Katalog

Beata Fanzlau-Chałupska
Przyroda, Sprawdziany i testy

Test z przyrody dla klasy VI

- n +

Test z przyrody dla klasy VI

1.Przyporządkuj nazwę zwierzęcia do odpowiedniego środowiska, wstawiając cyfrę w odpowiednią kratkę.
A wody słodkie   1.tasiemiec
B ląd   2.dżdżownica
C inny żywy organizm   3.stułbia
    4.koral

2.Dla których organizmów środowiskiem życia są wody słone?
a. koral, wazonkowiec, stułbia
b. chełbia, ukwiał, omułek
c. ukwiał, tasiemiec, glista
d. szczeżuja, dżdżownica, błotniarka

3.Szczątkami organicznymi odżywiają się:
a. pasożyty
b. symbionty
c. saprofagi
d. drapieżcy

4.Obojnakami są:
a. ślimak winniczek i glista ludzka
b. ślimak winniczek i tasiemiec uzbrojony
c. owsik i tasiemiec uzbrojony
d. dżdżownica i owsik

5.Przedstawicielami robaków płaskich są:
a. pantofelek, glista ludzka
b. owsik, włosień spiralny
c. tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony
d. tasiemiec uzbrojony, ameba

6.Uzupełnij zdania:
a. Dżdżownica żyje w................................ Na powierzchni pojawia się zwykle w nocy i po..................
b. Większe i grubsze pierścienie w przedniej części ciała dżdżownicy tworzą ......................... Wytwarza ono.............., z którego powstaje ............., chroniący zapłodnione jaja.
c. Postać ciała stułbi to................, a chełbi to.......................
d. Tasiemiec utrzymuje się w jelicie za pomocą ............................................., natomiast glista ludzka dzięki ......................................................................
e. Mięczaki reprezentowane są przez trzy grupy zwierząt, są to:................, ....................... i.............................

7.Podkreśl organizmy będące biologicznymi wskaźnikami czystości wód
zarodziec malaryczny, zatoczek, włosień spiralny, racicznica, wstężyk austriacki, wypławek biały

8.Wymień przynajmniej 3 przyczyny wymierania korali.
-
-
-

9. Podpisz części ciała ślimaka wskazane na rysunku.

10.Wymienione organizmy przyporządkuj do określonej grupy i wpisz do tabeli.
Glista ludzka, ameba czerwonki, dżdżownica, tasiemiec uzbrojony, owsik, stułbia, wazonkowiec, chełbia modra
 
SAPROFAGI PASOŻYTY DRAPIEŻCY
   
 
11.Wyjaśnij pojęcia:
żywiciel ostateczny-

plankton-

obojnak-


12.W jaki sposób można zapobiec zarażeniu się pasożytami?13.Opisz i oceń rolę pierścienic w przyrodzie i gospodarce człowieka.14.Do podanych grup organizmów podaj po dwa przykłady przedstawicieli.
A. robaki obłe
B. pierścienice
C. pierwotniaki
D. mięczaki

15.Opisz cykl rozwojowy glisty ludzkiej.
PUNKTACJA
Numer zadania Liczba punktów możliwych do uzyskania
1 3
2 1
3 1
4 1
5 1
6 a 2
b 3
c 2
d 2
e 3
7 3
8 3
9 5
10 8
11 3
12 3
13 2
14 4
15 2
Suma 52 punkty

OCENY ZGODNIE Z PSO
Celująca - 52 - 51 punktów
Bardzo dobra - 50 - 45 punktów
Dobra - 44 - 38 punktów
Dostateczna - 37 - 30 punktów
Dopuszczająca - 29 - 20 punktów
Niedostateczna - poniżej 20 punktów

Opracowanie: Beata Fanzlau-Chałupska

Wyświetleń: 135376


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.