Katalog

Mariola Kolińska
Religia, Sprawdziany i testy

Test dla młodzieży przygotowujący do sakramentu bierzmowania opracowany na podstawie "Katechizmu bierzmowania" wyd. Bernardinum

- n +

Test - sakrament bierzmowania / O kościele świętym /

Grupa A

IMIĘ I NAZWISKO:...................................
KLASA:.............

1/ Kościół katolicki to: / podkreśl właściwą odpowiedź /
- Papież, księża, zakonnicy, siostry zakonne
- Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów
- Duży budynek z wysoką wieżą, na szczycie której znajduje się krzyż

2/ Kościół katolicki założył: /podkreśl właściwą odpowiedź /

* św. Piotr * Pan Jezus * Apostołowie * Papież

3/ Zadaniem kościoła jest / dokończ zdania /

- Budowanie.............................................na ziemi.
- Prowadzenie................................................... z Bogiem w wieczności.

4/ Jakie cechy posiada kościół katolicki? / podaj i opisz przynajmniej trzy/

- .....................................................................................................
.....................................................................................................
- .....................................................................................................
.....................................................................................................
- .....................................................................................................
.....................................................................................................

5/ Duch św. to: / podkreśl właściwą odpowiedź /

- Trzecia Osoba Boska
- Gołębica
- Anioł

6/ Kiedy Duch św. zstępuje na nas?
- .....................................................................................
- .....................................................................................

7/ Co to jest diecezja?

Diecezja to część........................, którą rządzi...................... .Diecezja
dzieli się na.................,...................... na parafie. Kilka diecezji tworzy
............................... Kilka metropolii tworzy.....................................

8/ Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
9/ Rzeczy ostateczne człowieka to: / wykreśl błędne odpowiedzi /
- starość
- sakrament namaszczenia chorych
- sąd Boży
- niebo, piekło, albo czyściec

10/ Sobór powszechny to:
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

11/ Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach:
- 1962 - 1965
- 1951- 1956
- 1972 - 1978

Był to II Sobór..............................

12/ Kto jest Biskupem - Ordynariuszem diecezji pelplińskiej


-.....................................................................

13/ Śmierć jest to: / podkreśl właściwą odpowiedź /
- stan kary doczesnej
- Odłączenie duszy od ciała człowieka
- Stan wiecznej kary
- Zjednoczenie duszy i ciała


14/ Co wiesz o Janie Pawle II

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Grupa B

IMIĘ I NAZWISKO:...................................
KLASA:.............

1/ Kościół katolicki to: / podkreśl właściwą odpowiedź /
- Papież i biskupi z nim zjednoczeni
- Owczarnia Pana Jezusa
- Miejsce, w którym sprawowana jest Eucharystia

2/ Kto jest obecnie Głową Kościoła: /podkreśl właściwą odpowiedź /

* św. Piotr * Pan Jezus * Apostołowie * Papież

3/ Kiedy Duch św. zstąpił na Apostołów?

-........................................................................................
4/ Po czym poznajemy, że Kościół jest święty? / Dokończ zdania /

- Głosi..............................................................................................
- Sprawuje.........................................................................................
- Wychował i wychowuje............................................................

5/ Kim są biskupi? / podkreśl właściwą odpowiedź /

- Patronami diecezji
- Następcami Apostołów
- Opiekunami kapłanów

6/ Co to jest dekanat?

Dekanat to część........................, którą kieruje....................... .
Dekanat dzieli się na.................. Parafią zarządza...................... .


7/ Do jakiego dekanatu należy nasza parafia?
-.........................................................................

8/ Naszym dziekanem jest ksiądz ...................................................

9/ Co to jest niebo? / podkreśl właściwą odpowiedź /
- miejsce, gdzie Aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem
- powrót do doskonałości
- pokój i radość sumienia oraz pociecha duchowa

10/ Wymień kilku polskich świętych:
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................

9/ Podkreśl święta Matki Bożej
- Święto Zmartwychwstania
- Święto Wniebowzięcia
- Święto Niepokalanego Poczęcia
- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

10/ Synod diecezjalny to:
.......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

11/ Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

- .....................................................................................


12/ Kto jest Biskupem - Pomocniczym diecezji pelplińskiej

- Ksiądz bp....................................................................

13/ Świętych obcowanie to: / podkreśl właściwą odpowiedź /

- duchowa łączność między wiernymi na ziemi, a duszami w czyśćcu
- cielesna łączność między świętymi w niebie, a wiernymi na ziemi
- duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie

14/ Co wiesz o Karolu Wojtyle?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Opracowanie: Mariola Kolińska

Wyświetleń: 15231


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.