AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jerzy Kamionka
Informatyka, Artykuły

Internet - to co najważniejsze

- n +

Internet - to co najważniejsze

Do podstawowych usług internetowych należą:
1. E-mail - poczta elektroniczna.
2. WWW - strony internetowe
3. FTP - transfer plików
4. IRC - sieciowe pogawędki
5. Handel elektroniczny

Internet- to sieć połączonych komputerów obejmująca od 1983 roku cały świat. Sieć ma strukturę hierarchiczną i zawiera różne sieci lokalne. Internet łączy ze sobą za pomocą połączeń telekomunikacyjnych komputery (sieci komputerowe) z prawie wszystkich krajów świata. Dlatego Internet nazywa się niekiedy "światową siecią sieci".

Internet umożliwia dostęp do wielu usług, takich jak:
- wyszukiwanie informacji, które są umieszczone na stronach WWW,
- wysyłanie listów za pomocą poczty elektronicznej,
- uczestniczenie w otwartych dyskusjach na wybrany temat (tzw. grupy dyskusyjne),
- rozmawianie "na żywo" z innymi użytkownikami Internetu,
- przesyłanie plików.

Sieć lokalna LAN - komputery zainstalowane w jednym budynku (miejscu), np. w szkole, firmie, można połączyć w sieć, używając specjalnego kabla, układów elektronicznych (kart sieciowych) oraz odpowiedniego oprogramowania.

Sieć rozległa WAN - sieć komputerów bardziej od siebie oddalonych, do połączenia potrzebna jest linia telefoniczna lub łącze satelitarne.
Proces łączenia się pomiędzy komputerami przebiega za pomocą odpowiednich linii przesyłowych, które oplatają cały świat. W miejscach przecięcia tych linii, zwanych węzłami, znajdują się specjalne komputery tzw. routery, które podobnie jak policjanci sterują ruchem informacji na skrzyżowaniach sieci. Jeśli któryś z routerów jest nieczynny połączenie jest realizowane przez inny router i czasami droga połączenia nie jest wcale najkrótsza.
Aby komunikacja między różnymi komputerami była możliwa ustalony został zbiór reguł, który musi ona spełniać. Protokół TPC/IP jest to wiec zbiór reguł i standardów obowiązujących przy przesyłaniu informacji w sieci. Wybrane połączenie nie musi być najkrótsze, ważne jest, aby zostało znalezione.

Adres IP- adres używany do jednoznacznej identyfikacji komputera w sieci Internet.

Aby podłączyć się do Internetu potrzebne są trzy rzeczy: komputer o parametrach wystarczających do obsługi internetowego oprogramowania, linia telefoniczna oraz osprzęt (najczęściej modem), który będzie pośredniczył w przetwarzaniu i przesyłaniu informacji liniami telefonicznymi z komputera do komputera. Konieczne będzie również konto u dostawcy usług internetowych lub połączenie z numerem 0202122 Telekomunikacji Polskiej. Właściwie to każdy komputer nadaje się do korzystania z Internetu lecz pełną satysfakcję uzyskamy korzystając z komputera o jak najwyższych parametrach. Dzięki oprogramowaniu komunikacyjnemu zainstalowanemu na komputerze połączenie odbywa się automatycznie i polega na wybraniu numeru telefonicznego, którą to operację program wykonuje automatycznie, serwera internetowego. Jest to jakby centrala telefoniczna, która nie łączy nas z innym telefonem, lecz z internetem. Host zainstalowany jest w firmie, która zajmuje się dostarczaniem usług internetowych i jest to tak zwany provider. Serwer providera ma stałe połączenie z siecią. Najtańszym i najpopularniejszym, choć najwolniejszym sposobem podłączenia się jest zainstalowanie modemu i korzystanie ze standardowej linii telefonicznej. Najważniejszym parametrem każdego modemu jest szybkość przesyłania danych, wyrażana w bitach na sekundę (b/s). Przesłanie jednej litery zabiera około 10 bitów, a więc modem pracujący z prędkością 2400 b/s (2,4 kb/s) może w ciągu sekundy przetransportować około 240 liter, co daje mniej więcej stronę tekstu w ciągu 2/3 sekundy. Tak więc im modem przesyła szybciej informacje tym lepiej, bo jest to związane z czasem połączenia z internetem, a co za tym idzie z ceną jaką płacimy za połączenie oraz z wygodą, to jest z czasem jaki musimy poświęcić na zakończenie przesłania do nas potrzebnych informacji. Obecnie standardem są modemy o szybkości 56 Kb/s. Drugim najbardziej popularnym połączeniem jest dostęp bezpośredni, czyli stałe połączenie użytkownika z providerem (tj. bez ograniczeń czasowych), które jest realizowane przez łącza dzierżawione najczęściej dostarczane przez TP S.A. Szybkość przesyłania informacji przez takie łącze jest o wiele większa niż przez modem i waha się w granicach 9,6 Kb/s - 34 Mb/s, ale i opłata za nie jest większa, dlatego stosują je najczęściej instytucje, w których z internetu korzysta wiele osób przy pomocy wielu komputerów.

