AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Mogga
Historia, Sprawdziany i testy

Zagłada Żydów, Zjazd aktywistów NSDAP w 1936 roku, Koniec II wojny światowej - testy wyboru oparte na anlizie tekstów źródłowych

- n +

Zagłada Żydów, Zjazd aktywistów NSDAP w 1936 roku, Koniec II wojny światowej - testy wyboru oparte na anlizie tekstów źródłowych

I Dotyczy tekstów nr1

1. Żydzi mieli się dostawać do:
A. niemieckich praw
B. wszelkich sytuacji
C. życia pod okupacją

2. Co przeżyła Rywka Joselewska?
A. obóz koncentracyjny
B. roboty przymusowe
C. masową egzekucję.

3. Co miało pozostać z kwestii żydowskiej?
A. transporty
B. cmentarz
C. obozy koncentracyjne

4. Co groziło Polakowi za podwiezienie Żyda?
A. kara śmierci
B. wysoki wyrok więzienia
C. duża kara pieniężna.

5. Jak nazywano transporty Żydów do obozów koncentracyjnych?
A. transportami wysiedleńców
B. transportami więźniów
C. transportami kolonistów.

6. Ile osób zamykano w jednym wagonie?
A. 5-6 tys. osób
B. 100 osób
C. 20 osób

7. Jakie warunki starano się stworzyć Żydom?
A. ułatwiające życie w gettach
B. takie, jak innym mieszkańcom okupowanych krajów
C. utrudniające im dostosowanie się do sytuacji.

8. Kim był Ludwig Fischer?
A. doktorem medycyny
B. generalnym gubernatorem
C. gubernatorem dystryktu warszawskiego

9. Co robiono przed egzekucją?
A. zawiązywano Żydom oczy
B. rozbierano Żydów do naga
C. dawano skazańcom ostatni posiłek

10. Jak reagowała Rywka na ocalenie? Podkreśl odp. fałszywą.
A. chciała umrzeć
B. dziękowała Bogu za życie
C. rozpaczała nad stratą całej rodziny.

11. Jak nazwano obóz w Treblince?
A. obozem pracy
B. mordownią
C. obozem koncentracyjnym

12. Czym stał się Umschlagplatz?
A. placem defilad
B. placem zbiórek SS-manów
C. synonimem śmierci

13. W jaki sposób zachowywały się ofiary?
A. były zrezygnowane
B. walczyły z Niemcami
C. modliły się

14. Co robiła R. Joselewska po ocaleniu?
A. ukryła się w piwnicy
B. uciekła do lasu
C. przez trzy doby siedziała przy zbiorowej mogile

15. Ile lat miała babka Rywki?
A. 80 lat
B. 70 lat
C. 60 lat

II Dotyczy tekstu numer 2
16. Czego dotyczy tekst nr2?
A. zjazdu aktywistów NSDAP
B. wyboru A. Hitlera na prezydenta Niemiec
C. mianowania A. Hitlera wodzem.

17. Czym jest dla uczestników flaga? podkreśl odpowiedź fałszywą.
A. skracaniem materiału
B. obowiązującą wskazówka
C. symbolem partyjnym komunistów

18. Kim jest Hitler wg dr Leya?
A. przywódcą państwa
B. darem zesłanym przez boga
C. przywódca Europy

19. Gdzie odbył się zjazd aktywistów NSDAP?
A. w okolicach Norymbergii
B. w Berlinie
C. w Monachium

20. Jaka niespodziankę przygotowano dla Hitlera?
A. ciemności rozjaśniło 150 lotniczych reflektorów
B. wielopiętrowy tort
C. kanonadę artyleryjską

