Katalog

Barbara Frankiewicz
WOS, Scenariusze

Młodzi głosują - wybory samorządowe 2002. Scenariusz realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej

- n +

"Młodzi głosują - wybory samorządowe 2002" - 24.10.2002

Scenariusz realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej

Projekt "Młodzi głosują" ma charakter edukacyjny. Jest symulacją wyborów samorządowych dla młodzieży. Uczy zrozumienia zasad demokracji poprzez praktyczne ich zastosowanie w życiu publicznym własnego regionu.

Projekt realizowali uczniowie kl. III f - wybory i kl. III e - sondaż, a pozostałe klasy uczestniczyły poprzez przygotowanie plakatów wyborczych i głosowanie.

Opiekunem projektu była Barbara Frankiewicz - nauczyciel historii i KOSS-u.

1. Przeprowadzenie w klasach I - III lekcji KOSS-u informujących o zasadach ordynacji wyborczej.
2. Utworzenie Szkolnej Komisji Wyborczej złożonej z uczniów klasy III f.
3. Zebrania Szkolnej Komisji Wyborczej, na których opracowano plan pracy i przydzielono zadania.
4. Zredagowanie informacji o projekcie "Młodzi głosują" dla szkolnego pisemka "Dwójka gimnazjalisty".
5. Opracowanie przez uczniów kl. III e pytań do sondażu wyborczego i następnie jego przeprowadzenie w dn. 15.10.2002 oraz podliczenie wyników i opublikowanie ich w szkolnej gazetce.
6. Rozpoczęcie kampanii wyborczej w formie plakatów przygotowanych przez uczniów wszystkich klas i rozwieszenie ich na szkolnych korytarzach.
7. Zredagowanie zaproszeń dla honorowych członków Szkolnej Komisji Wyborczej - Dyrekcja, pedagog.
8. Skompletowanie wzorów "Kart do głosowania" i "Protokółu wyborczego" celem skserowania ich przez rodziców (400 szt.).
9. Wykonanie napisów informacyjnych dla Szkolnej Komisji Wyborczej, a także ułożenie grafiku głosujących klas i przygotowanie lokalu wyborczego w sali nr 2 (urna, kabina do głosowania, stoły dla Komisji, kwiaty, plakaty informacyjne).
10. Przeprowadzenie wyborów w dn. 24.10.2002 w godz. 8:30 - 12:00 przez Szkolną Komisję Wyborczą.
11. Praca Komisji polegająca na czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem głosowania, podliczeniu głosów i sporządzeniu protokółu oraz podaniu wyników do wiadomości uczniów poprzez wywieszenie protokółu na drzwiach lokalu wyborczego i tablicy ogłoszeń.
12. Przekazanie pocztą elektroniczną protokółu do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
13. Poinformowanie uczniów gimnazjum o wynikach wyborów ogólnopolskich projektu "Młodzi głosują" w formie plakatów.
14. Zredagowanie komunikatów informacyjnych dla "Dwójki gimnazjalisty".

Młodzi głosują - wybory samorządowe 2002

Wybory samorządowe 2002 - sondaż

1) Czy Twoim zdaniem należy brać udział w wyborach samorządowych w Polsce?

a) tak, bo jest to obowiązek obywatelski
b) tak, bo obywatele mogą mieć wpływ na to, co się dzieje na ich terenie
c) nie, ponieważ głos pojedynczego obywatela nic nie zmieni
d) nie, bo to nie interesuje wielu mieszkańców
e) nie mam zdania

2) Czy znasz ordynację wyborczą dla wyborów samorządowych?
a) tak, zapoznałem się z nią na lekcjach wiedzy o społeczeństwie
b) tak, rodzice mówili o niej w domu
c) tak, dowiedziałem się z mas-mediów
d) nie, nikt mi o niej nie mówił
e) nie, bo nie interesuje mnie ta tematyka

3) Czy wiesz, gdzie znajduje się siedziba obwodowej komisji wyborczej, w której będą głosować mieszkańcy z Twojej ulicy?
a) tak
b) nie

4) Czy Twoim zdaniem akcja edukacyjna informująca uczniów o ordynacji wyborczej jest potrzebna?
a) tak, bo jestem obywatelem i przyszłym wyborcą
b) nie, bo jestem jeszcze za młody i nie mam prawa głosować
c) nie mam zdania

Opracowanie: Barbara Frankiewicz

Wyświetleń: 1859


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.