Połączenie komutowane (dial-up comection) - połączenie z serwerem dostawcy usług internetowych zestawiane tylko na czas korzystania z sieci. Wada połączenia - mała szybkość transmisji danych.

Tryb offline - jeżeli połączyliśmy się z daną stroną, to istnieje możliwość jej przeglądania już bez połączenia z Internetem (ta strona umieszczona jest wówczas w folderze Windows).

Tryb online - aktywne połączenie z siecią.
NetMeeting - program umożliwiający rozmowy "na żywo" przy wykorzystaniu sieci Internet, za pomocą mikrofonu i kamery wideo.
1. E-mail -poczta elektroniczna
Jest jedną z najczęściej używanych usług internetowych. Poczta elektroniczna pełni tę samą funkcję co poczta tradycyjna. Za jej pomocą można przesłać do konkretnej osoby: tekst, dźwięk, rysunki lub inne dane które mogą być przedstawione w postaci elektronicznej. Zaletą tej poczty jest to że iż adresat nie musi być obecny, aby otrzymać przesyłkę. Przesyłka jest umieszczana w skrzynce pocztowej danego użytkownika, która znajduje się na serwerze poczty elektronicznej. Użytkownik w odpowiednim dla siebie momencie może pobrać wszystkie przesyłki z serwera i przejrzeć je.

POP3 - protkół sieci Internet, używany do pobierania poczty z serwera.

SMTP - protkół sieci Internet, używany do wysyłania poczty na serwer.

Aby możliwe było przesłanie poczty, adresat musi posiadać skrzynkę pocztową o nazwie unikatowej w skali całej sieci komputerowej (tą siecią może być także Internet). Adres poczty e-mail jest odpowiednikiem adresu poczty tradycyjnej zawierającej imię, nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania. Jest to ciąg symboli, najczęściej w następującej postaci:
nazwa_użytkownika@nazwa serwera.kod kraju
np. M.Lesiak@pro.onet.pl

Taki adres składa się z dwóch części. Przed znakiem "@" (tzw. małpa) znajduje się identyfikator skrzynki pocztowej, a za "małpą" umieszczony jest identyfikator serwera, na którym ta skrzynka jest umieszczona.

Do obsługi poczty służą odpowiednie programy. Za ich pomocą dokonywana jest edycja treści przesyłki i wprowadzany jest adres adresata (lub adresatów, gdy przesyłka powinna trafić do kilku osób). Za pomocą prostego kliknięcia następuje wysłanie przesyłki. Zwykle trafia ona do miejsca przeznaczenia już po paru sekundach od chwili wysłania.

Jeżeli w szkole jest internet możemy wraz z uczniami założyć konto pocztowe, wysłać list na to konto, a następnie odczytać go ze skrzynki. Do tego celu możemy użyć programu Outlook Express.
2. WWW -strony internetowe

Podczas omawiania tego punku należy otworzyć w przeglądarce wcześniej przygotowaną stronę i przy jej pomocy omawiać zagadnienie.

Tak jak inne usługi Internetu, WWW (ang. World Wide Web globalna pajęczyna) umożliwia dostęp do informacji. Miłośnicy Internetu (a także biznesmeni poszukujący klientów) tworzą strony WWW i ogłaszają, gdzie można je znaleźć. Strony WWW zawierają informacje, które wydały się ich właścicielom możliwe lub wskazane do upublicznienia. Zdarzyć się mogą wiadomości zarówno bezużyteczne, banalne, wręcz obraźliwe czy błędne jak i żywotne, najświeższe, ekscytujące i bezcenne. Strony mogą zawierać między innymi teksty, obrazy i dźwięk. Mogą także zawierać linki czyli połączenia (wskazanie na inną. zwykle zbliżoną tematycznie stronę). Linki mają zwykle postać ikony lub podkreślonego słowa czy wyrażenia. Kliknięcie na link powoduje przejście do wskazywanej przezeń strony.

