Katalog

Blanka Wośkowiak
Język angielski, Artykuły

British English i American English

- n +British English i American English

Język angielski posiada kilka odmian m. in. brytyjską i amerykańską. Różnice między nimi są na tyle istotne, że warto o nich wspomnieć.

1) Brytyjczycy używają dużo częściej czasu Present Perfect niż Amerykanie, a ci ostatni - Simple Past.
Np.
BrE: Susie has just gone home.
AmE: Susie just went home.


2) Istnieją różnice w stosowaniu niektórych przyimków.
Np.
BrE: to meet somebody, Monday to Friday, to protest against something, do something again
AmE: to meet with somebody, Monday through Friday, to protest something, do something over


3) Niektóre czasowniki nieregularne w BrE stają się regularne w AmE.
Np.
BrE: learn learnt learnt, dream dreamt, dreamt, smell smelt smelt
AmE: learn learned learned, dream dreamed dreamed, smell smelled smelled


Powyższe czasowniki mogą mieć formy regularne w brytyjskim angielskim, jednak formy nieregularne spotyka się częściej.

4) Brytyjczycy mówią She has got her car repaired, podczas gdy Amerykanie powiedzą She has gotten her car repaired.

5) Amerykanie piszą końcówki niektórych wyrazów inaczej niż Brytyjczycy:
-ter (AmE) -tre(BrE), np. center - centre, theater - theatre
-or (AmE) -our(BrE), np. color - colour, neighbor - neighbour, labor - labour
-og(AmE) -ogue(BrE), np. catalog - catalogue, dialog - dialogue

6) Amerykanie i Brytyjczycy używają niekiedy innych wyrazów, oznaczających tę samą rzecz:
Np.
AmE - BrE
cab - taxi
candy - sweets
drug store - chemist's
eraser - rubber
apartment - flat
freeway - motorway
gas - petrol
highway - main road
liquor store - off-licence
mail - post
movie - film
the movies - the cinema
pants - trousers
schedule - timetable
vacation - holiday
elevator - lift
cookie - biscuit
closet - wardrobe
truck - lorry

Blanka Wośkowiak
Wyświetleń: 2004


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.