Katalog

Elwira Kuczwara
Język niemiecki, Program nauczania

Ocenianie uczniów z języka niemieckiego w klasach I-III

- n +

Język niemiecki - ocenianie uczniów w klasach I-III

* 5 pkt

Uczeń:
- potrafi prawidłowo fonetycznie powtórzyć za wzorem
- powiedzieć z pamięci znany wiersz lub wyliczankę i zaśpiewać piosenkę
- sformułować samodzielnie krótką wypowiedź w zakresie znanych sytuacji
- rozumie ogólnie wypowiedź
- rozumie i potrafi prawidłowo zareagować na polecenia nauczyciela
- potrafi prawidłowo odczytać znane wyrazy lub proste zdania
- potrafi przepisać znane wyrazy lub proste zdania według instrukcji
- potrafi samodzielnie wpisać literę, na jaką dany wyraz się zaczyna

* 4 pkt

Uczeń:
- powiedzieć z pamięci znany wiersz lub wyliczankę i zaśpiewać piosenkę popełniając przy tym nieliczne błędy
- sformułować krótką wypowiedź, niekiedy z pomocą nauczyciela, w zakresie znanych sytuacji
- czyta poprawnie z nielicznymi błędami
- z pomocą nauczyciela rozumie polecenie i zareaguje na nie
- potrafi z pomocą nauczyciela odczytać wyrazy lub zdania
- potrafi przepisać znane wyrazy lub proste zdania popełniając nieliczne błędy

* 3 pkt

Uczeń:
- czyta słabo, przekręca wyrazy
- posiada ubogi zasób słownictwa
- ma trudności w samodzielnym układaniu zdań
- pisze mało estetycznie
- popełnia błedy przy pisaniu z pamięci
- słabo recytuje poznane wiersze i wyliczanki

* 2 pkt

Uczeń:
- czyta niepoprawnie fonetycznie
- popełnia liczne błędy w wypowiedziach
- posiada ubogi zasób słownictwa
- pisze niestarannie, myli litery
- popełnia dużo błędów przy pisaniu z pamięci
- nie rozumie poleceń nauczyciela
- nie potrafi wyrecytować poznanych wierszyków

Opracowanie: mgr Elwira Kuczwara

Wyświetleń: 2716


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.