Hipertekst - tekst zazwyczaj podkreślony lub wyświetlony innym kolorem. Po wybraniu tego tekstu za pomocą myszy możemy przenieść się na inną stronę.

Użytkownik może na przykład utworzyć własną stronę WWW prezentującą jego osobę i dodać linki do innych stron związanych z jego życiem. Inni mogą natomiast dodać linki do strony tej osoby. Podkreślone słowa są linkami do innych stron WWW.
3. FTP.

FTP to skrót od File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików. FTP można wykorzystać do przesyłania własnych plików do klienta, sprzedawcy czy przyjaciela lub do ściągnięcia plików z internetu do swojego komputera. Często np. używa się programów FTP do zapisania na własnym dysku całych stron WWW. Po umieszczeniu strony na własnym dysku, odłączamy się od internetu i wówczas dopiero przystępujemy do przeglądania strony. Oszczędza to nam kosztów związanych z opłatą za internet dla np. TPSA.

Wykonujemy z uczniami ćwiczenia, które mają na celu ściągnięcie z internetu strony WWW.

4. IRC USNET.

IRC (Internet Relay Chat - rozmowy w internecie) można porównać do radia CB. Podobnie jak tam i tu konwersacje między użytkownikami prowadzone są na wielu kanałach. Użytkownik wybiera interesujący go kanał i przyłącza się do rozmowy. Rozmowa odbywa się przy pomocy klawiatury. Tekst pisany przez jedną osobę pojawia się na ekranach wszystkich uczestników odbierających dany kanał. Jednym z najlepszych programów tego typu jest program o nazwie MIRC.

Wykonujemy z uczniami ćwiczenia które mają na celu włączenie się do dyskusji na którymś z dostępnych kanałów.

Usenet- to miejsce spotkań internetowej społeczności przeznaczone do roztrząsanie różnorodnych zagadnień. W jego skład wchodzi ponad 25 000 grup dyskusyjnych, każda poświęcona konkrretnej tematyce. Dla każdego problemu można znaleść odpowiednią grupę dyskusyjną, przesłać do niej swoje pytanie i czekać na odpowiedź. Usenet to kwintesencja Internetu, czyli wirtualna społeczność w akcji: zabawa, wsparcie w problemach, sprzeczki i niezwykła przydatność. To, obok poczty elektronicznej, najwyżej ceniona część Sieci.
Podział grup dyskusyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie już w nazewnictwie. Każdy człon nazwy określa jakiś krąg zainteresowań. Oto najpopularniejsze hierarchie:
- alt. - dyskusje alternatywne.
- bioneet. - tematyka biologiczna.
- biz. - miejsce na reklamy.
- comp. - tematyka komputerowa.
- news. - dyskusje na temat Usenetu.
- rec. - hobby i rekreacja.
- sci. - wszelkie gałęzie nauki.
- soc. dyskusje społeczne, kulturalne i religinjne.
- eu.- edukacyjny

Wybrane symbole nazw krajów.
Symbol Kraj
pl
de
swe
no
uk
fr
Polska
Niemcy
Szwecja
Norwegia
Wielka Brytania
Francja
5. Handel elektroniczny
Przed rozpoczęciem omawiania tego podtematu należy zalogować się na stronę sklepu internetowego np.: www.emarket.pl

W ostatnim okresie jedną z dziedzin, które zdobywają popularność w internecie jest handel elektroniczny. Poprzez Internet można zamawiać i kupować właściwie wszystko. Najchętniej kupowanymi towarami są książki i płyty CD z muzyką.

Zakupy przez Internet polegają na wejściu na odpowiednią stronę i podanie hasła. Zamówione towary tak jak w tradycyjnym sklepie trafiają do virtualnego koszyka. Zamówiony towar można otrzymać przesyłką kurierską i zapłacić przy odbiorze.

Opracowanie: JERZY KAMIONKA

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2555


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.