AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Violetta Lipowicz, Beata Smykowska
Edukacja czytelnicza, Program nauczania

W książeczce płynie rzeczka. Program profilaktyczno-wychowawczy

- n +

Program profilaktyczno-wychowawczy edukacja czytelnicza uczniów kl. I - III "W książeczce płynie rzeczka"

I. Kształtowanie świadomości czytelniczej uczniów klas niższych.

W związku z obserwowanym spadkiem czytelnictwa wśród dzieci należy podjąć działania mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji.

Podstawowym warunkiem skuteczności podjętych działań jest uświadomienie uczniom i rodzicom wagi problemu. Uczeń musi zrozumieć, że książka to źródło wartości moralnych, takich jak: miłość, poświęcenie, tolerancja, odwaga, dobroć, wiara w człowieka. Należy uświadomić dzieciom fakt, iż książki nie zastąpi ani telewizja ani komputer. Książka rozwija wyobraźnię, pozwala pomarzyć, przeżyć i wczuć się w problem.

Brak zainteresowania czytaniem książek owocuje między innymi słabym opanowaniem techniki czytania oraz czytania bez zrozumienia. Z tym wiąże się też brak umiejętności płynnego i barwnego wypowiadania się, mały zasób słownictwa i niejednokrotnie trudności w poprawnej pisowni wielu wyrazów (tzw. pamięć wzrokowa).
W tym też celu skierowana została ankieta do rodziców - "Edukacja czytelnicza dzieci w wieku wczesnoszkolnym" - jako określenie stanu wyjściowego tego problemu.

II. Cele podjętych działań.
- popularyzacja książek i czasopism dla dzieci,
- kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu - w tym nawyku czytania,
- budowanie i wzmacnianie więzi miedzy rodzicami a dziećmi poprzez popularyzację czytelnictwa w działaniach domowych,
- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów, rozwijanie pamięci,
- rozbudzanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie słownictwa, podnoszenie umiejętności językowych, uświadomienie uczniom roli książki w życiu człowieka,

III. Metody: pogadanki, wycieczki, konkursy, zajęcia aktywne (czytanie, inscenizacje).

IV. Formy: ankieta, praca z książką.

V. Założenia:
- Wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi.
- Wyrobienie nawyku czytania.
- Kształcenie umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i innych bibliotek.
- Kształcenie umiejętności korzystania z informacji zawartych w czasopismach dziecięcych.
- Wyrobienie nawyku kupowania książek i czasopism dziecięcych.

VI. Zakres działań objętych założeniami programu profilaktyczno-wychowawczego "W książeczce płynie rzeczka".

- OBSZAR DZIAŁAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH

1. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród rodziców, określające stan i znajomość problemu.
2. Spotkania nauczycieli w ramach WDN (zespół samokształceniowy).
3. Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów:
- Konkurs czytelniczy "Czytelnik" - współpraca z biblioteką szkolną.
- Konkurs na najciekawszą recenzję książki (kl. I-III).
- Konkurs na najciekawszy dzienniczek lektur (kl. I-III).
- "Popołudnie z baśnią" - spotkania z uczniami klas I-III i przedszkolakami, głośne czytanie baśni, zagadki dotyczące bohaterów i treści baśni.
- Inscenizacje wybranych utworów w ramach |Konkursu Inscenizacji Wiersza.
- Konkurs pięknego czytania - teksty przygotowane w domu, popołudniowe zajęcia w bibliotece.
- Kiermasz książek - zbiórka książek - darów na kiermasz, dochód przeznacza się na zakup książek do szkolnej biblioteki.
- "Zgaduj-zgadula" - międzyszkolny konkurs znajomości lektur.
- Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika w bibliotece szkolnej.
- Współpraca z Miejską Biblioteką - udział w konkursach czytelniczych, plastycznych, zapraszanie na szkolne konkursy.

- OBSZAR DZIAŁAŃ WEWNĄTRZKLASOWYCH

1. Wspólne zajęcia klasowe (wycieczki do bibliotek, księgarni, pobliskiego kiosku "RUCH").
2. Spotkania wychowawcy z rodzicami:
- Bieżące informowanie rodziców o ilości przeczytanych przez dzieci książek.
- Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pod hasłem "Czytamy dzieciom i z dziećmi".

3. Przeprowadzenie klasowego konkursu "KLASOWY CZYTELNIK ROKU".
4. Wystawa ulubionych książek i czasopism dziecięcych pod hasłem "NASZA BIBLIOTECZKA".