21. Kiedy miał miejsce ten zjazd?
A. w styczniu 1934 roku
B. we wrześniu 1939 roku
C. w grudniu 1936 roku

22. Ile lokalnych grup przybyło na zjazd?
A. 2500
B. 25 tysięcy
C. 250 tysięcy

23. W jakim miejscu miał miejsce zjazd?
A. na stadionie
B. stadionie wielkiej gotyckiej katedrze
C. na łące

24. Jakie okrzyki wznoszono?
A. poparcia aktywistów entuzjazmu
B. radości
C. zdrowia aktywistów szczęścia

25. Ilu aktywistów spotkało się z Hitlerem?
A. 15000
B. 140 tysięcy
C. 14 tysięcy

III Dotyczy tekstu numer 3

26. Jak nazywano bombę?
A. "Circle"
B. "Enola Gay"
C. "Little Boy"

27. Kiedy zrzucono bombę?
A. nocą
B. późnym wieczorem
C. wczesnym rankiem

28. Na jakie miasto zrzucono bombę?
A. gęsto zaludnione
B. na stolicę
C. 15-tysięczne

29. O której godzinie nastąpił wybuch?
A. około 845
B. około 815
C. około 900

30. Co przypominał wybuch? Podkreśl odpowiedź fałszywą.
A. kształt grzyba
B. ognistą kulę
C. wybuch sztucznych ogni

31. Ile osób zginęło od wybuchu?
A. 13939 osób
B. 320 tysięcy
C. tysięcy78,15 tysięcy

32. Ilu członków załogi liczył samochód?
A. ośmiu
B. jedenastu
C. dwudziestu

33. Do czego przymocowana była bomba?
A. do skrzydła samolotu
B. do spadochronu
C. do ogara samolotu

34. Jaki obszar zniszczyły pożary spowodowane wybuchem?
A. o średnicy 8 kilometrów
B. o promieniu 1,5 kilometrów
C. o promieniu 2 kilometrów

35. Co zniszczyło wszelkie życie?
A. wysoka temperatura
B. pożary
C. promieniowania

36. Wybuchu jakiej bomby dotyczy tekst?
A. atomowej
B. napalmowej
C. dynamitowej

KLUCZ ODPOWIEDZI

I
1-B 2-C 3-B 4-A 5-A 6-B 7-C 8-C
9-B 10-B 11-B 12-C 13-A 14-C 15-A  

II
16-A 17-C 18-B 19-A 20-A 21-C 22-B 23-C
24-A 25-B            

III
26-C 27-C 28-A 29-B 30-C 31-C 32-B 33-B
34-A 35-C 36-A          

PUNKTACJA
36 - 33 bdb.
32 - 28 db.
27 - 19 dst.
18 - 12 dop.
11 - 0 ndst.


1. Zagłada Żydów

Przeczytaj poniższe teksty. Są to fragmenty wypowiedzi urzędnika niemieckiego, obwieszczenie dotyczące Żydów w getcie warszawskim, raport relacjonujący akcje wywozu Żydów z getta warszawskiego do Treblinki oraz zeznania kobiety, która przeżyła masowa egzekucję.

Żydzi musza dostosować się do wszelkich sytuacji, a my postaramy się stworzyć takie warunki, aby to było trudne... Żydzi będą ginęli z głodu i nędzy, a z kwestii żydowskiej pozostanie cmentarz.
Ludwig Fischer
gubernator dystryktu warszawskiego

OBWIESZCZENIE
Dotyczy: kary śmierci za nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych

...rozporządził Generalny Gubernator, że żyd, który w przyszłości opuści nieuprawniony wyznaczona mu dzielnicę mieszkaniową, będzie karany śmiercią.

Tej samej karze podlega ten, kto takim żydom udziela świadomie schronienia lub im w inny sposób pomaga (np. przez udostępnienie noclegu, utrzymania, przez zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaju itp.).

Zwracam całej ludności Okręgu Warszawskiego wyraźnie uwagę na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość.
Warszawa, dnia 10 listopada 1941.
(-) Dr Fischer

Przy domach stały wozy ogrodzone ze wszystkich stron deskami. Na te wozy załadowywano zarówno ofiary opierające się, jak i zrezygnowane. Na porządku dziennym było odrywanie matek od dzieci, dzieci od rodziców, żon od mężów.

Codziennie można było widzieć przed południem i pod wieczór niekończące się partie wysiedleńców, nawet bez tobołków, zabranych z mieszkań bez niezbędnej odzieży... Eskortujący żołnierze i SS-mani bez przerwy strzelali bądź to na postrach, bądź też do próbujących się ratować ucieczką.

Przeznaczonych na wysiedlenie Zydle odstawiono na Umschlagplatz Codziennie odchodził transport składający się przeciętnie z 5000 -6000 wysiedleńców godzinach popołudniowych o 16-17 odbywało się załadowywanie do wagonów Przeciętnie ładowano do wagonów 100 osób. Napełnione wagony zamykano od zewnątrz. Kierunek transportu był niezmiennie ten sam-celem była mordownia w Treblince. Umschlagplatz staje się synonimem śmierci. Ludność się chowa, gdzie tylko może-w piwnicach, skrytkach, opuszczonych domach, ruinach.

z raportów przygotowanych jesienią 1942
przez organizacje żydowskie w getcie warszawskim

