AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Janzer
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Działania podejmowane w celu uniknięcia zagrożeń w klasach I-III. Profilaktyka

- n +

Działania podejmowane w celu uniknięcia zagrożeń w klasach I - III

Profilaktyka jest uzupełnieniem działań wychowawczych. Jest to ochrona przed zagrożeniem i reagowaniem na nie.

Cele i zadania profilaktyki w szkole:

1.Cele:
- Ochrona uczniów przed wszelkimi zagrożeniami w rozwoju, czyli dbanie o bezpieczeństwo i podnoszenie jego poziomu
- Wzrost kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

2.Zadania:
- Budowanie pozytywnych więzi ucznia ze szkołą, stwarzanie możliwości pozytywnego zaistnienia w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej
- Współpraca z rodzicami w zakresie planowania pracy profilaktycznej, rozwiązywania powstałych problemów
- Współpraca z pedagogiem szkolnym i poradniami pedagogiczno- psychologicznymi.

Sposoby realizacji:
- Pogadanki
- Zatwierdzone przedstawienia teatralne
- Wczesne diagnozowanie środowiska ucznia
- Gazetki
- Konkursy
- Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- Spotkania z pedagogiem i specjalistami.

Zapobieganie przemocy
Lp. Zadania ogólne Zadania szczegółowe Formy realizacji
1 Adaptacja do wymagań i warunków szkoły - Integracja pierwszych klas

- Zorganizowanie uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych

- Zapoznanie z Kodeksem Zachowań i Regulaminem WSO
- Zajęcia zgodne z programem Adaptacji ucznia do szkoły
- Uroczystość ślubowania
2 Stwarzanie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza szkołą - Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przerw

- Omówienie sytuacji kryzysowych
- Dyżury nauczycieli

- Pogadanki
3 Higiena zdrowia fizycznego i psychicznego - Zajęcia rozwijające świadomość własnego ciała i roli równowagi zdrowotnej

- Zdobywanie wiedzy o zdrowiu, uczenie się dbania o zdrowie własne i społeczności, w której się żyje, a także zdrowych sposobów organizowania i spędzania czasu wolnego
- Udzielanie wsparcia psychicznego w trudnych sytuacjach

- Nauczenie uczniów komunikowania się, aktywnego słuchania drugiego człowieka, obrony własnego zdanie

- Tworzenie klasowych kodeksów zachowań, norm i praw regulujących stosunki koleżeńskie
- Zajęcia ruchowe

- Spotkania z pielęgniarką

- Indywidualne rozmowy

- Zajęcia zgodnie z blokiem tematycznym
4 Monitorowanie agresji i przemocy w szkole - Badanie zjawiska przemocy w szkole

- Przekazywanie rzeczowych, dostosowanych do specyfiki odbiorców informacji o skutkach tych działań
- Ankiety dla uczniów rodziców i nauczycieli
5 Zapobieganie wulgaryzmom - Natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy wulgaryzmów- Pedagogizacja rodziców "Kultura słowa- rodzic wzorem dla dziecka"

- Wskazywanie kulturalnego sposobu wyrażania się. Zwroty grzecznościowe.
- Indywidualne rozmowy z uczniami, z rodzicami
- zebrania

- wszystkie zajęcia
6 Współpraca z rodzicami - Informowanie rodziców o przejawach zachowań agresywnych, wspólne radzenie sobie z tym problemem

- Pedagogizacja rodziców "Nieprawidłowe zachowania wśród uczniów- różne formy agresji"
- Przekazywanie informacji
7 Dokształcanie się nauczycieli - Zapoznanie nauczycieli z przyczynami agresji i zależnością pomiędzy okresem rozwojowym a zachowaniem

- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w relacjach z uczniami
- Szkolenia
Przeciwdziałanie uzależnieniom:
 
Lp. Zadania ogólne Zadania szczegółowe Formy realizacji
1 Zapoznanie z zasadami dotyczącymi próbowania środków odurzających - Szkodliwość dla organizmu i konsekwencje - Spotkanie z pielęgniarką

- Spotkania z policjantem
2 Zapobieganie sięganiu po alkohol, papierosy, narkotyki - Propagowanie zdrowego stylu życia i bycia.

- Oddziaływanie na rodziców poprzez dzieci pod hasłem "Mamo, tato - nie pal"

- Choroby wywoływane paleniem papierosów i piciem alkoholu
- Konkurs na temat szkodliwości palenia

- Pogadanki

- Rozmowy dzieci z rodzicami

- Filmy profilaktyczne
3 Uzależnienie od mediów i komputera - Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, wypoczynek bierny i czynny

- Rozwijanie zainteresowań

- Ciekawe programy w TV
- Wycieczki

- Co warto przeczytać?

- Hobby


Agresja

Środki zaradcze podejmowane na poziomie zespołu klasowego:

1) Diagnoza problemu w klasie.
2) Nie wycofywanie się z problemu, lecz rozwiązywanie go.
3) Ułożenie klasowego regulaminu, zawierającego normy postępowania zapobiegające min. agresji - nagradzanie i sankcje.
4) Ścisła współpraca z rodzicami:
- informowanie o zachowaniu dziecka
- pedagogizacja rodziców
- szybki kontakt z rodzicem w związku z potrzebą chwili
- rozpoznanie środowiska rodzinnego- wywiad środowiskowy
5) Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
6) Aktywizowanie uczniów sprawiających problemy do działań na rzecz klasy (szkoły).
7) Utrzymywanie stałego kontaktu z domem rodzinnym.

Środki zaradcze na poziomie jednostki:

1) Rozmowy ze sprawcami i ofiarami agresji.
2) Rozmowy z rodzicami uczniów, których problem dotyczy.
3) Pomoc ze strony "neutralnych" uczniów.
4) Wsparcie rodziców ze strony szkoły.
5) Fachowa pomoc psychologa dla rodziców i uczniów.
6) Zmiana klasy lub szkoły.

Szkodliwość palenia papierosów

Środki zaradcze podejmowane na poziomie zespołu klasowego:

1) Pogadanki z pielęgniarką dotyczące szkodliwości palenia papierosów:
- układanie puzzli dotyczących szkodliwości nikotyny
- rozdanie ulotek
2) Wykonanie plakatów na temat szkodliwości palenia.
3) Przekazanie listu do Rodziców z apelem o niepalenie papierosów w obecności dzieci.

Środki zaradcze na poziomie jednostki:

1) Rozmowy indywidualne z uczniem i rodzicami.

Narkotyki, leki, alkohol

Środki zaradcze podejmowane na poziomie zespołu klasowego:

1) Pogadanka z pielęgniarką szkolną.
2) Obserwacja.
3) W razie potrzeby współpraca z pedagogiem i poradnią.
4) Pedagogizacja rodziców.

Środki zaradcze na poziomie jednostki:

1) Rozmowy indywidualne.
2) Skierowanie do uprawnionego specjalisty.

BIBLIOGRAFIA:

1) "Gry i zabawy przeciwko agresji" -Rosemarie Portmann
2) "Bajkowe spotkania. Program zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej" -Jolanta Bąk
3) "Wychowawczy program profilaktyczny" -Małgorzata Grodowska

Opracowanie: Małgorzata Janzer

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4406


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.