Katalog

Dariusz Piestrzyński
Informatyka, Prezentacje

Regulamin pracowni komputerowej

- n +

Regulamin pracowni komputerowej

Czynności wykonywane przez ucznia na stanowisku komputerowym powinny być nadzorowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia

1. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym utrzymuje ład i porządek.
3. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.
4. W pobliżu komputerów nie mogą znajdować się magnesy, metale namagnesowane, żadne pojemniki z cieczami ani mokre rzeczy.
5. Zabronione jest samowolne włączanie, przełączanie i rozłączanie jakichkolwiek urządzeń komputerowych - wszelkie awarie należy zgłaszać nauczycielowi.
6. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, dlatego nie wolno z nich nic usuwać ani samowolnie zmieniać.
7. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela.
8. Nie wolno przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
9. Bez zgody nauczyciela nie wolno instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
10. Nie należy używać dyskietek, płyt CD i oprogramowania pochodzących z nieznanych źródeł - jedynie te, które są przeznaczone do osobistego użytku lub wskazane przez nauczyciela.
11. W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.
12. Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer, schować dyskietki i inne pomoce w wyznaczonym miejscu oraz wykonać inne czynności porządkowe, wynikające ze specyfiki zajęć.

Opracowanie: Dariusz Piestrzyński

Wyświetleń: 3235


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.