Katalog

Aneta Szczepańska
WOS, Sprawdziany i testy

Człowiek i społeczeństwo - test z WOS-u dla LO

- n +

Człowiek i społeczeństwo - test z WOS-u dla liceum ogólnokształcącego

Grupa I

1. Wymień trzy biologiczne podstawy życia społecznego ludzi.
.......................................
.......................................
.......................................

2. Połącz w pary:
a) socjalizacja  1. normy i zasady postępowania typowe dla danej grupy
b) konformizm 2. proces uczenia się umiejętności związanych ze społeczeństwem
c) grupa społeczna  3. zmiana zachowania danej osoby spowodowana naciskiem innych
  4. osoby powiązane ze sobą więzami społecznymi, mające wspólne cele
Odpowiedzi:....................................................................................

3. Wypisz z tekstu czynniki sprzyjające zachowaniu konformistycznemu:
"[...] A zatem, wracając do naszego hipotetycznego studenta-Sama, oczekiwalibyśmy, że łatwiej ulegnie on naciskowi swych znajomych, jeśli uważa ich za specjalistów z zakresu polityki i w ocenianiu stosunków międzyludzkich. Ponadto, gdyby ludzie ci byli dla niego ważni jako potencjalni przyjaciele, jego podporządkowanie się byłoby bardziej prawdopodobne niż wtedy, gdyby to były dla niego osoby obojętne. I wreszcie fakt, że znajomi Sama są podobnie jak on studentami, sprawia, że ich ocena ma większy wpływ na jego zachowanie niż, powiedzmy, opinia grupy dziesięciolatków, czy grupy urzędników w starszym wieku[...]" E. Aronson, Człowiek - istota społeczna
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

4. Podaj po dwa przykłady grupy społecznej: mała, nieformalna
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

5. Scharakteryzuj jedną z wybranych subkultur młodzieżowych. Postaraj się wymienić jak najwięcej cech charakterystycznych.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

6. Do poniższych typów grup dopasuj ich przykłady. Wyjaśnij, dlaczego tak połączyłeś/aś:
a) zbiorowość 1.mniejszość niemiecka w Polsce
b) wspólnota 2.dzisiejsi goście restauracji "Łasuch"
c) społeczeństwo 3.polscy anabaptyści
d) społeczność 4. mieszkańcy Polski
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

7. Państwo jest organizacją polityczną i prawną. Wymień dwie inne cechy państwa, wyjaśniając, co one oznaczają.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

8. Po przeczytaniu tekstu, wypisz, jakie pojecie dotyczące narodu opisuje.
Mam poczucie, że naród polski szczególnie wyróżnia się między innymi narodami i to na korzyść, przyzna każdy, kto zna nasz polski charakter i nasza wspaniałą historię. Powinniśmy, zatem chronić naszą kulturę przed wpływami innych kultur- to, co obce może nam tylko zaszkodzić, nie zgadza się, bowiem z wypracowaną przez naszych przodków tradycją..
..................................................................
Nie wiem doprawdy, jak można, żyjąc w świecie Internetu i ponaddźwiękowych samolotów, odmawiać sobie prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania. Przyznacie, że to głupota: wiązać się uczuciowo z jakimś skrawkiem ziemi, czuć się odpowiedzialnym za jakąś grupę tylko z tej racji, że zrządzeniem losu urodziłem się tam a nie gdzie indziej.
..................................................................


9. Uzupełnij:
Dziecko nabywa obywatelstwo zgodnie z zasadą krwi. Polega ona na
..................................................................
..................................................................
..................................................................

10. Połącz w pary:
a) Łemkowie 1. mniejszość narodowa
b) Niemcy 2. uchodźcy
c) Afgańczycy 3. mniejszość etniczna
  4. imigranci
Odpowiedzi:...................................................................................

11. Napisz, jakie czynniki mogą zakłócić przebieg i efekty procesu socjalizacji pierwotnej.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Grupa II

1. Wymień trzy biologiczne podstawy życia społecznego ludzi.
...............................
...............................
...............................

2. Połącz w pary:
a) status społeczny 1. normy i zasady postępowania typowe dla danej grupy
b) socjalizacja 2. pozycja danej osoby w strukturze społecznej
c) role społeczne 3. proces uczenia się umiejętności związanych ze społeczeństwem
  4. zmiana zachowania osoby spowodowana naciskiem innych
Odpowiedzi:........................................................................................

3. Wypisz z tekstu czynniki sprzyjające zachowaniu konformistycznemu:
"[...] Sam oglądał w telewizji wystąpienie kandydata na prezydenta, którego szczerość wywarła na nim dodatnie wrażenie. Jednakże, wobec jednomyślnej opinii swych przyjaciół, według których kandydat ten był nieszczery, Sam przychylił się-przynajmniej werbalnie - do ich zdania[...]Badany, jeśli spotka, chociaż jednego sprzymierzeńca, który podziela jego stanowisko jest o wiele mniej skłonny dostosować się do błędnej większości.[...] Osoby, które mają o sobie niskie mniemanie, znacznie łatwiej ulegają naciskowi grupy niż osoby o wysokiej samoocenie.[...]Ważne jest także to, czy jednostka ma poczucie bezpieczeństwa w danej sytuacji" E. Aronson, Człowiek - istota społeczna
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

4. Podaj po dwa przykłady grupy społecznej: duża, formalna
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

5. Scharakteryzuj jedną wybranych subkultur młodzieżowych. Postaraj się wymienić jak najwięcej cech charakterystycznych.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

6. Do poniższych typów grup dopasuj ich przykłady. Wyjaśnij, dlaczego tak połączyłeś/aś:
a) zbiorowość 1.mniejszość żydowska w Polsce
b) wspólnota 2. dzisiejsi uczestnicy konferencji
c) społeczeństwo 3. polscy protestanci
d) społeczność 4. mieszkańcy Hiszpanii
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

7. Naród jest wspólnotą językową i terytorialną. Wymień dwie inne cechy narodu, zaznaczając, co one zaznaczają.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

8. Po przeczytaniu tekstu, wypisz, jakie pojęcie dotyczące narodu opisuje.
Ja także nie czuję się specjalnie wyróżniona przez los, że urodziłam się Polką, ale skoro tak się stało, to nie zamierzam udawać, że nie ma to dla mnie znaczenia. Czuję się dumna z moich korzeni. Niemniej myślę, że mój naród ma wiele do zrobienia i "idealizujący bezruch" byłby dla nas zgubny. Powinniśmy jeszcze wiele poprawić, wiele się nauczyć.
..................................................................
Naród polski jest dla mnie dobrem najwyższym, czuję się szczególnie wyróżniony, że urodziłem się w tym kraju. Historia Polski jest najbogatsza w Europie. Ochrona polskiej tożsamości narodowej bardzo dziś zagrożonej to obowiązek naszego państwa. Należy pamiętać, że Polska jest własnością Polaków i tylko Polaków. Unia Europejska ani mniejszości narodowe goszczące w Polsce nie stanowią dla mnie żadnej wartości i nie mogą niczego dyktować

..................................................................

9. Uzupełnij:
Dziecko nabywa obywatelstwo zgodnie z zasadą ziemi. Polega ona
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

10. Połącz w pary:
a. Wietnamczycy 1. uchodźcy
b. Rosjanie 2. imigranci
c. Bośniacy 3.mniejszość etniczna
  4. mniejszość narodowa
Odpowiedzi:..................................................................

11. Napisz, w jaki sposób możesz samodzielnie wpływać na proces socjalizacji wtórnej?
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Opracowanie: Aneta Szczepańska

Wyświetleń: 43596


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.