Katalog

Marta Kijowska
Biologia, Sprawdziany i testy

Struktura organizmów a ich środowisko życia

- n +

Struktura organizmów a ich środowisko życia - testy dla gimnazjalistów

GRUPA I

1. Przyporządkuj poniżej wypisane organizmy do odpowiednich grup: (3pkt)
gąbka, ameba, sałata morska, pierwotek, pantofelek, lipa
- organizmy jednokomórkowe:.......................................
- organizmy wielokomórkowe:......................................
- organizmy tkankowe:.............................................

2. Wskaż (podkreśl) w której komórce sprawniej przebiegają procesy życiowe, jeżeli założymy, że komórka kształtem przypomina sześcian: (2 pkt)
a) komórka o boku a = 2
b) komórka o boku a = 3

3. Wymień tkanki roślinne stałe (1 pkt):....................................
........................................................................

4. Scharakteryzuj tkankę okrywającą (rysunek, budowa, funkcje) (4 pkt)

5. Spośród podanych określeń wybierz te (podkreśl), które dotyczą tkanki wzmacniającej
(1pkt):
przetchlinka, łyko, zwarcica, drewno, wiązka przewodząca, twardzica, aparat szparkowy.

6. Wymień wytwory tkanki nabłonkowej u zwierząt (2pkt):.....................................................................
................................................................................

7. Scharakteryzuj tkankę mięśniową (dokonaj podziału, wykonaj rysunki, opisz budowę komórek, funkcje, położenie w organizmie) (6pkt).

8. Wyjaśnij pojęcia (2pkt):
- synapsa ..................................................................
..........................................................................
- cewka ................................................................
.........................................................................
.........................................................................

9. Oceń prawdziwość stwierdzenia wpisując TAK lub NIE
Gady to zwierzęta dwóch środowisk, ich ciało pokrywa skóra z cienkim naskórkiem stale zwilżona śluzem..........

GRUPA II

1. Dokończ zdanie:
Jednokomórkowy pantofelek jest organizmem żywym ponieważ (2pkt):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

2. W jaki sposób organizmy jednokomórkowe, o dużych wymiarach komórki, poradziły sobie ze sprawnym kontrolowaniem przez jądro tak dużego obszaru? (3pkt).
- ..............................................................................
..............................................................................
- ..............................................................................
..............................................................................
- .............................................................................
.............................................................................

3. Wymień tkanki roślinne twórcze (1pkt): .........................................
..............................................................................

4. Scharakteryzuj tkankę przewodzącą (dokonaj podziału, wykonaj rysunki, opisz budowę i funkcje) (4pkt).

5. Wymień funkcje jakie pełnią włoski w tkance wydzielniczej (2pkt).
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

6. Spośród podanych określeń wybierz te (podkreśl), które dotyczą tkanki nerwowej (1pkt).
rzęski, akson, osocze, limfa, poprzeczne prążki, dendryty.

7. Scharakteryzuj tkankę łączną (dokonaj podziału, wykonaj rysunki, opisz budowę i funkcje jakie pełni w organizmie) (6pkt).

8. Wyjaśnij pojęcia (2pkt):
- zwarcica ...........................................................................
...........................................................................
- aparat szparkowy ............................................................................
............................................................................

9. Oceń prawdziwość stwierdzenia wpisując TAK lub NIE (1pkt):
Ciało ryb pokryte jest skórą właściwą oraz cienkim naskórkiem, w którym znajdują się gruczoły produkujące śluz..........

Opracowanie: Marta Kijowska

Wyświetleń: 5732


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.