AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Jastrzębska
Różne, Artykuły

Metoda Paula Dennisona - kinezjologia edukacyjna, gimnastyka mózgu

- n +

Metoda Paula Dennisona- kinezjologia edukacyjna- gimnastyka mózgu

Jest to metoda mająca na celu pomóc w nauczaniu i uczeniu się, zaczynając od nauki szkolnej, a kończąc na rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych. Została stworzona w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80 - tych. Od kilku lat metoda ta jest znana również w Polsce.

Twórcą Kinezjologii Edukacyjnej, jej procesów oraz prekursorem w stosowanych badaniach mózgu jest Paul Dennison - doktor filozofii, który większą część życia zawodowego był pedagogiem.

Kinezjologia Edukacyjna określana jest także jako Gimnastyka Mózgu. Jej głównym celem jest usunięcie w ludzkim ciele i mózgu ukrytych blokad. Ogromne, więc znaczenie gimnastyka mózgu ma dla dzieci dyslektycznych, dysortograficznych, dysgraficznych, nadpobudliwych, opóźnionych w rozwoju, z porażeniem mózgowym, czyli dla tych, u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne.

Gimnastyka mózgu polega na świadomym wykorzystaniu mięśni celem wzbogacenia odpowiednich partii mózgu o nowe połączenia nerwowe, bo nasz mózg bardzo precyzyjnie współpracuje z ciałem. Kieruje on poszczególnymi częściami ciała poprzez impulsy rozchodzące się w układzie nerwowym. Impulsy te mają ważną zaletę - mogą wędrować w obu kierunkach: od mózgu do danej części ciała i od ciała do mózgu.

Ćwiczenia Paula Dennisona prowadzą do sprawnego posługiwania się obiema półkulami mózgowymi.

Według Dennisona ważnym czynnikiem sprzyjającym dobremu funkcjonowaniu ludzkiego organizmu jest picie dużej ilości wody, ponieważ bierze ona udział we wszystkich procesach zachodzących w organiźmie.
Paul Dennison włączył do swej metody niektóre elementy akumpresury, aby stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające uczeniu się.

Najpierw pijemy wodę (dostarczamy organizmowi energii), potem masujemy punkty na myślenie, następnie wykonujemy ruchy naprzemienne.

Ćwiczenia można przeprowadzać indywidualnie lub w grupach. Mają one również na celu rozwinąć w pełni ukryte dotąd potencjalne możliwośći dzieci.

Ćwiczenia te umożliwiaja efektywniejsze uczenie się, polepszają kondycję fizyczną, psychiczną i duchową, a tym samym czynią człowieka spokojniejszym i bardziej szczęśliwym.

Do najważniejszych ćwiczeń należy zaliczyć:
- "leniwe ósemki" , doskonalą ruchy gałki ocznej, koordynację ręka- oko, poprawiają sprawność pisania.
Ćwiczenia rozpoczynamy lewą ręką i kreślimy znak położonej ósemki. Znak ósemki zakreślamy tak, aby punkt przecięcia linii znajdował się na wysokości oczu, na wprost nosa. Ręka porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w górę, zatacza pętlę
- "słoń" , daje poczucie równowagi i koncentrację, ułatwia zapamiętywanie cyfr i literowanie.
Wygodna pozycja ciała, kolana lekko rozstawione. Głowa dotyka ramienia. Zakreślając ręką odpowiedni ruch śledzimy ją oczyma jak wyobrażoną przez siebie na dalszym planie ósemkę.
- "sowa" , wzmacnia pamięć, wzmaga matematyczną precyzję, polepsza słuch.
Chwytamy mocno i ściskamy mięsień barku lewego prawą dłonią. Powoli owracamy głowę spoglądając za siebie przez lewe ramię, głęboko oddychamy, opuszczamy luźno głowę, robimy głęboki wdech i rozluźniamy mięśnie karku. Powtarzamy ściskając drugi bark.
- "ruchy naprzemienne" , poprawiają intuicję, wyostrzają jasność myślenia, poprawiają wymowę i pisownię.
Ruch polega na jednoczesnym wymachu ręki do przeciwnej do niej nogi. W ten sposób uaktywniamy obie półkule mózgu do równoczesnej pracy.
- "sięganie po piłkę" , (luźne skłony), wzrost pewności siebie, poczucie równowagi i koordynacja ciała, poprawa abstrakcyjnego myślenia.
Nogi skrzyżowane w kostkach. Wykonujemy skłon klatką piersiową do nóg na wydechu. Sięgamy dłońmi jak najdalej przed siebie.Wdech wykonujemy przy podnoszeniu ciała.
- "krążenie szyją" , odciążenie centralnego systemu nerwowego, prawidłowe oddychanie.
Krążenia wykonujemy bardzo wolnym i delikatnym ruchem przenosząc głowę od jednego do drugiego obojczyka.Na koniec pomyśl, że po twojej szyi spływa ciepły wodospad.
- "punkty na myślenie" , stymulują przepływ krwi do mózgu.

Masujemy uszy. Chwytamy dwoma palcami najpierw lewe ucho, zaczynamy od góry małżowiny i pocieramy je. Końcówkę ucha ciągniemy w dół. Później masujemy drugie.

Gimnastyka mózgu to metoda prosta, naturalna, wolna od środków farmakologicznych i efektywna.
Ćwiczenia można wykonywać w każdym miejscu, w każdym czasie i bez wydatku finansowego.

BIBLIOGGRAFIA:
1.Twórcza kinezjologia w praktyce.Propozycje dla każdego.Praca zbiorowa.KINED,W- wa 2002 r.
2.Materiały z kursu "Gimnastyka Mózgu"
3.Kinezjologia edukacyjna, film metodyczno - instruktżowy,video.

Opracowanie: mgr Agnieszka Jastrzębska

Wyświetleń: 4609


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.