Północnego zakończona w 1975. W tym samym czasie powstała Rafineria Gdańska. W 1970 miały miejsce w Gdańsku robotnicze wystąpienia, krwawo stłumione przez komunistyczne władze. W sierpniu 1980 w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk, który doprowadził do powstania NSZZ "Solidarność".
Gospodarka
Jeden z głównych portów handlowych Polski wyspecjalizowany w przeładunku ropy naftowej, węgla i rudy żelaza. Poza portem handlowym funkcjonuje przystań promowa posiadająca regularne połączenia z portami skandynawskimi oraz przystań żeglugi śródlądowej. W mieście działają cztery stocznie: Północna, Gdańska, remontowa, rzeczna. Ważny węzeł komunikacyjny, port lotniczy w Rębiechowie. Ważny w skali kraju ośrodek akademicki i naukowy. Siedziba 6 wyższych uczelni, licznych placówek badawczych, m.in. Instytutów: Morskiego, Bałtyckiego, Budownictwa Wodnego PAN, Maszyn Przepływowych PAN, Centrum Techniki Okrętowej. Ważny ośrodek kulturalny, miejsce wielu cyklicznych imprez o randze krajowej i międzynarodowej.
Zabytki

Bramy w zespole fortyfikacji miejskich: Mariacka (XV w.), Chlebnicka (XV w.), Straganiarska (XV w.), baszty: Jacek (XIV/XV w.), Słomiana (XIV w.), Narożna (XIV w.), wieże: Więzienna, Katownia (1410), fragmenty gotyckich murów obronnych (XIV-XV w.), Żuraw (XV w.), kościoły: Panny Marii (XIV-XVI w.), św. Jana (XIV-XV w.), Kaplica Królewska (XVII w.), dawny kościół św. Ducha, obecnie szkoła (XIV w.), ratusz Głównego Miasta (XIV-XVI w.), Dwór Artusa (XV-XVII w.), Fontanna Neptuna (XVII-XVIII w.), Wielka Zbrojownia (1605), Stara Apteka (1636), dwór Bractwa św. Jerzego (1494), kamieniczki: Złota Kamienica (1617), dom Uphagena (1776), kamienica Lwi Zamek (1569), Dom Towarzystwa Przyrodników (1598), Dom Rzemiosła (1640) oraz dziesiątki innych, przeważnie rekonstruowanych, gotyckich, renesansowych, barokowych, rokokowych, klasycystycznych zabytków.

Opracowanie: Robert Tyczyński

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6105


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.67Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.