Katalog

Janina Parcheniak
Przyroda, Sprawdziany i testy

Test z przyrody dla klasy VI - z działu powietrze

- n +

Test z przyrody dla klasy VI - z działu powietrze

Ilość uzyskanych punktów:............... (40 p. maks.) Ocena:................

Zestaw I


1. Związek chemiczny jest to ...............................................................
................................................................................ . (2p.)

2. Podaj 4 przykłady pierwiastków chemicznych - pełną nazwą i za pomocą symboli chemicznych:
a).....................,
b).......................,
c).....................,
d).......................
(4p.)

3. Jednostką częstotliwości dźwięku jest (podaj pełną nazwę i skrót): .................., co oznacza
.................................................................. (3p.)

4. Dźwięki o częstotliwości powyżej ludzkiej słyszalności nazywamy ......................... (1p.)

5. Dźwięk rozchodzi się w powietrzu w temperaturze 00 C z prędkością ...................... (1p.)
6. Światło słoneczne, zwana światłem................., jest ............................... (2p.)

7. Powierzchnia matowa odbija światło.........................., a powierzchnia gładka, wypolerowana odbija światło ........................................ (2p.)

8 Najniższą warstwą atmosfery jest................................. (1p.)

9. Ciśnienie w atmosferze wraz z wysokością.............................. (1p.)

10. Najniższa temperatura w atmosferze występuje w obrębie..............., gdzie wynosi....... (2p.)

11. Warstwa ozonowa chroni ................................................................ (2p.)

12. "Dziura ozonowa" powstaje pod wpływem ................................................. (2p.)

13. Uzupełnij zdania dotyczące czynników kształtujących klimat:
a) Najwyższa temperatura na Ziemi występuje w pobliżu ..............................
b) Im bliżej oceanów tym zimy są.................................
c) Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza temperatura ..........................
d) Ciepłe prądy morskie...................... ilość opadów atmosferycznych. (4p.)
e)
14. Rozpoznaj klimat na podstawie podanej charakterystyki:
a) Lata są wilgotne a zimy suche, temperatura od ok. 20°C do 30°C - ......................
b) Przez cały temperatura wynosi poniżej 00 -..........................
c) Występują bardzo duże wahania temperatury dobowej i bardzo niskie opady - ...............
d) W najcieplejszym miesiącu temp. wynosi ok. 15°C, a w najzimniejszym ok.0°C, opady wysokie ok. 1000 mm -......................... (4p.)

15. Do podanych cech klimatu dopasuj właściwy obszar:
obszary do wyboru: Niż. Amazonki, Wyż. Brazylijska, Antarktyda, Pn. wybrzeża Europy,
Sahara, Wyż. Środkowosyberyjska, Pd. wybrzeża Europy
(część nazw celowo podana błędnie);
a) Lata są suche i gorące (20°C i 25°C) a zimy ciepłe (5°C i 10°C) i wilgotne ................
b) Przez cały rok gorąco i wilgotno -..........................
c) Lata są krótkie i chłodne (ok. 5°C do10°C), zimy są długie i mroźne (ok. -10°C do -40°C) -...........................
d) W najcieplejszym miesiącu temp. wynosi ok. 10°C do 20°C, a temperatura w najzimniejszym wynosi ok.-20°Cdo -40°C, opady niskie ok. 500 mm - ......................... (4p.)

16. Najwyższe opady na Ziemi zanotowano na obszarze................ i wynosiły ............ (2p.)

17. Wiry powietrza powstające nad lądami, szczególnie w Ameryce Północnej, wiejące z ogromną szybkością - nazywamy............................ (1p.)

18. Najniższą temperaturę na Ziemi zanotowano na terenie................ i wynosiła......... (2p.)

Ilość uzyskanych punktów:............... (38 p. maks.) Ocena:................

Zestaw II


1. Pierwiastek chemiczny jest to ...............................................................
..................................................................................... . (2p.)

2. Podaj 3 przykłady związków chemicznych - pełną nazwą i za pomocą symboli chemicznych:
a)....................................,
b)..................................,
c)..................................... (3p.)

3. Człowiek najlepiej słyszy dźwięki o częstotliwości od............ do ....................... (2p.)

4. Dźwięk nie rozchodzi się w................................................ (1p.)

5. Jednostką natężenia dźwięku jest................................. (1p.)

6. Światło rozchodzi się z szybkością............................... (1p.)

7. Widzenie przedmiotów, nie będących źródłami światła, polega na ...........................
........................................................................................ . (2p.)

8. Najwyższą warstwą atmosfery jest................................... (1p.)

9. Temperatura w troposferze wraz z wysokością.................... o ..................... (2p.)

10. Najwyższa temperatura w atmosferze występuje w obrębie............, gdzie wynosi...... (2p.)

11. Warstwa ozonowa znajduje się w obrębie.................. na wysokości ................. (2p.)

12. Wyjaśnij przyczyny efektu cieplarnianego .................................................
..................................................................................... . (3p.)

13. Uzupełnij zdania dotyczące czynników kształtujących klimat:
a) Im bliżej biegunów tym temperatura powietrza jest.......................... .
b) Im bliżej oceanów tym lata są.................................
c) Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem opady są coraz ..........................
d) Zimne prądy morskie...................... ilość opadów atmosferycznych. (4p.)

14. Rozpoznaj klimat na podstawie podanej charakterystyki:
d) Lata są suche i gorące (20°C i 25°C) a zimy ciepłe (5°C i 10°C) i wilgotne................
e) Przez cały rok gorąco i wilgotno -..........................
f) Lata są krótkie i chłodne (ok. 5°C do10°C, zimy są długie i mroźne (ok. -10°C do -40°C) -...........................
d) W najcieplejszym miesiącu temp. wynosi ok. 10°C do 20°C, a temperatura w najzimniejszym wynosi ok.-20°Cdo -40°C, opady niskie ok. 500 mm - ......................... (4p.)

15. Do podanych cech klimatu dopasuj właściwy obszar:
obszary do wyboru: Antarktyda, zach. wybrzeża Europy, Wyż. Brazylijska, Sahara, Kotlina Kongo, Wyż. Środkowosyberyjska, pd. wybrzeża Europy
(część nazw celowo podana błędnie);
a) Lata są wilgotne a zimy suche, temperatura roczna od ok. 20°C do 30°C - ...................
b) Przez cały temperatura wynosi poniżej 00 -..........................
c) Występują bardzo duże wahania temperatury dobowej i bardzo niskie opady - ...............
e) W najcieplejszym miesiącu temp. wynosi ok. 15°C, a w najzimniejszym ok.0°C, opady wysokie ok. 1000 mm -......................... (4p.)

16. Najwyższą temperaturę na Ziemi zanotowano na terenie................ i wynosiła......... (2p.)

17. Wiatry występujące na wsch. i pd.-wsch. wybrzeżach Azji wiejące latem od morza w stronę lądu, a zimą od lądu w stronę morza - nazywamy: .......................... (1p.)

18. Ogromne wiry powietrza nad oceanami w najcieplejszych strefach - nazywamy: ............. (1p.)

Opracowanie: Janina Parcheniak

Wyświetleń: 12654


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.