AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Elżbieta Zapalska
Język polski, Konspekty

"Dzieje Tristana i Izoldy" - opowieść o miłości i śmierci. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I

- n +

"Dzieje Tristana i Izoldy" - opowieść o miłości i śmierci

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I

Cele lekcji:
- główny: zapoznanie z tekstem średniowiecznym i historią miłości tytułowych bohaterów;
- operacyjne:
* uczeń zna średniowieczną koncepcję miłości;
* uczeń czyta tekst ze zrozumieniem i interpretuje go na poziomie znaczeń metaforycznych;
* uczeń potrafi określić niebezpieczeństwa wynikające z ulegania namiętności
* uczeń rozumie istotę konfliktu pomiędzy namiętnością a obowiązkiem.

Metoda: polimetoda z elementami metody problemowej.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: fragmenty "Dziejów Tristana i Izoldy", podręcznik, fiszki z dyspozycjami dla grup.

PRZEBIEG LEKCJI

I WPROWADZENIE
1. Przypomnienie pojęć chansons de geste, epika rycerska.
2. Informacja o okolicznościach powstania utworu.
3. Przedstawienie treści poematu - dziejów miłości Tristana i Izoldy.
Tristan, siostrzeniec króla Kornwalii Marka, miał sprowadzić dla niego narzeczoną - Izoldę Jasnowłosą. W drodze do Kornwalii Tristan i Izolda wypili napój miłosny przygotowany dla młodej pary. On to spowodował ich wzajemną miłość. Tristan, zmuszony do ucieczki przed zemsta króla, poślubił Izoldę o Białych Dłoniach. Ale zraniony zatrutą strzałą przyzywa na pomoc ukochaną Izoldę Jasnowłosą, tylko ona mogła mu znów pomóc w powrocie do zdrowia. Królowa spieszy na pomoc, ale nie zastaje żywego kochanka. Z żalu umiera przy jego ciele.

II OPRACOWANIE TEMATU
1. Narodziny uczucia bohaterów jako kluczowy moment romansu:
a) kto przyrządził napój miłosny i jakie umiejętności pozwoliły tego dokonać owej osobie?
b) Dla kogo przeznaczony był napój, a kto go wypił?
c) Co symbolizował napój?
d) Czy Tristan i Izolda łatwo się poddali działaniu napoju (co ich powstrzymywało)?
e) Jakie były konsekwencje wypicia napoju przez bohaterów?
f) Na czym polegał tragizm miłości Tristana i Izoldy?
2. Analiza fragmentu pt. "Śmierć":
a) co oznacza głóg wyrastający z grobu Tristana i wrastający w mogiłę Izoldy?
b) Kto i dla kogo opowiada historię tragicznego romansu?

III REKAPITULACJA:
1. Średniowieczna koncepcja miłości:
- "miłość zakazana";
- uczucie rodzące konflikt między honorem a porywami serca;
- rozdarcie między namiętnością a świadomością zdrady;
- Tristan i Izolda - symbol kochanków uosabiających szczęście i cierpienie miłości;
2. "Dzieje Tristana i Izoldy" jako przykład epiki rycerskiej i miłosnej.

IV PRACA DOMOWA
1. Zaproponuj inne zakończenie historii bohaterów (opowiadanie).
2. Wypowiedz się na temat: miłość to wolny wybór czy fatum? - w oparciu o koncepcję miłości zawartą w utworze i własne poglądy na temat tego uczucia.

Opracowanie: Elżbieta Zapalska

Wyświetleń: 27555


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.