Prowadzono nas do tego grobu, byliśmy już nadzy... Widziałam na własne oczy, jak zastrzelono ojca. Później przyszła kolej na moją matkę... później na babkę, mająca 80 lat... młodsza siostrę... później druga siostrę i na mnie samą... (...) czułam jak z ramion wyrywają mi moją maleńka córeczkę i usłyszałam wtedy strzał... Niemiec chwycił mnie za włosy, strzelił i upadłam. Cały czas spadali na mnie ludzie... Powoli zaczęłam się czołgać wśród masy trupów... Ukryłam się w polu... biegły po nim wystraszone dzieci... zabito je... Gdy Niemcy odeszli, podeszłam do zbiorowej mogiły i chciałam umrzeć... widziałam na własne oczy, jak zabito cała moją rodzinę, wszystkich, wszystkich. Przez trzy dni i trzy noce siedziałam na tej mogile...
zeznania świadka Rywki Joselewskie, złożone na procesie Eichmanna

2. Jest to relacja ze zjazdu aktywistów NSDAP, który odbył się w okolicach Norymbergii w 1936 roku. Poniższe sprawozdanie ukazało się w grudniu 1936 roku.

Widzieliśmy wiele marszów, defilad i parad. Ale żaden z nich nie był tak poruszający, jak ten wczorajszy zjazd, na którym, późnym wieczorem, 140000 aktywistów spotkało się z Hitlerem. Na błoniach koło Zeppelin było jasno jak w dzień. Nie jest łatwo oddać słowami nastroju potęgi owych godzin.

Początkowo odległe, dalekie okrzyki tłumu zbliżają się i ogromnieją. Wódz jest tutaj! Wszyscy mężczyźni stoją w paradnym szyku. Jeden z organizatorów, dr Ley, składa raport Hitlerowi. I nagle niespodzianka jedna z wielu tego wieczora. W chwili, gdy Adolf Hitler wkracza na łąki, rozbłyska 150 lotniczych reflektorów. Ich światło tnie ciemności nocy i buduje jasne sklepienie nad głowami zgromadzonych. Łąka przypomina potężna gotycka katedrę o ścianach ze światła. A wewnątrz niej wznosi się 25 tysięcy flag, wokół których zebrało się 25000 lokalnych, regionalnych, zakładowych grup, reprezentujących cały naród.

Każdy ze zgromadzonych jest gotów oddać życie za ten skrawek materiału. nie ma nikogo, dla kogo ta flaga nie byłaby obowiązująca wskazówką i najwyższym zobowiązaniem.

Wielka chwila naszego Ruch święci się tu i teraz, a przed ciemnością chroni ją nasze światło. Ręce wszystkich wznoszą się do pozdrowienia. Flagi łopocą.

Dr Ley mówi: wierzymy w Pana Boga, który nas chroni i prowadzi, i który zesłał nam Ciebie, Wodzu! Po tych słowach ze 150000 gardeł płyną nie milknące okrzyki poparcia i entuzjazmu.
- Do jakich uroczystości porównywany jest mityng polityczny?
- Jakie uczucia budzi w Tobie ta relacja?

3. Koniec II wojny światowej
Przeczytaj poniższy tekst. O jakim wydarzeniu mówi? Jakie skutki bezpośrednie i dalekosiężne miało to wydarzenie?

6 sierpnia 1945 roku, wczesnym rankiem, kiedy ludzie rozpoczynali swój dzień pracy, a dzieci kolejny dzień nauki, samolot "Etola Gay" z bomba "Little Boy" nadlatywał nad jedno z gęsto zaludnionych miast.

Jeden z jedenastu członków załogi o godzinie 8.15 nacisnął lewarek i odczepił bombę przymocowaną do spadochronu. Bomba została zrzucona i po dalszych 45 sekundach wybuchła 600 metrów nad miastem.

Potężny blask, kula ognista i wielka czerwona chmura w kształcie grzyba pojawiły się nad miejscem wybuchu. Żar rozprzestrzenił się z prędkością 1200 km na godzinę, podpalając wszystko w promieniu 4km. Pożary trwały ponad 6 godzin. W promieniu 1,5km od miejsca wybuchu budynki zamieniły się w gruz i pył. Promieniowanie zniszczyło wszelkie życie w promieniu kilometra.

W tym czasie w mieście znajdowało się prawdopodobnie 320000 ludzi. Bomba spowodowała śmierć 78150 osób, dalszych 13939 uznano za zaginione, ciężko rannych było równie dużo. Straty wynosiły 180000 osób.

Opracowanie: Dorota Mogga

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2647


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.