Katalog

Lucyna Jarzynka
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Projekt edukacji czytelniczej w klasach I-III

- n +

Projekt edukacji czytelniczej w klasach I-III

Cele przysposobienia czytelniczego:
- rozbudzanie u uczniów potrzeby czytania, gromadzenia książek, korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej,
- ukazanie roli książki w życiu człowieka,
- wdrożenie do poszanowania książki,
- poznanie przez uczniów charakterystycznych elementów książki i czasopism umożliwiających ich identyfikację oraz wyszukanie nich w potrzebnych fragmentów,
- zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki, wdrażanie ich do poprawnego zachowania w czytelni i wypożyczalni biblioteki szkolnej oraz publicznej dla dzieci.

Formy pracy z książką stosowane przez nauczyciela, które mają zainteresować uczniów czytelnictwem, i budzić zamiłowania czytelnicze.
- nauka na pamięć krótkich form poetyckich np. wierszy J.Kulmowej, W. Chotomskiej, H. Januszewskiej, i in.
- wykorzystanie treści utworów do zabaw ruchowych, inscenizacji, ilustrowania
- recytowanie poezji dostępnej percepcji dziecka,
- czytanie tekstów z podziałem na role,
- inscenizacja, teatrzyk wycinanek, zabawa w audycję radiową,
- opowiadanie baśni, treści książek,
- oglądanie ilustracji, historyjek obrazkowych,
- wystawki książek, czasopism, plakatów,
- gazetki ścienne
- konkursy czytelnicze,
- inscenizacje w formie "sądów nad postacią", lub narad "pogotowia ratunkowego z baśniowej krainy"
- wyświetlanie przeźroczy, filmów VHS np. bajek, lektur, legend
- zgaduj- zgadula i zagadki literackie
- spotkania autorów z czytelnikami
- wieczorki autorskie popularyzujące twórczość poszczególnych pisarzy
- prace plastyczne dzieci, wystawki, galerie artystyczne,
- konkursy na najlepszą ilustracje do książki
- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (recytatorskich, czytelniczych)

Stosowanie różnorodnych form pracy z tekstem zapewnia rozwój wrażliwości estetycznej u dzieci, zwłaszcza na piękno i walor słowa, jego rytm i rym.

Należy podkreślić jak ważna jest współpraca nauczyciela z bibliotekarzem. Biblioteka to najcenniejszy sojusznik nauczyciela.

Opracowanie: mgr Lucyna Jarzynka, nauczyciel nauczania zintegrowanego w SP NR 37 w Sosnowcu

Wyświetleń: 2188


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.