Katalog

Justyna Dworczyńska
Informatyka, Sprawdziany i testy

Test z informatyki dla klasy II gimnazjum

- n +

Zestaw testów z informatyki dla klasy 2 gimnazjum

TEST Z INFORMATYKI

KLASA II

ZESTAW A


1. Standardem kodowania polskich znaków nie jest:
a) Mazovia
b) Macintosh
c) ASCII

2. Zestaw kodów od 0 do 127 określany jest jako:
a) Mazovia
b) ASCII
c) Macintosh

3. Podstawowe litery i znaki oznaczone są kodami:
a) od 32 do 127
b) od 31 do 127
c) od 0 do 31

4. Każdy tekst zapamiętywany jest w pamięci operacyjnej komputera jako ciąg liczb:
a) od 32 do 127
b) od 0 do 31
c) od 0 do 255

5. Za pomocą edytora równań nie można zapisać:
a) ułamków
b) cudzysłowu
c) pierwiastków

6. Znakiem semigraficznym jest symbol:
a) pierwiastka
b) dolara
c) procentu

7. Gotowe rysunki można znaleźć w menu:
a) Jabłko/ Pokaż wycinki
b) Plik/ Pokaż wycinki
c) Zmiany/ Pokaż wycinki

8. Rysunki utworzone bezpośrednio w tekście za pomocą narzędzi to:
a) grafika niezależna od tekstu
b) grafika zależna od tekstu
c) osadzanie

9. Wklejanie rysunków do tekstu poprzez Schowek nazywamy:
a) grafiką niezależną od tekstu
b) grafiką zależną od tekstu
c) osadzaniem

10. Do pisania wzorów matematycznych służy tzw.:
a) edytor tekstów
b) edytor równań
c) narzędzia malarskie

ZESTAW B

1. Zestaw kodów od 0 do 127 określany jest jako:
a) ASCII
b) Mazovia
c) Macintosh

2. Każdy tekst zapamiętywany jest w pamięci operacyjnej komputera jako ciąg liczb:
a) od 0 do 255
b) od 32 do 127
c) od 0 do 31

3. Wklejanie rysunków do tekstu poprzez Schowek nazywamy:
a) grafiką niezależną od tekstu
b) osadzaniem
c) grafiką zależną od tekstu

4. Standardem kodowania polskich znaków nie jest:
a) Mazovia
b) Macintosh
c) ASCII

5. Za pomocą edytora równań nie można zapisać:
a) pierwiastków
b) ułamków
c) cudzysłowu

6. Podstawowe litery i znaki oznaczone są kodami:
a) od 32 do 127
b) od 0 do 31
c) od 31 do 127

7. Znakiem semigraficznym jest symbol:
a) pierwiastka
b) dolara
c) procentu

8. Do pisania wzorów matematycznych służy tzw.:
a) edytor tekstów
b) edytor równań
c) narzędzia malarskie

9. Gotowe rysunki można znaleźć w menu:
a) Zmiany/ Pokaż wycinki
b) Plik/ Pokaż wycinki
c) Jabłko/ Pokaż wycinki

10. Rysunki utworzone bezpośrednio w tekście za pomocą narzędzi to:
a) grafika zależna od tekstu
b) grafika niezależna od tekstu
c) osadzanie

ZESTAW C

1. Znakiem semigraficznym jest symbol:
a) dolara
b) pierwiastka
c) procentu

2. Wklejanie rysunków do tekstu poprzez Schowek nazywamy:
a) grafiką niezależną od tekstu
b) osadzaniem
c) grafiką zależną od tekstu

3. Zestaw kodów od 0 do 127 określany jest jako:
a) Mazovia
b) ASCII
c) Macintosh

4. Standardem kodowania polskich znaków nie jest:
a) Mazovia
b) ASCII
c) Macintosh

5. Każdy tekst zapamiętywany jest w pamięci operacyjnej komputera jako ciąg liczb:
a) od 31 do 127
b) od 0 do 32
c) od 0 do 255

6. Za pomocą edytora równań nie można zapisać:
a) pierwiastków
b) cudzysłowu
c) ułamków

7. Do pisania wzorów matematycznych służy tzw.:
a) edytor równań
b) edytor tekstów
c) narzędzia malarskie

8. Gotowe rysunki można znaleźć w menu:
a) Plik/ Pokaż wycinki
b) Jabłko/ Pokaż wycinki
c) Zmiany/ Pokaż wycinki

9. Podstawowe litery i znaki oznaczone są kodami:
a) od 31 do 127
b) od 32 do 127
c) od 0 do 31

10. Rysunki utworzone bezpośrednio w tekście za pomocą narzędzi to:
a) grafika niezależna od tekstu
b) osadzanie
c) grafika zależna od tekstu

Opracowanie: Justyna Dworczyńska

Wyświetleń: 10432


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.