Katalog

Renata Adaszek
Biologia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości o stawonogach dla klasy VI

- n +

Sprawdzian wiadomości o stawonogach dla kl. VI

GR.I

Imię i nazwisko...........................................................................

I. Obok zdania prawdziwego postaw literę "P", a fałszywego "F".
1.Rak ma 5 par odnóży krocznych............
2.Organem oddechowym pająka są płuca...........
3.Układ wydalniczy skorupiaków stanowią skrzela..............
4.Wydzielina kądziołków przędnych pająka w kontakcie z powietrzem jest zastyga w nić.................
5.Układ krwionośny raka jest otwarty..............

II. Uzupełnij zdania.
1. Pajęczaki oddychają...................................................................
2.Linienie to...................................pancerza, w pierwszym roku życia................................
3.Skorupiak uznawany za największego to............................................
4.........................................żyją w społeczności o wyraźnej hierarchii.
5.Jeżeli w rozwoju występuje.................................i.................................... to jest to rozwój z przeobrażeniem zupełnym.

III. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1.Najmniejszym skorupiakiem jest:
a) homar
b) stonoga
c) dafnia
2.Owady mają:
a) 4 pary odnóży
b) 3 pary odnóży
c) 5 par odnóży
3.Owadem szkodnikiem jest:
a) mol
b) mrówka
c) biedronka
4.Owady oddychają:
a) tchawkami
b) płucotchawkami
c) skrzelami
5.Pajęczakiem jadowitym jest:
a) czarna wdowa
b) skorpion
c) obie odpowiedzi prawdziwe

IV. Odpowiedz na pytania
1.Jak nazywa się rozwój w którym potomstwo jest identyczne jak dorosły tylko mniejsze?
.................................................................................................................................................
2.Wymień rodzaje odnóży raka i podaj ich funkcje.
.................................................................................................................................................
3.Jakie rodzaje aparatów gębowych mają owady?
..............................................................................................................................................

GR.II

Imię i nazwisko...........................................................................

I. Obok zdania prawdziwego postaw literę "P", a fałszywego "F".
1.Rak ma 19 par odnóży.............
2.Organem oddechowym raka są płuca................
3.Układ wydalniczy owadów stanowi 100 cewek Malpigiego................
4.Wydzielina kądziołków przędnych pająka przed kontaktem z powietrzem jest cieczą..............
5.Krew owadów przenosi tlen............

II. Uzupełnij zdania.
1.Owady oddychają................................................................................
2.Aparat gębowy pająka tworzą....................................................i nogogłaszczki.
3.Skorupiak stosowany jako pokarm dla ryb akwariowych to..............................................
4...........................................ma żądło.
5.Baryłkarz to owad należący do.......................................................

III. Zaznacz prawidłową odpowiedź
1.Skorupiakiem lądowym jest:
a) homar
b) stonoga
c) kryl
2.Pajęczaki mają:
a) 4 pary odnóży
b) 3 pary odnóży
c) 5 par odnóży
3.Owadem pożytecznym jest:
a) komar
b) pchła
c) biedronka
4.Pająki oddychają:
a) płucami
b) płucotchawkami
c) skrzelami
5.Pajęczakiem pasożytniczym jest:
a) kleszcz
b) świerzb
c) obie odpowiedzi prawdziwe

IV. Odpowiedz na pytania
1.Jak nazywa się substancja budująca pancerz raka?
...........................................................................................................
2.Wymień części ciała owada.
...........................................................................................................
3.Jakie oczy ma owad?
...........................................................................................................

KARTA PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI
 
GRUPA I GRUPA II
I.  
1. "P" 1. "P"
2. "F" 2. "F"
3. "F" 3. "P"
4. "P" 4. "P"
5. "P" 5. "F"
II.  
1.płucotchawkami 1.tchawkami
2.zrzucanie, 7 razy 2.szczękoczółki
3. homar 3. dafnia
4. pszczoły 4. osa
5.larwa, poczwarka 5. szkodników
III.  
1.c) 1.b)
2.b) 2.a)
3.a) 3.c)
4.a) 4.b)
5.c) 5.c)
IV.  
1.Rozwój bezpośredni albo prosty. 1.Chityna
2.Gębowe-odżywianie 2. Głowa, tułów, odwłok,
Kroczne-poruczanie się
Czułki-wrażenia zmysłowe
Odwłokowe-noszenie jaj i potomstwa
Wachlarz-pływanie
 skrzydła. 3 pary odnóży
3.Kłujący, ssący, gryzący i połączenia wymienionych 3. Złożone

PUNKTACJA
18 pkt- celujący  17-15 pkt- bardzo dobry  14-11 pkt- dobry
10-8 pkt- dostateczny  7-4 pkt- dopuszczający  3-0pkt-niedostateczny

Opracowanie: RENATA ADASZEK

Wyświetleń: 11639


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.