- OBSZAR DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH

1. Rozmowy, ćwiczenia w czytaniu i mówieniu, z uczniami mało i słabo czytającymi. Stosowanie metod ułatwiających naukę czytania, zajęcia zespołu kompensacyjno-korekcyjnego.
2. Rozmowy z rodzicami tych uczniów (zalecenia do pracy z dzieckiem, zestawy ćwiczeń, metody nauki czytania).

- OBSZAR DZIAŁAŃ OKOŁOSZKOLNYCH

1. Współpraca z pobliskimi bibliotekami.
2. Artykuły w prasie lokalnej o działaniach czytelniczych w związku z realizacją założeń programu.

Wykaz lektur obowiązujących w kl. I-III objętych programem działań.

KL. I
M. Kownacka -   "Plastusiowy pamiętnik"
J. Grabowski -   "Czarna owieczka"
H. Januszewska -   "Kopciuszek"
Cz. Janczarski -   "Jak Wojtek został strażakiem"
J. Papuzińska -   "Nasza mama czarodziejka"
M. Konopnicka -   "Co słonko widziało"
A. Bahdaj -   "Pilot i ja"
E. Szelburg-Zarembina -   "Najmilsi"
J. Duszyńska -   "Cudaczek - Wyśmiewaczek"
M. Jaworczakowa -   "Jacek, Wacek i Pankracek"
J. Tuwim -   "Wiersze dla dzieci"

KL. II
J. Tuwim -   "Słoń Trąbalski"
M. Kruger -   "Karolcia"
E. Szelburg-Zarembina -   "Idzie niebo ciemną nocą"
Ch. Perrault -   "Czerwony Kapturek"
A.C. Centkiewiczowie -   "Zaczarowana zagroda"
S. Michałkow -   "Nie płacz, Koziołku"
J. Porazińska -   "Szewczyk Dratewka"
H. Lofting -   "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"
G. Knutsson - "Przygody Filonka bez ogonka"
J. Grabowski - "Puc, Bursztyn i goście"
A.A Milne - "Kubuś Puchatek"

KL.III
M. Jaworczakowa -   "Oto jest Kasia"
M. Kownacka -   "Kajtkowe przygody"
R. Pisarski -   "O psie, który jeździł koleją"
A. Lindgren -   "Dzieci z Bullerbyn"
K. Makuszyński -   "Awantura o Basię"
H. Ch. Andersen -   "Baśnie"
W. Chotomska -   "Dzieci pana Astronoma"
Cz. Centkiewicz -   "Anaruk, chłopiec z Grenlandii".


Do każdej pozycji lekturowej opracowane zostaną testy sprawdzające znajomość lektur.

ANKIETA DLA RODZICÓW

"EDUKACJA CZYTELNICZA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM"

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej poziomu czytelnictwa dzieci.
Książka została - niestety - odłożona na półkę i zastąpiona przez telewizję i komputer.
Pragniemy zmienić tę sytuację i opracować program, działania rozwijające zainteresowania czytelnicze
dzieci. Ankieta jest anonimowa. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź lub wpisać odpowiedzi.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Czy słyszeliście Państwo w mediach o ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom"?
TAK  NIE

2. Czy ta akcja wpłynęła na rozwój czytelnictwa w waszej rodzinie?
TAK  NIE

3. Czy czytacie swoim dzieciom książki?
TAK  NIE  RZADKO


4. Kto najczęściej czyta dziecku?
............................................................................

5. Jak często czytacie dzieciom?
CODZIENNIE  1-2 RAZY W TYGODNIU  RAZ W M-CU

6. Czy kupujecie Państwo dzieciom książki?
TAK  NIE  RZADKO  NIGDY

7. Z jakiej okazji kupowane są najczęściej książki?
IMIENINY  URODZINY  ŚWIĘTA  BEZ OKAZJI

8. Czy macie Państwo biblioteczkę domową (domowy księgozbiór)?
 
TAK  NIE

9. Jeśli tak, to jakiego rodzaju książki się w niej znajdują (proszę wypisać rodzaje, gatunki książek).
................................................................................................................

...............................................................................................................

10. Czy dziecko Państwa korzysta z księgozbioru biblioteki szkolnej?
TAK NIE CZASAMI

11. Czy dziecko czyta samodzielnie wypożyczone książki?

TAK Z POMOCĄ (czyją?)...................................................

12. Czy omawiacie, opowiadacie z dzieckiem treść przeczytanej książki?
TAK NIE CZASAMI

13. W jaki sposób dziecko spędza wolny czas?

....................................................................
....................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Opracowanie: mgr Violetta Lipowicz
mgr Beata Smykowska

Wyświetleń: 4490


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.