AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Pawlaczyk
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Jak zmieniał się wizerunek Polaka w ciągu ostatnich lat oraz nietolerancja wobec innych narodowości

- n +

Jak zmieniał się wizerunek polaka w ciągu ostatnich lat oraz nietolerancja wobec innych narodowości

SCENARIUSZ LEKCJI.

CELE:

- pomoc uczniom w uzmysłowieniu sobie konsekwencji wynikających z uprzedzeń i braku tolerancji,
- uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za opinię o Polakach,
- ukazanie pozytywnych i negatywnych cech Polaków,
- rozwijanie krytycyzmu i poczucia własnej wartości.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

- słownik języka polskiego,
- fragment Karty Narodów Zjednoczonych,
- papier, długopisy, kolorowe kartki samoprzylepne, klej,
- schemat metaplanu,
- materiały o tolerancji zebrane przez uczniów.

PRZEBIEG LEKCJI:

1 Dyskusja związana z rozumieniem przez uczniów słowa "tolerancja".
2 Konfrontacja wiedzy i odczuć uczniów z definicją tolerancji zaczerpniętą ze "Słownika języka polskiego".
3 Zwrócenie uwagi na obecność terminu tolerancja w prawie międzynarodowym np. w Karcie Narodów Zjednoczonych, oraz dyskusja o tym dlaczego w prawie międzynarodowym przywiązuje się dużą wagę do kwestii związanych z tolerancją w wymiarze prawnym i etycznym.
4 Podział klasy na 5-osobowe grupy. Każda grupa dostaje kartkę z zapisanym początkiem zdania "Polak jest..." do którego uczniowie dopisują dalszy ciąg.
5 Do narysowanej na tablicy tabeli "Wady i zalety Polaków" grupy uczniów wpisują cechy Polaków a następnie wyrażają swoje opinie o tym jak rozumieją pojęcia: Polak, "Polaczek".
6 Uczniowie podają przykłady podobnych par w stosunku do innych narodów np. Żyd-Żydek, Francuz- żabojad. Pogadanka dlaczego ludzie używają takich pogardliwych określeń?
7 Na podstawie materiałów pomocniczych (przytaczanie fragmentów tekstów) oraz własnej opinii uczniowie odpowiadają na pytanie: JAK ZMIENIAŁ SIĘ WIZERUNEK POLAKA W CIĄGU OSTATNICH LAT? (analiza problemu metodą metaplanu).
8 Liderzy grup prezentują prace swoich zespołów i przedstawiają wnioski.
9 Przygotowanie plakatów o tolerancji z wykorzystaniem przyniesionych przez uczniów materiałów.

Opracowanie: Agnieszka Pawlaczyk

Wyświetleń: 2091


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.