Katalog

Barbara Siwek-Niedźwiecka
Język polski, Konspekty

"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?" - analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza "Niepewność". Konspekt lekcji języka polskiego

- n +

"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?" - analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza "Niepewność"

Konspekt lekcji języka polskiego

CELE:

Uczeń po zrealizowaniu lekcji:

Zna
pojęcie przyjaźni, miłości; historię nieszczęśliwego uczucia Adama Mickiewicza do Maryli,

Rozumie

różnicę między analizą a interpretacją utworu,

Potrafi
samodzielnie dokonać omówienia wiersza i przedstawić wynikający z niego wniosek.

METODY:

Indywidualna, grupowa

POMOCE:

Podręcznik do języka polskiego, słownik języka polskiego, kaseta magnetofonowa

klasa I, czas 1 h

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Nawiązanie do zadania domowego, przypomnienie pojęć analiza wiersza, interpretacja utworu.
2. Wprowadzenie tematu, zapisanie go na tablicy.
3. Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie czym według nich jest przyjaźń, a czym miłość (kochanie).
4. Wyszukanie definicji miłości i przyjaźni ze słownika i ich odczytanie.
(przyjaźń - bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji);
(miłość - głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś, umiłowanie, kochanie, namiętne uczucie do osoby płci odmiennej).
5. Zachęcam (jedną osobę) do głośnego odczytania wiersza "Niepewność" po to, aby ukazać w jaki sposób pisze o miłości i przyjaźni Adam Mickiewicz.
6. Dla porównania wysłuchanie tego samego tekstu w wykonaniu Marka Grechuty (kaseta magnetofonowa).
7. Pytam co mogło skłonić poetę do napisania tego tekstu (uczniowie mogą odpowiedzieć, że uczucia, emocje, miłość do kobiety, przyjaźń).
8. Opowiadam historię nieszczęśliwej, młodzieńczej miłości poety do Maryli Wereszczakówny z Tuhanowicz. A. Mickiewicz z powodu różnic społecznych i majątkowych nie mógł jej poślubić. Maryla wyszła za mąż za bogatego hrabiego Wawrzyńca Puttkamera.
9. Proszę klasę o podzielenie się na 6 grup (tyle zwrotek liczy wiersz). Każda z nich dokonuje samodzielnie interpretacji i analizy jednej strofy wiersza. Następnie przedstawiciel każdej grupy prezentuje wyniki pracy. Mogą one mieć następujący kształt:

 
zwrotka interpretacja analiza
1. podmiot liryczny nie wzdycha, nie płacze, niczym się nie martwi, jednak gdy nie widzi ukochanej to zadaje sobie pytanie na temat przyjaźni i miłości; pytanie retoryczne:
"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?"
2. autor mówi, że gdy nie ma ukochanej przed oczami, to trudno mu przypomnieć sobie jej wizerunek; wie jednak, iż jest on ukryty w jego pamięci; pytanie retoryczne:
"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?"

epitety: "myśli twojego", "mej pamięci"
3. dominacja stanów emocjonalnych, ponieważ autor cierpi, nie myśli, nie żali się, idzie bez celu; zastanawia się jak trafi do niej, aby ją zobaczyć; pytanie retoryczne:
"Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?"
4. oddałby życie za jej zdrowie, zszedłby do piekieł, aby była szczęśliwa; obawia się jednak, iż może mu zabraknąć śmiałości; pytanie retoryczne:
"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?"
epitety: "twego zdrowia", "twą spokojność", "śmiałej żądzy", "sercu mojem"
5. uważa, że będzie spokojny tylko wtedy, gdy ona położy dłonie na jego ręce; czuje się tak, iż mógłby umrzeć, lecz bicie serca, jej serca go ożywia; pytanie retoryczne:
"Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?"
epitety: "me dłonie" , "jakaś spokojność", "lekkim snem", "żywsze serca"
6. nawiązuje do procesu twórczego pisania tego tekstu; miał natchnienie, sam się dziwi jak mógł powstać tak szybko ten wiersz; pytanie retoryczne:
"Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?"
epitety: "wieszczy duch", "mymi ustami", "pełen zdziwienia"

10. Zapisanie wniosku, który może brzmieć:
Podmiot liryczny jest niepewny swoich uczuć (stąd też tytuł wiersza), wie jednak, iż stany emocjonalne, jakie towarzyszą jego duszy to czasami przyjaźń, czasami miłość - interpretacja.
Ową niepewność uczuć podkreślają, także, nagromadzone pytania retoryczne - analiza.
11. Wykonanie zadania domowego - utworzenie wyrazów pokrewnych od słów: miłość, przyjaźń, kochanie.
12. Podziękowanie uczniom za lekcję, nagrodzenie najbardziej aktywnych - ocenami.

Opracowanie: mgr Barbara Siwek - Niedźwiecka

Wyświetleń: 23887


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.