Katalog

Małgorzata Janzer
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program oddziaływań wychowawczych w klasach I-III

- n +

Program oddziaływań wychowawczych w klasach I - III

1. Integrowanie zespołu klasowego - wzmacnianie poczucia własnej wartości.

FORMY REALIZACJI:
- okazywanie zainteresowania uczniom
- słuchanie
- pozytywne informacje dla rodzica
- poznanie szczególnych umiejętności każdego ucznia w razie potrzeby - wywiad środowiskowy
- testy socjometryczne- zorientowanie się w pozycji dziecka w grupie

METODY PRACY:
Wykorzystanie aktywnych metod pracy, które pozwalają na zaangażowanie uczniów, umożliwiając im osobiste przeżywanie treści poszczególnych zajęć.

PROPONOWANE METODY:
- "Krąg"
- "Praca w małych grupach"
- "Burza mózgów"
- "Drama"
- "Rysunek"

2. Higiena zdrowia psychicznego.

FORMY REALIZACJI:
- ćwiczenia zachowań asertywnych- zabawy
- jasne i zrozumiałe prawa regulujące stosunki koleżeńskie
- (wspólne z dziećmi i rodzicami opracowanie klasowych kodeksów zachowań)

3. Stwarzanie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza szkołą.

FORMY REALIZACJI:
- bezpieczeństwo w czasie przerw - pogadanki
- bezpieczne poruszanie się poza terenem szkolnym- pogadanki

4. Kształtowanie u uczniów kultury osobistej i zachowań kulturalnych.

FORMY REALIZACJI:
- dbałość o kulturę słowa
- pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

5. Organizacja wolnego czasu dla ucznia.

FORMY REALIZACJI:
- rozwijanie u uczniów zainteresowań, zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą
- zachęcanie do aktywnego wypoczynku

6. Zapobieganie agresji słownej i fizycznej.

FORMY REALIZACJI:
- rozmowy nauczyciela z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze
- indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami ucznia
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną

METODY PRACY:
Zabawy i ćwiczenia interakcyjne. Warunkiem udanego ćwiczenia czy gry jest postaranie się o pełen zaufania klimat w grupie. Nie należy zmuszać do udziału w ćwiczeniach, pozwolić pozostać w pozycji obserwatora. Po każdej zabawie należy wyciszyć grupę, uspokoić i dać czas na zastanowienie.

PROPONOWANE ĆWICZENIA:
dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie:
- "Kiedy jestem wściekły"
- "Mowa ciała"
- "Symbole agresji"
- "Podróż do krainy wściekłości"
- "Denerwuje mnie u ciebie..."

rozpoznawanie przyczyn wściekłości:
- "Kto tutaj rządzi?"
- "Dziura w murze"
- "Wściekły jak dzikie zwierzę"
- "To mnie złości"
- "To mnie najbardziej denerwuje"
- "Wściekłe początki zdania"

uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych ludzi:
- "Ręka nie musi bić"
- "Znajomość ludzkich charakterów"

opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji:
- "Otrząsanie się ze złości"
- "Kartki złości"
- "Bez złości mamy więcej radości"
- "Obrona przed głupimi zaczepkami"
- "Pojedynek na kciuki, ramiona, walka raków"

budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości:
- "Jestem - potrafię - mam"
- "Dziecko w studni"
- "Taki sam i inny"
- "Jestem dumny"
- "Moje dobre strony"

nawiązywanie nieagresywnych kontaktów:
- "Budowle z naszych ciał"
- "Mówiące dłonie"
- "Głaskanie jeża"
- "Grupowy obrazek"
- "Jesteśmy wspólnotą"
- "Dobrze czuć się w grupie"

pokojowe rozwiązywanie konfliktów:
- "O dziecku, które pokonało złość"
- "Załagodzenie kłótni"
- "Za i przeciw

BIBLIOGRAFIA:
1." Gry i zabawy przeciwko agresji "-Rosemarie Portmann
2." Gry i zabawy na lekcji' -Aleksandra Dobrzyńska

Opracowanie: Małgorzata Janzer

Wyświetleń: 2181


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.